Unitate de prestigiu în peisajul învăţământului românesc, Colegiul UCECOM „Spiru Haret” din Bucureşti aparţine Fundaţiei Învăţământului Preuniversitar al Cooperaţiei Meşteşugăreşti ‚,Spiru Haret”, alături de alte 10 licee tehnologice din ţară.

Continuator al apreciatelor şcoli de arte şi meserii de dinainte de Revoluţie, liceul a devenit cea mai mare unitate de învăţământ preuniversitar din România, fiind prima şcoală particulară de acest tip acreditată de Ministerul Educaţiei.

În prezent, oferta educaţională a şcolii propune multiple posibilităţi de şcolarizare, prin forme de învăţământ şi domenii diferite de pregătire.

I. LICEU – CURSURI DE ZI ȘI FRECVENȚĂ REDUSĂ (4/5 ANI)

Calificarea

Calificarea

COAFOR STILIST

TEHNICIAN MECATRONIST

ORGANIZATOR BANQUETING

TEHNICIAN OPERATOR TEHNICI DE CALCUL

TEHNICIAN IN GASTRONOMIE

TEHNICIAN MECANIC INTREȚINERE ȘI REPARAȚII
TEHNICIAN IN ACTIVITAȚI ECONOMICE

II. ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATĂ DE 3 ANI – clasa a IX-a

Calificarea

Calificarea

FRIZER-COAFOR-MANICHIURIST-PEDICHIURIST

MECANIC AUTO

OSPĂTAR (CHELNER) VÂNZĂTOR ÎN UNITĂȚILE DE ALIMENTAȚIE OPTICIAN MONTATOR APARATURĂ OPTICO-MEDICALĂ
BUCĂTAR COMERCIANT VÂNZĂTOR
CROITOR ÎMBRĂCĂMINTE DUPĂ COMANDA

III. ȘCOALĂ POSTLICEALĂ – CURSURI DE ZI

Calificarea

Calificarea

DURATĂ DE 2 ANI

TEHNICIAN MASEUR

TEHNICIAN OPTOMETRIST

COSMETICIAN

MAISTRU ELECTROMECANIC AUTO

STILIST

DURATĂ DE 3 ANI

ASISTENT MEDICAL FARMACIE

ASISTENT MEDICAL GENERALIST

ASISTENT MEDICAL BALNEOFIZIOKINETOTERAPIE SI RECUPERARE

IV. CURSURI DE CALIFICARE

Calificarea

Durată

Calificarea

Durată

COAFOR STILIST

7 1/2 luni

TINICHIGIU VOPSITOR AUTO

4 1/2 luni

COSMETICIAN

7 1/2 luni

FRIZER

2 1/2 luni

TEHNICIAN MASEUR

7 1/2 luni

MANICHIURIST-PEDICHIURIST

2 1/2 luni

COAFOR

4 1/2 luni

STILIST-PROTEZIST DE UNGHII

1 1/2 luni

OSPĂTAR (CHELNER)

4 1/2 luni

MAKE-UP

2 luni

BUCĂTAR

4 1/2 luni

OPTICIAN

2 1/2 luni

BIJUTIER

4 1/2 luni

CROITOR IMBRĂCĂMINTE DUPĂ COMANDĂ

4 1/2 luni

MECANIC AUTO

4 1/2 luni

Peste 50% dintre profesorii şcolii sunt titulari, oameni cu experienţă, preocupaţi de perfecţionarea profesională continuă, urmărind să satisfacă atât cerinţele şi aşteptările elevilor, cât şi pe cele ale părinţilor, privind calitatea serviciilor educaţionale. Scopul lor este să asigure formarea competenţelor tehnice, astfel încât absolvenţii să răspundă exigenţelor angajatorilor.

Cadrele didactice au susţinut reforma învăţământului profesional şi tehnic, desfăşurată în cadrul programelor derulate sub patronajul CNDIPT din anul 2001, până în prezent. De asemenea, aceştia au contribuit la iniţierea şi la definirea unor noi calificări incluse în Nomenclatorul naţional al calificărilor (Tehnician optometrist, Tehnician mecatronist, Tehnician maseur, Coafor stilist şi Stilist), fiind iniţiatorii calificărilor de nivel 3 avansat, Tehnician optometrist şi Stilist, pregătite în şcoala postliceală.

Spaţiile de învăţământ dispun de dotarea corespunzătoare desfăşurării activităţii de instruire teoretică şi practică, la standarde înalte.

Pentru dezvoltarea competenţelor necesare practicării meseriilor pentru care elevii se pregătesc, este esenţială practica în condiţii reale de muncă. Astfel, parteneriatele cu agenţi economici renumiţi asigură o calitate înaltă a pregătirii de specialitate şi a instruirii practice a elevilor. Printre cei mai importanţi agenţi economici se numără: unităţi service (Porsche, Mercedes, Ford, Badsi-Nissan), JW Marriott, SC Intercontinental S.R.L., Crowne Plaza, Rin Grand Hotel, Hotel Ibis Parlament, Hotel Ibis Nord, S.C. Nefettiti S.R.L., S.C. Absy Rose Beauty S.R.L., S.C. Bella Estetique S.R.L., precum şi unităţi sanitare (Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, Spitalul Clinic de Urgenţă pentru copii “Maria Sklodowska Curie”) etc.

De-a lungul timpului, la examenul de certificare a competenţelor profesionale, absolvenţii au dovedit o bună pregătire, procentul de promovare fiind de 100%. Dintre aceştia, 90% au reușit să se angajeze după absolvire.

Colegiul UCECOM „Spiru Haret” le oferă absolvenţilor perspectiva unei prezenţe profesionale competitive pe piaţa muncii.

                                                                                              ~Business-Adviser Nr.77~

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here