Resursele de energie totale disponibile în anul 2018 au rămas la un nivel relativ constant cu cele din anul 2017; comparativ cu anul precedent, producția de energie primară a scăzut cu 1,7%, importurile de resurse energetice au crescut cu 4,2%, consumul intern brut de energie a crescut cu 0,4%, iar consumul final energetic a înregistrat o creştere de 1,5%.

 

Resursele de energie totale disponibile în anul 2018 au rămas la un nivel relativ constant cu cele din anul precedent, cumulând 43,2 milioane tone echivalent petrol1) (tep), scăderea producției de energie primară (-1,7%) fiind compensată de creșterea importurilor de resurse energetice (+4,2%).

Dintre resursele de energie primară, variații mai semnificative au înregistrat resursele de cărbune, care au scăzut cu 455 mii tep (-8,5%). Resursele de țiței și energie electrică  au crescut cu 269 mii tep, respectiv 147 mii tep.

 

Tabelul 1.  Resursele de energie, în structură şi pe principalele sortimente, în anul 2018,

                                      comparativ cu anul 2017

  Anul Anul Anul 2018 faţă de anul
2017 2018 2017
  mii tep mii tep mii tep  
(±)     %
RESURSELE DE ENERGIE – TOTAL 43357 43238 -119 99,7
–  Producţie de energie primară 25417 24979 -438 98,3
   (inclusiv energia  recuperată)        
– Import 13597 14168 +571 104,2
– Stoc la începutul anului 4343 4091 -252 94,2
        din resursele de energie primară:        
– cărbune (exclusiv cocs) 5323 4868 -455 91,5
– ţiţei2) 12216 12485 +269 102,2
– gaze naturale utilizabile3) 11034 11087 +53 100,5
– cocs din import 479 454 -25 94,8
– produse petroliere din import 3279 3290 +11 100,3
– energie hidroelectrică, eoliană, solar fotovoltaică şi     căldura nucleară 4897 5044 +147 103,0
  • Combustibil convenţional cu puterea calorifică de 10000 kcal/kg; 2)inclusiv gazolina şi etanul din schelele de extracţie ; 3) exclusiv gazolina

şi etanul din schelele de extracţie

Datele tabelului  în format xls

Producţia de energie primară în anul 2018, de 24979 mii tep, a scăzut cu 438 mii tep faţă de anul 2017, din cauza scăderii producțiilor de cărbuni,  țiței și gaze naturale utilizabile,  dar a continuat să-şi păstreze ponderea semnificativă în totalul resurselor de energie, reprezentând 57,8% din acestea.

Producția de energie electrică din resurse regenerabile (hidro, eoliană și solar fotovoltaică) a înregistrat o creștere de 8,6% (+178 mii tep) faţă de anul precedent.

 

Tabelul 2. Producţia principalilor purtători de energie primară în anul 2018,

                       comparativ cu anul 2017

     Anul    Anul Anul 2018 faţă de anul 2017
2017 2018
mii tep mii tep  mii tep %
(±)
Cărbune (exclusiv cocs) 4466 4016 -450 89,9
Ţiţei1) 3548 3491 -57 98,4
Gaze naturale utilizabile2) 8608 8562 -46 99,5
Energie hidroelectrică, eoliană şi

solar fotovoltaică

2076 2254 +178 108,6

          1)inclusiv gazolina şi etanul din schelele de extracţie ; 2) exclusiv gazolina şi etanul din schelele de extracţie

Datele tabelului  în format xls

 

Importul de produse energetice a crescut cu 4,2% faţă de anul trecut, în principal din cauza creșterii  importului de ţiţei (+511 mii tep), gaze naturale utilizabile (+258 mii tep) și produse petroliere din import (+11 mii tep). Importurile de cărbune (inclusiv cocs) au scăzut cu 78 mii tep.

 

 

Tabelul 3. Importul principalilor purtători de energie în anul 2018,  comparativ cu anul 2017

  Anul Anul Anul 2018 faţă de anul 2017
2017 2018
mii tep mii tep mii tep %
(±)
– cărbune + cocs 991 913 -78 92,1
– ţiţei 7752 8263 +511 106,6
– gaze naturale utilizabile 962 1220 +258 126,8
– produse petroliere 3279 3290 +11 100,3

Datele tabelului  în format xls

 

 

Consumul final energetic în anul 2018 a crescut cu 342 mii tep (+1,5%) față de anul 2017.

Consumul final energetic din industrie (inclusiv construcţii)  a crescut cu 212 mii tep (+3,3%), în principal datorită ramurilor industriale mari consumatoare de resurse energetice, precum industria produselor chimice şi farmaceutice, produse din cauciuc şi mase plastice (+87 mii tep) şi industria industria construcţiilor metalice, maşinilor şi echipamentelor (+101 mii tep), ale căror consumuri energetice, cumulate, reprezintă 32,3% din consumul final din industrie (inclusiv construcţii). În metalurgie, consumul final energetic a crescut cu 0,4% față de anul trecut.

Pe lângă industrie, la creșterea consumului final energetic au mai contribuit sectorul terţiar, populația și agricultura.

 

 

Tabelul 4. Utilizarea energiei pe principalele activităţi ale economiei naţionale şi pe principalele ramuri ale industriei, în anul 2018, comparativ cu anul 2017

 

  Anul Anul Anul Anul
2017 2018 2018 2018 faţă
  mii tep mii tep structura de anul 2017
    % %
Energie utilizată – total: 39260 39561 100,0 100,8
 – consum intern brut (inclusiv pierderi) 1) 33391 33510 84,7 100,4
 – export (inclusiv buncărajul) 5869 6051 15,3 103,1
Consum final energetic, în: 23269 23611 100,0 101,5
– Agricultură şi silvicultură 495 566 2,4 114,3
– Industrie (inclusiv construcţii) 6407 6619 28,0 103,3
 din aceasta, în:        
•  metalurgie 1647 1654 7,0 100,4
• substanţe şi produse chimice şi farmaceutice, produse din cauciuc şi mase plastice 1328 1415 6,0 106,6
• industria construcţiilor metalice, maşinilor şi        
 echipamentelor 625 726 3,1 116,2
 • construcţii 349 334 1,4 95,7
– Transporturi 6506 6462 27,4 99,3
– Alte ramuri ale economiei 2157 2188 9,3 101,4
– Populaţie 7704 7776 32,9 100,9

1) nu sunt incluse diferenţele statistice ;

Datele tabelului  în format xls

 

In anul 2018, exportul de energie (inclusiv buncărajul) a crescut faţă de anul 2017 cu 182 mii tep (+3,1%).

 

Consumul intern brut de energie pe locuitor în anul 2018 a fost de 1721 kg echivalent petrol, în creștere cu 0,9% faţă de anul 2017.

 

 

Informaţii suplimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

 

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică “Balanţa energetică şi structura utilajului energetic în anul 2018” care va apărea în data de 19 noiembrie 2019.

Următorul comunicat de presă  va apărea în noiembrie 2020.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here