• În trimestrul III 2019 au fost date în folosinţă 19233 locuinţe, în creştere cu 1870 locuinţe, faţă de trimestrul III 2018.
  • În perioada 1.I-30.IX.2019 au fost terminate 46437 locuinţe, în creştere cu 6059 locuinţe, faţă de  perioada corespunzătoare a anului precedent.

 

 

  Trimestrul III 2019 faţă de trimestrul III 2018

 

 

Locuinţe terminate pe medii de rezidenţă şi surse de finanţare

 

  Locuinţe terminate

–număr-

Structură

( % )

trim.III

2018

trim.III

2019

trim.III 2019

faţă de

trim.III 2018

(+/-)

trim.III

2018

trim.III

2019

TOTAL 17363 19233 +1870 100,0 100,0
Mediul urban 10834 11289 +455 62,4 58,7
Mediul rural 6529 7944 +1415 37,6 41,3
    din total:
Fonduri private 16667 18694 +2027 96,0 97,2
Fonduri publice 696 539 -157 4,0 2,8

Datele tabelului in format xls

 

 

Pe medii de rezidenţă, în trimestrul III 2019, cele mai multe locuinţe au fost construite în mediul urban (58,7%).

 

Repartiţia pe fonduri de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul că, în trimestrul III 2019, faţă de trimestrul III 2018, a crescut  numărul locuinţelor realizate din fonduri private cu 2027 de locuinţe, iar cele din fonduri publice, au scăzut cu 157 de locuinţe.

 

 

 

 

Locuinţe terminate pe regiuni de dezvoltare în trimestrul III 2019, comparativ cu trimestrul III 2018

 

– număr-

Datele graficului in format xls

Distribuţia în profil regional în trimestrul III 2019 comparativ cu trimestrul III 2018, evidenţiază o creştere a numărului locuinţelor terminate în următoarele regiuni de dezvoltare: Nord–Vest (+1210 locuinţe), Bucureşti–Ilfov (+683), Sud-Est (+406), Sud–Muntenia (+215) şi Vest (+179).

Scăderi au avut loc în următoarele regiuni de dezvoltare: Sud–Vest Oltenia (-381 locuinţe), Nord–Est (-360) şi Centru (-82).

 

Locuinţe terminate pe regiuni de dezvoltare

 

  Locuinţe terminate

-număr-

 

Structură

( % )

trim. III

2018

trim. III

2019

trim. III 2019

faţă de

trim. III 2018

(+/-)

trim. III

2018

trim. III

2019

TOTAL 17363 19233 +1870 100,0 100,0
Nord–Est 2415 2055 -360 13,9 10,7
Sud–Est 1780 2186 +406 10,2 11,4
Sud–Muntenia 1476 1691 +215 8,5 8,8
Sud–Vest Oltenia 1052 671 -381 6,1 3,5
Vest 1723 1902 +179 9,9 9,9
Nord–Vest 2933 4143

 

+1210 16,9 21,5
Centru 2894 2812 -82 16,7 14,6
Bucureşti–Ilfov 3090 3773 +683 17,8 19,6

Datele tabelului in format xls

Perioada 1.I-30.IX.2019 faţă de perioada 1.I-30.IX.2018

 

În perioada 1.I-30.IX.2019 au fost date în folosinţă 46437 locuinţe, în creştere cu 6059 locuinţe, faţă de perioada 1.I-30.IX.2018.

 

Locuinţe terminate pe medii de rezidenţă şi surse de finanţare

 

  Locuinţe terminate

-număr-

 

Structură

(%)

 

1.I-30.IX. 2018 1.I-30.IX. 2019 1.I-30.IX. 2019

faţă de

1.I-30.IX. 2018

(+/-)

1.I-30.IX. 2018 1.I-30.IX. 2019
TOTAL 40378 46437 +6059 100,0 100,0
Mediul urban 23529 27888 +4359 58,3 60,1
Mediul rural 16849 18549 +1700 41,7 39,9
    din total:
Fonduri private 39367 45129 +5762 97,5 97,2
Fonduri publice 1011 1308 +297 2,5 2,8

Datele tabelului in format xls

 

Pe medii de rezidenţă, în perioada 1.I-30.IX.2019, cele mai multe locuinţe au fost date în folosinţă în mediul urban, ca pondere reprezentând 60,1% din total. Repartiţia pe surse de finanţare a locuinţelor terminate relevă faptul că, în perioada 1.I-30.IX.2019, faţă de perioada 1.I-30.IX.2018, a crescut atât numărul locuinţelor realizate din fonduri private (+5762 locuinţe), cât şi numărul locuinţelor realizate din fonduri publice (+ 297 locuinţe).

 

Locuinţe terminate pe regiuni de dezvoltare

în perioada  1.I -30.IX. 2019, comparativ cu  perioada 1.I-30.IX. 2018

-număr-

Datele graficului in format xls

 

 

Locuinţe terminate pe regiuni de dezvoltare

 

   Locuinţe terminate

-număr-

Structură

(%)

1.I-30.IX. 2018 1.I-30.IX. 2019 1.I-30.IX. 2019

faţă de

1.I-30.IX. 2018

              (+/-)

1.I-30.IX. 2018 1.I-30.IX. 2019
TOTAL 40378 46437 +6059 100,0 100,0
Nord–Est 5283 5283

 

0 13,1 11,4
Sud–Est 4621 4906

 

+285 11,4 10,6
Sud–Muntenia 3844 4361

 

+517

 

9,5 9,4
Sud–Vest Oltenia 2125

 

1889 -236 5,3 4,1
Vest 4010 4478 +468 9,9 9,6
Nord–Vest 7718 9165

 

+1447

 

19,1 19,7
Centru 5740 6807 +1067 14,2 14,7
Bucureşti–Ilfov 7037 9548 +2511 17,5 20,5

Datele tabelului in format xls

 

 

Distribuţia în profil regional în perioada 1.I-30.IX.2019 faţă de perioada 1.I-30.IX.2018, pune în evidenţă o creştere a numărului de locuinţe terminate, în următoarele regiuni de dezvoltare: Bucureşti–Ilfov (+2511 locuinţe), Nord–Vest (+1447), Centru (+1067), Sud-Muntenia (+517), Vest (+468) şi Sud– Est (+285). În regiunea de dezvoltare Nord–Est s-a realizat acelaşi număr de locuinţe, faţă de perioada 1.I-30.IX.2018.

În regiunea de dezvoltare Sud–Vest Oltenia numărul de locuinţe terminate în perioada 1.I-30.IX.2019 a scăzut  față de perioada 1.I-30.IX.2018 (-236 locuinţe).

 

 

 

 

 

Informaţii suplimentare:

Locuinţele terminate sunt locuinţele ridicate în cursul perioadei de referinţă, ale căror elemente, inclusiv fundaţia, s-au construit pentru prima dată şi la care s-au finalizat toate lucrările prevăzute în documentaţia tehnică şi au fost recepţionate de beneficiar.

plimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

Următorul comunicat de presă  va apărea în data de luni, 9 martie 2020.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/ comunicate-de-presa-view

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here