• În luna noiembrie 2019, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a scăzut faţă de luna precedentă ca serie brută cu 2,2% , iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 0,6%.
  • Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a scăzut faţă de luna precedentă, ca serie brută cu 4,8% , iar ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate a crescut cu 0,2%.
  • Faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut atât ca serie brută cu 8,1%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 8,0%.
  • Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, faţă de luna corespunzătoare a anului precedent, a crescut atât ca serie brută cu 13,5%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,5%.
  • În perioada 1.I-30.XI.2019, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete a crescut faţă de perioada 1.I-30.XI.2018, atât ca serie brută cu 8,4% , cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 8,1%.
  • Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei a crescut în perioada 1.I-30.XI.2019 față de aceeași perioadă din anul anterior, atât ca serie brută cu 13,4% cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 14,0%.

 

                   Evoluţia lunară a cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea

autovehiculelor şi a motocicletelor

(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)

ianuarie 2015 – noiembrie 2019 –

-2015=100-

AUTO = Comerţ cu autovehicule; MOTO= Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente, întreţinerea şi repararea motocicletelor

Datele graficului în format xls (XI.2018-XI.2019)

 

Evoluţia lunară a cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei

(serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate)

ianuarie 2015 – noiembrie 2019 –

-2015=100-

Datele graficului în format xls (XI.2018-XI.2019)

Indicii volumului cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete

şi servicii de piaţă prestate populaţiei

 

Indicii volumului cifrei de afaceri   NOIEMBRIE 2019 în % faţă de :   1.I-30.XI.2019/

1.I-30.XI.2018

-%-

OCTOMBRIE 2019 NOIEMBRIE  2018
Total comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor B 97,8 108,1 108,4
S 100,6 108,0 108,1
Comerţ cu autovehicule B 99,0 106,7 107,8
S 100,3 105,5 108,9
Întreţinerea şi repararea autovehiculelor B 97,7 108,2 107,5
S 98,5 106,4 106,4
Comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule B 95,2 109,8 109,2
S 97,9 110,7 108,5
Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor B 108,3 149,4 137,1
S 112,3 154,6 144,7
Servicii de piaţă prestate populaţiei –  total B 95,2 113,5 113,4
S 100,2 114,5 114,0
din care:  
Hoteluri şi restaurante B 92,5 116,3 119,7
S 98,8 116,2 119,8
Jocuri de noroc şi alte activităţi recreative B 99,6 107,8 107,3
S 100,8 107,0 107,5
Activităţi ale agenţiilor turistice şi a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică B 102,4 112,1 93,7
S 105,7 106,7 96,5
Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare B 96,6 105,5 113,5
S 100,2 106,2 113,8
Spălarea, curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană B 91,9 110,8 116,3
S 98,5 110,9 115,5

       Notă: B= serie brută; S= serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate

Datele tabelului in format xls

 

 

Noiembrie 2019 comparativ cu octombrie 2019

 

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, în luna noiembrie 2019, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o scădere cu 2,2% ca urmare a scăderilor înregistrate la comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (-4,8%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (-2,3%) şi la comerţul cu autovehicule (-1,0%). Comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor a crescut cu 8,3%.

 

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2019, comparativ cu luna precedentă, a înregistrat o creștere cu 0,6%.

 

În ceea ce priveşte serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna noiembrie 2019, faţă de luna precedentă, volumul cifrei de afaceri a înregistrat o scădere cu 4,8% ca urmare a scăderilor înregistrate la activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (-8,1%), activităţile hotelurilor şi restaurantelor (-7,5%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (-3,4%) și la activitǎţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (-0,4%). Creșteri au înregistrat activitǎţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+2,4%).

 

Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2019, faţă de luna precedentă, a înregistrat o creștere cu 0,2%.

 

Noiembrie 2019 comparativ cu noiembrie  2018

 

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie  brută, în luna noiembrie 2019, comparativ cu luna noiembrie 2018, a înregistrat o creștere cu 8,1% datorită creșterilor înregistrate la comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+49,4%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+9,8%), activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+8,2%) și la comerţul cu autovehicule (+6,7%).

 

Volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2019 a  înregistrat  o creștere cu 8,0%, faţă de luna noiembrie 2018.

 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută, în luna noiembrie 2019 a înregistrat o cifră de afaceri cu 13,5% mai mare comparativ cu luna noiembrie 2018, creștere susținută de activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+16,3%), activităţile agenţiilor turistice şi tur-operatorilor (+12,1%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+10,8%), activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+7,8%) și de serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+5,5%).

 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în luna noiembrie 2019 a  crescut cu 14,5%, comparativ cu luna noiembrie  2018.

 

 

Perioada 1.I-30.XI.2019 comparativ  cu perioada 1.I-30.XI.2018

 

În perioada 1.I-30.XI.2019, comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2018, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie brută, a crescut cu 8,4%, creștere susținută de: comerţul cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor (+37,1%), comerţul cu piese şi accesorii pentru autovehicule (+9,2%), comerţul cu autovehicule (+7,8%) şi activităţile de întreţinere şi reparare a autovehiculelor (+7,5%).

 

În perioada 1.I-30.XI.2019, comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2018, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, a crescut cu 8,1%.

 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie brută,  în perioada 1.I-30.XI.2019, a înregistrat o cifră de afaceri cu 13,4%  mai  mare comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2018, creștere susținută de activităţile hotelurilor şi restaurantelor (+19,7%), activităţile de spălare şi curăţare (uscată) a articolelor textile şi a produselor din blană (+16,3%), serviciile de coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare (+13,5%) şi de activităţile de jocuri de noroc şi alte activităţi recreative (+7,3%). Cifra de afaceri provenită din activitatea agenţiilor turistice şi tur-operatorilor a scăzut cu 6,3%.

 

Activitatea de servicii de piaţă prestate populaţiei, serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate în perioada 1.I-30.XI.2019 a înregistrat o cifră de afaceri cu 14,0% mai mare comparativ cu perioada 1.I-30.XI.2018.

 

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare:

 

  • Cifra de afaceri reprezintă veniturile totale înregistrate de către întreprindere în perioada de referinţă, provenite atât din activitatea principală, cât şi din activităţile secundare exercitate de aceasta. Cifra de afaceri nu include TVA şi veniturile din vânzarea sau transferul de mijloace fixe.

 

  • Indicii de volum ai cifrei de afaceri din comerţul cu autovehicule şi motociclete şi serviciile de piaţă prestate populaţiei sunt indici de tip Laspeyres şi sunt calculaţi în condiţii metodologice şi de preţuri comparabile. Pentru exprimarea valorilor din perioada curentă în preţurile perioadei de referinţă se utilizează indici de preţuri deflatori (indicele preţurilor de consum). Primii indici obţinuţi sunt la nivel de clasă/grupă CAEN Rev.2 apoi prin agregări succesive se obţin indici la niveluri agregate. Ponderile utilizate la agregare sunt calculate pe baza cifrei de afaceri conform rezultatelor Anchetei Structurale în întreprinderi din anul de referinţă (2015).

 

 

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

Informaţii suplimentare se pot obţine din baza de date TEMPO on line a INS (datele pentru luna noiembrie 2019 vor fi disponibile în 20 ianuarie 2020) şi din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar (termen de apariţie 29 ianuarie 2020).

Următorul comunicat de presă va apărea vineri, 14 februarie 2020.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here