• În perioada 1.I-31.X 2019, exporturile FOB au însumat 58178,4 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 72201,6 milioane euro.
  • În perioada 1.I-31.X 2019, exporturile au crescut cu 1,7%, iar importurile cu 4,6%, comparativ cu perioada 1.I-31.X 2018.
  • Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) în perioada 1.I-31.X 2019 a fost de 14023,2 milioane euro, mai mare cu 2180,8 milioane euro decât cel înregistrat în perioada 1.I-31.X 2018.
  • În luna octombrie 2019, exporturile FOB au însumat 6331,0 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 8299,9 milioane euro, rezultând un deficit de 1968,9 milioane euro.
  • Faţă de luna octombrie 2018, exporturile din luna octombrie 2019 au scăzut cu 0,1%, iar importurile au crescut cu 0,9%.

 

 

Exporturile, importurile şi soldul balanței comerciale în perioada ianuarie 2014 – octombrie 2019

 

Datele graficului în format .xls.

În perioada 1.I-31.X 2019, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor sunt deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (47,3% la export şi 37,2% la import) şi alte produse manufacturate[1]) (31,9% la export şi respectiv 30,5% la import).

 

 

Comerțul internațional pe grupe de produse conform CSCI Rev.4[2]), în perioada 1.I-31.X 2019

 

  Exporturi FOB Importuri CIF
1.I-31.X 2019 1.I-31.X 2019
Milioane euro Pondere în total export (%) în % față de

1.I-31.X

 2018

Milioane euro Pondere în total import (%) în % față de 1.I-31.X

 2018

TOTAL 58178,4 100,0 +1,7 72201,6 100,0 +4,6
din care, în relație cu UE 44701,3 76,8 +1,9 53912,5 74,7 +4,6
Alimente și animale vii 3947,8 6,8 +10,6 5500,2 7,6 +10,7
din care, în relație cu UE 2076,6 3,6 -2,9 4805,9 6,7 +11,4
Băuturi și tutun 921,3 1,6 +30,3 607,9 0,8 +4,2
din care, în relație cu UE 821,7 1,4 +36,3 478,3 0,7 +7,7
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 1986,5 3,4 -7,2 2008,0 2,8 -1,2
din care, în relație cu UE 1191,4 2,0 -13,7 1230,9 1,7 -2,7
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate 2330,9 4,0 -8,6 5458,6 7,6 +5,7
din care, în relație cu UE 919,7 1,6 -12,8 1263,9 1,8 +35,3
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală 172,7 0,3 +0,3 135,0 0,2 +6,2
din care, în relație cu UE 142,5 0,2 +1,7 114,0 0,2 +3,0
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune 2645,4 4,5 +6,5 9584,3 13,3 +10,0
din care, în relație cu UE 1764,4 3,0 +9,0 8096,8 11,2 +9,3
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă 9529,1 16,4 -0,1 13798,5 19,1 +0,6
din care, în relație cu UE 7182,4 12,3 -0,7 10407,2 14,4 -0,6
Mașini și echipamente pentru transport 27502,4 47,3 +1,5 26857,6 37,2 +2,2
din care, în relație cu UE 22551,3 38,8 +3,2 21197,8 29,4 +1,8
Articole manufacturate diverse 9042,1 15,5 +2,1 8235,9 11,4 +10,8
din care, în relație cu UE 8031,9 13,8 +2,2 6304,9 8,7 +9,5
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI 100,3 0,2 +33,4 15,6 *) +0,4
din care, în relație cu UE 19,3 *) +5,0 12,8 *) -2,9

Notă: Diferenţele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

 

 

 

Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-31.X 2019 a fost de 44701,3 milioane euro la expedieri şi de 53912,5 milioane euro la introduceri, reprezentând 76,8% din total exporturi şi 74,7% din total importuri.

 

Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-31.X 2019 a fost de 13477,1 milioane euro la exporturi şi de 18289,1 milioane euro la importuri, reprezentând 23,2% din total exporturi şi 25,3% din total importuri.

 

 

Exporturile, importurile şi soldurile balanţelor comerciale Intra-UE28 şi Extra-UE28

în perioada ianuarie 2017 – octombrie 2019

 

Datele graficului în format .xls.

 

 

Informaţii suplimentare:

Soldul balanţei comerciale FOB/CIF se calculează pe baza valorii exportului FOB şi a importului CIF, ca diferenţă între acestea. Soldul negativ al balanţei comerciale se numeşte deficit, iar cel pozitiv se numeşte excedent.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice.

Datele statistice privind exporturile (FOB), importurile (CIF) şi soldul FOB/CIF al operaţiunilor de comerţ internaţional cu bunuri, în euro și în lei, pot fi accesate în anexa format .xls aferentă comunicatului.

Informaţii detaliate referitoare la comerţul internaţional cu bunuri realizat în luna septembrie și perioada 1.I-30.IX 2019 vor fi prezentate în Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional nr.9/2019,  termen de apariţie 19 decembrie 2019.

Date detaliate pentru luna octombrie și perioada 1.I-31.X 2019 vor fi prezentate în Buletinul Statistic de Comerţ Internaţional nr.10/2019,  termen de apariţie 20 ianuarie 2020.

Următorul comunicat de presă, referitor la comerţul internaţional cu bunuri în luna noiembrie și perioada 1.I-30.XI 2019, va apărea la data de 9 ianuarie 2020.

Informaţii detaliate referitoare la comerţul internaţional cu bunuri realizat în anii 2017 (date definitive) și 2018 (date semidefinitive) vor fi prezentate în Anuarul de Comerţ Internaţional al României – ediţie 2019, varianta CD-ROM integral, termen de apariţie 16 decembrie 2019.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

Pentru  comparaţii  internaţionale  se  poate consulta  Comunicatul  de  presă  al  Eurostat, care  va  apărea marţi, 17 decembrie 2019 (http://ec.europa.eu/eurostat).

 

[1]) Sunt cuprinse mărfuri manufacturate, clasificate în principal după materia primă (fier, oţel, cauciuc, metal, etc.) şi articole manufacturate diverse (îmbrăcăminte şi accesorii, încălţăminte, etc.)

[2]) CSCI, Rev.4. – Clasificarea Standard de Comerţ Internaţional

*) Sub 0,05

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here