OBLIGATORIE

Analiza de Risc la Securitate Fizica a unitatii, este potrivit legislatiei in vigoare ,o activitate obligatorie pentru toate societatile comerciale. Scopul acesteia este evidentierea si evaluarea riscurilor determinate de factorii de amenintare si vulnerabilitatile care pot pune in pericol viata,integritatea corporala sau libertatea persoanei ori pot aduce prejudicii valorilor detinute de unitati. Termenul limita pentru realizarea acestei activitati, a fost  31 Iulie 2018.

  Ce presupune evaluarea de risc la securitate fizică?

  • Întocmirea documentaţiei în cadrul procesului standardizat de management al riscului,conform Legii 333/2003,H.G.301/2012 si Instructiunii nr.9/2013 a M.A.I.

   Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:

-raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;

-grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;

-documentele-suport.

  Ce sancțiuni vi se aplică dacă nu aveți  evaluarea de risc?

  • Riscați o amendă de 10.000 RON, conform H.G. 301/2012;

  Necesitate:

Cine face obiectul analizei de risc conform H.G. 301/2012?

Societăţile comerciale, indiferent de marime,structura sau  natura capitalului social,Ministerele şi alte organe de specialitate ale Administraţiei Publice Centrale şi Locale,Regiile autonome, Companiile şi Societăţile naţionale, Institutele naţionale de cercetare-dezvoltare.

Tarife

Oferta comerciala privind societatea d.voastra, este in functie de dimensiunea, bunurile si valorile detinute precum si complexitatea obiectivului de evaluat, incepand de la  400  RON.

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here