În perioada 23 iulie – 7 august 2022, se va desfășura a X-a ediţie, aniversară, a „Universităţii de Vară Bucium”- UdV
Bucium, organizată de
Asociaţia Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie – RPER, în parteneriat cu Ordinul
Arhitecţilor din România-Filiala Alba
. Proiectul cultural este cofinanțat din Timbrul Arhitecturii, sesiunea 2022, de
Administrația Fondului Cultural Național
și de Fundația Prințul de Wales.
În continuarea ediţiilor I-IX, UdV Bucium 2022 oferă cursanţilor un program multidisciplinar de pregătire în domeniul

protejării patrimoniului rural, menit să salveze valorile tradiţionale încă existente dar extrem de fragile şi să încurajeze

demersurile ce ţin de identificarea, cercetarea, proiectatarea, reabilitarea, reactivarea şi promovarea acestei moşteniri.

Conceptul proiectului este inspirat de modelul european de prezervare a patrimoniului rural in situ ca motor economic

de dezvoltare teritorială, de declaraţia ICOMOS “Salvarea spiritului locului” de la Quebec, de Convenţia Europeană

a Peisajului de la Florenţa, precum şi de misiunea asociaţiei Fondation du Patrimoine privind salvarea şi valorizarea

patrimoniului rural neprotejat şi se poate constitui ca model adaptabil în orice comună din ţară.

Inițiativa RPER din edițiile anterioare ale UdV Bucium de a reactiva meseria tradițională de producere a șindrilei specifică

Țării Moților este continuată în Ediția 2022, odată cu continuarea campaniei de reabilitare și reactivare a cuptoarelor

tradiționale de pâine inițiată în ediția anterioară.

Comuna Bucium este situată în partea central-vestică a judeţului Alba, la est de Roșia Montană şi se compune din 30

de sate, adunate în văile apelor, răsfirate pe coline şi risipite pe versanţii munţilor Vulcoi, Corabia şi Detunatele. Bucium

este atestat documentar în 1595, dar vestigiile arheologice dovedesc locuirea unei populaţii ce practica mineritul aurifer

încă din Antichitate.

Programul UdV Bucium 2022 va cuprinde:

Activităţi practice
: pe teren și la sediul UdV (prospecțiuni, relevee de arhitectură, studii de peisaj și de potențial turistic
și de costum tradițional, documentație fotografică, studiul imaginii, ateliere, etc., respectiv prelucrarea informațiilor

culese în vederea prezentării lor în expoziția ce va însoți festivitatea de închiderea oficială a UdV Bucium și a editării

lor în „CAIET VIII. Patrimoniu rural Bucium”

Activităţi teoretice/didactice
: îndrumare, dezbateri, conferințe (fizic și online)
Ateliere

Atelier de producere a șindrilei în tehnici tradiționale

Atelier de reabilitare și punere în funcțiune a unor cuptoare de pâine tradiționale

Releveu de arhitectură și studiu multidisciplinar complex pentru un monument istoric: Biserica

„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavrilˮ din satul Cerbu

Repertoriere motive decorative din costumele buciumane și un atelier de cusut/șezătoare

Proiecte de reabilitare/amenajare interioară pentru două case tradiționale – casa Gligor din Bucium Poeni și

casa Bolunduțiu din Bucium Valea Albă

Atelier de turism: participare la organizarea unui ”brunch” cu produse tradiționale cu implicarea unor obiective

restaurate de RPER, casa Colda din Poieni și cuptorul gospodăriei Costinaș din Stâlnișoara

Atelier de studiu al imaginii și de explorare/exploatare a mediilor online

Activităţile didactice vor fi susţinute de specialişti şi cadre universitare, prin conferinţe, dezbateri şi colocvii, pe

toată perioada universităţii (fizic și online).

Universitatea de Vară Bucium,

Salvgardarea patrimoniului rural prin educație

23 iulie – 7 august 2022

Comunicat de presă

Universitatea de Vară – Bucium – 2022

Anexa 6

Echipă de coordonare și îndrumători
ing. Ştefana Bianu, coordonator UdV Bucium, Preşedinte RPER-Fr, dr. Ioana Bogdan-Cătăniciu, Preşedinte RPER-

Ro, Mihaela Lazăr – asist. univ. dr. arh. Facultatea de Arhitectură de Interior (FAI-UAUIMB) – coordonator adjunct UdV,

Iozefina Postăvaru – istoric de artă, Institutul Național al Patrimoniului, Gabriel Panasiu, lector univ. dr. arh., UAUIMB,

Departamentul de Istoria & Teoria Arhitecturii și Conservarea Patrimoniului, Codina Dușoiu – conf. dr. arh. Facultatea

de Arhitectură de Interior – Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București (FAI-UAUIMB),

Cristina Bolog – lect. dr. geogr. Facultatea de Geografie – Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj–Napoca, arh. Octavian

Mănoiu, arh. Dragoș-Eugen Băbeanu, Andreea Maria Banu, economist, responsabil financiar.

Loc de desfășurare:

Sediul UdV Bucium- Pensiunea Negrileasa (în Poiana Narciselor)

Deschiderea oficială, duminică, 24 iulie 2022, ora 16.00, la Muzeul Buciumanilor din Poieni

Festivitatea de închidere, sâmbătă, 6 august, 2022, ora 16.00, la Muzeul Buciu
m

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here