• Cheltuielile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,51% din PIB[1], din care: 0,30% pentru sectorul privat și 0,21% pentru sectorul public.    
  • În anul 2018, România a cheltuit 4769,3 milioane lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare.
  • La sfârşitul anului 2018, numărul de salariați care îşi desfăşurau activitatea în cercetare-dezvoltare a fost de 44733 salariaţi, nivel comparabil cu cel înregistrat la sfârşitul anului

 

 Cheltuielile efectuate pentru activitatea de cercetare-dezvoltare

 

În anul 2018, au fost cheltuite 4769,3 milioane lei pentru cele patru sectoare de performanţă[2] ale activității de cercetare-dezvoltare, din care 4328,7 milioane lei cheltuieli curente (90,8%) şi 440,6 milioane lei cheltuieli de capital (respectiv 9,2%.)

 

 


Structura cheltuielilor curente și de capital, pentru activitatea de cercetare-dezvoltare,

pe componente, în anul  2018

 

 

Datele graficului în format .xls

 

În anul  2018, cheltuielile cu cercetarea aplicativă au reprezentat 64,7% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, înregistrând o creştere de 2,7 puncte procentuale, comparativ cu cheltuielile din anul  2017.

Cheltuielile cu cercetarea  fundamentală  au avut același nivel ca pondere în cheltuielile totale destinate activităţii de cercetare-dezvoltare, comparativ cu anul 2017, respectiv 19,3%, în timp ce cheltuielile cu dezvoltarea experimentală au scăzut cu 2,7 puncte procentuale (de la 18,7% la 16,0%).

 

După sursele de finanţare ale cheltuielilor totale de cercetare-dezvoltare, în anul 2018, sursele furnizate de întreprinderi au avut cea mai ridicată pondere, respectiv 55,0%, urmate de fondurile publice, respectiv 33,3%.

 

În cadrul sectoarelor de performanţă, cele mai mari sume din fondurile publice au fost primite de către unitǎţile din sectorul guvernamental (75,8%), urmate de unitǎţile din sectorul învăţământ superior (71,6%).

 

Sursele de finanţare pentru activitatea de cercetare-dezvoltare din străinătate au fost orientate în cea mai mare parte către unităţile din sectorul guvernamental (41,1%), sectorul mediului de afaceri (39,2%) şi sectorul învăţământ superior (19,5%).

 

Cheltuielile totale din activitatea de cercetare-dezvoltare, pe surse de finanţare  şi
sectoare de performanţă, în anul  2018
           
-milioane lei preţuri curente
Surse de finanţare/ Sectoare de performanţă  TOTAL Sectorul Sectorul

guvernamental

Sectorul Sectorul
  mediului de afaceri învăţământ superior privat non-profit
TOTAL 4769,3 2830,2 1460,8 467,8 10,5
Întreprinderi 2624,6 2482,2 115,4 26,7 0,3
Fonduri publice *) 1589,2 139,8 1107,9 335,0 6,5
Unităţi din învăţământul superior 17,9 2,2 1,3 14,4
Privat non-profit 5,2 0,1 3,7 1,4
Alte surse 103,4 37,9 59,6 4,2 1,7
Străinătate 429,0 168,1 176,5 83,8 0,6
*) Inclusiv fondurile publice generale universitare

 

Datele tabelului în format.xls

 

 

Salariaţii din activitatea de cercetare – dezvoltare

 

La 31 decembrie 2018, în activitatea de cercetare-dezvoltare lucrau 44733 persoane, din care 20172 erau femei, (45,1%).

 

Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare pe sectoare de performanţă

în anul  2018, comparativ cu anul   2017

 

                                                                                                                        – număr la sfârşitul anului

 

Sectorul de performanţă

 

2017 2018
Salariaţi din care: Salariaţi din care:
total femei total femei
TOTAL 44801 20535 44733 20172
Sectorul mediului de afaceri 12467 4324 12958 4139
Sectorul guvernamental 13050 6370 12890 6131
Sectorul învăţământ superior 19101 9772 18666 9817
Sectorul privat non-profit 183 69 219 85

 

Datele tabelului în format .xls

 

 

După nivelul de pregătire profesională, 85,4% din numărul salariaţilor care au lucrat în activitatea de cercetare-dezvoltare la sfârşitul anului 2018, aveau studii superioare (38182 salariați), iar 14,6% aveau alt nivel de pregătire, exclusiv studii superioare (6551 salariați).

 

În anul 2018, în activitatea de cercetare-dezvoltare erau implicate 18599 persoane cu studii doctorale şi postdoctorale, din care 9122 femei.

 

 

Datele graficului în format .xls

 

În funcție de orele efectiv lucrate, 71,4% dintre salariaţii care au desfăşurat activitate de cercetare-dezvoltare în anul  2018, au lucrat normă întreagă de timp.

 

Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare pe sectoare de performanţă 

în  anul  2018, comparativ cu anul  2017

 

– echivalent normă întreagă –

Sectorul de performanţă  2017  2018
Salariaţi

total

din care:

femei

Salariaţi

total

din care:

femei

 
 TOTAL 32586 14579 31933 13896
Sectorul mediului de afaceri 11525 4054 12081 3863
Sectorul guvernamental 12500 6132 11986 5749
Sectorul învăţământ superior 8416 4341 7695 4217
Sectorul privat non-profit 145 52 171 67

 

Datele tabelului în format .xls

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe categorii de ocupaţii, în anul 2018, ponderea cea mai mare a salariaţilor din activitatea de cercetare-dezvoltare a fost reprezentată de cercetători 61,4% din total, respectiv 27471 salariaţi, în creștere cu 104 salariaţi, comparativ cu anul  2017.

 

Salariaţii  din activitatea de cercetare-dezvoltare pe ocupaţii 

în anul  2018, comparativ cu anul  2017

 

                                                                                                                                          – număr la sfârşitul anului –

Salariaţii din activitatea de cercetare-dezvoltare  2017  2018
Salariaţi

total

din care:

femei

Salariaţi

total

din care:

femei

   
TOTAL 44801 20535 44733 20172
Cercetători 27367 12790 27471 12704
Tehnicieni şi asimilaţi 6221 2560 6670 2769
Alte categorii de salariaţi 11213 5185 10592 4699

 

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here