București, 13.02.2020. TC Capital a încheiat parteneriate cu două companii internaționale, Shikun & Binui și Danya Cebus, pentru închirierea a circa 700 mp de spații de birouri de clasă A în proiectul Hyperion Towers, situat pe Bulevardul Pipera. Ambele companii își vor stabili sediile centrale din România în prima clădire a ansamblului, a cărei renovare a fost finalizată la finalul lui 2019, în urma unei investiții de 7 milioane euro. Aproximativ 60 de persoane vor lucra în noile birouri ocupate de cei doi chiriași. Compania de consultanță CEE Estate a consiliat TC Capital în procesul de negociere și semnare a ambelor acorduri.

Shikun & Binui este o companie internațională care operează prin filialele sale din Israel și din întreaga lume, implicată în diverse domenii de activitate, inclusiv infrastructură, dezvoltare imobiliară, alimentare cu apă și energie. Un alt contract de închiriere major, care a fost încheiat recent, este cu Danya Cebus, o companie de construcții internaționale parte a grupului Africa-Israel Investments. Activitățile sale sunt centrate pe domenii precum construcțiile rezidențiale, de spații comerciale și de birouri, precum și pe dezvoltarea infrastructurii, proiectare și producție industrială, cu proiecte în Israel, România și Rusia.

„Suntem încântați de încheierea acestor noi parteneriate, cu două companii internaționale de anvergură care au ales Hyperion Towers pentru a-și stabili sediile centrale. Suntem mândri că, în urma unui proces extins de renovare, proiectul nostru întrunește standarde înalte de calitate pentru segmentul clădirilor de birouri de clasă A. Așadar, suntem încrezători că aceste acorduri sunt începutul unei colaborări solide și de lungă durată cu noii noștri chiriași. Considerăm că cererea pentru spații de birouri în această zonă va continua să crească în perioada următoare, ținând cont că Pipera este una dintre zonele cu dezvoltarea cea mai rapidă din București”, a declarat Ali Çapa, CEO al TC Capital.

Hyperion Towers este un proiect de spații de birou deținut de TC Capital, o companie de investiții și dezvoltare imobiliară situată în România și condusă de Ali Çapa. Ansamblul cuprinde două clădiri cu o suprafață închiriabilă cumulată de 40.000 mp de spații de birouri de clasă A și o parcare subterană generoasă. În acest moment, 50% din clădirea A este închiriată sau vândută. Printre ceilalți chiriași din clădire se află companii precum: Euromedia, Adnet, RoMega Trade, Jotun, Advertising Skills, CEE Estate etc. TC Capital este în prezent implicată în discuții avansate cu alți potențiali chiriași, care activează în în diverse industrii: marketing, audiovizual, comerț, IT etc.

La finalul lui 2019, TC Capital a lansat un nou model investițional pe piața spațiilor de birouri din București. Astfel, Hyperion Towers, situat într-o poziție strategică pe Bulevardul Pipera, a devenit primul mare proiect de spații de birouri de clasă A care va fi vândut în suprafețe mici, începând de la 200 mp. Potrivit reprezentanților TC Capital , noul model a generat deja un interes ridicat la nivelul pieței, iar în prezent sunt în derulare negocieri cu mai multe companii.

###

TC Capital a fost înființată în 2014 și este un fond de investiții privat fondat și condus de Ali Çapa. Compania are o echipă internă de management cu o vastă experiență și competențe relevante în domenii ca administrarea activelor, investiții, dezvoltare și leasing. De asemenea, TC Capital beneficiază de sprijinul și know-how-ul unor consultanți externi, cum este CEE ESTATE Management. Membrii echipei au activat pe piața locală timp de peste 19 ani, fiind angrenați într-o serie de proiecte de succes care acoperă întregul spectru imobiliar și de agribusiness. De-a lungul timpului, au fost implicați în câteva dintre cele mai mari proiecte de dezvoltare imobiliară din România. Ali Çapa a fost acționar și director executiv al Anchor Grup, timp de peste 10 ani, iar în ultimii cinci ani a investit, prin intermediul TC Capital, în complexul rezidențial Cosmopolis și în compania de dezvoltare agricolă, KC Argo.

COMUNICAT DE PRESĂ

TC Capital leases office spaces to Shikun&Binui and
Danya Cebus, in Hyperion Towers

Bucharest, 13.02.2020. TC Capital announces the signing of new leasing contracts with two international companies, Shikun & Binui and Danya Cebus, for approximately 700 sq m of class A office spaces in Hyperion Towers, located on Pipera Boulevard. Both tenants will establish their headquarters in the first building of the complex which was refurbished with an investment of 7 million euros, and finalized at the end of 2019. Circa 60 people will work in the offices occupied by the two tenants. CEE Estate was the consultant for TC Capital in signing both lease agreements.

Shikun & Binui is an international company operating through its branches in Israel and around the world, and involved in various fields of activity, including infrastructure, real estate development, water supply and energy. Another important lease that has recently been concluded in Hyperion Towers is with Danya Cebus, an international construction company and part of Africa-Israel Investments. The activities are centred in the fields of residential construction, building commercial and office spaces, infrastructure development, and industrial design and manufacture, with projects in Israel, Romania and Russia.

„We are very happy that we concluded these partnerships with two strong international companies that chose Hyperion Towers as their headquarters. We are proud to say that after an extensive refurbishment process, Hyperion Towers meets high standards of class A office building segment. Therefore we are confident that this is the beginning of a strong and long term collaboration between us and our new tenants. We believe that the demand for office spaces in this part of the city will continue to grow in the upcoming period, considering that Pipera is one of the fastest growing areas in Bucharest”, stated Ali Çapa, CEO of TC Capital.

Hyperion Towers is an office project owned by TC Capital, a property investment and development company located in Romania and lead by Ali Çapa. The ensemble comprises two buildings with a combined surface of 40,000 sq. m gross leasable area of Class A office spaces with ample parking capacity. At the moment, 50% of building A is leased or sold.  Among the other tenants from the first building there are companies such as: Euromedia, Adnet, RoMega Trade, Jotun, Skills Advertising, CEE Estate etc. TC Capital is currently engaged in advanced discussions with other potential tenants, active in various industries: marketing, audio-visual, trade, IT etc.

At the end of 2019, TC Capital launched a new investment type for the Bucharest office market. Thus, Hyperion Towers, situated in a strategic position on Pipera Boulevard, became the first large scale class A office project to be sold in smaller surfaces, starting from 200 sq. m. According to TC Capital’s representatives, the new business model generated a lot of interest on the market and they are presently in negotiations with several companies.

###

TC Capital, founded in 2014 by Ali Çapa, is a real estate and agriculture private investment fund. The company has a highly experienced internal management team, which combines asset management, investment, development and leasing experience and know-how. TC Capital also benefits from the support and know-how of external consultants, such as CEE ESTATE Management for leasing and marketing. The company team was active on the Romanian market for over 19 years, delivering a number of successful projects that cover the entire real estate and agriculture spectrum. TC Capital’s management team took part in some of the landmark real estate development projects in Romania. Ali Çapa was also a shareholder and top executive of Anchor Grup for over 10 years, and has invested in Romania in the last 5 years through TC Capital in Cosmopolis Residential Complex and KC Argo, an agriculture investment company.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here