15 martie 2023. În România, infrastructura educațională încă se bazează pe clădiri vechi. Acestea generează o serie de provocări ce țin de calitatea aerului din interior, iluminat, nivelul de zgomot, umiditate, ori asigurarea unei temperaturi confortabile. Renovările aprofundate ale unităților de învățământ pot îmbunătăți considerabil aceste aspecte, ceea ce se va reflecta în creșterea stării de bine și a performanței de învățare a elevilor. România Eficientă investește în reabilitarea energetică la cele mai noi standarde a unor astfel de clădiri, care să devină apoi modele la nivel național și regional pentru proiecte similare. 

În afară de locuințe, școlile sunt spațiul în care tinerii își petrec cea mai mare parte a timpului. De aceea, un mediu confortabil și sănătos este absolut necesar pentru starea de bine și pentru productivitatea lor. Renovarea unităților de învățământ din România trebuie să conducă nu doar la diminuarea costurilor ridicate cu energia, ci să rezolve totodată o altă problemă majoră: calitatea mediului interior din aceste clădiri. România Eficientă și-a propus ca, prin renovările energetice la standarde ridicate pe care le realizează în școlile selectate la nivel național, să creeze modele care să demonstreze cât de mult se pot îmbunătăți condițiile în care elevii învață și, implicit, confortul și starea de bine a copiilor”, declară Radu Dudău, director Energy Policy Group și coordonator al proiectului România Eficientă.

Creșterea calității mediului interior – care înseamnă confortul termic, calitatea aerului din interior, confortul acustic și cel vizual – trebuie considerată o prioritate în planurile de renovare a școlilor la nivel național. Cercetări în domeniu au demonstrat cât de mult influențează acești parametri starea de bine și chiar sănătatea elevilor.

Dacă ne referim la confortul termic, adesea temperatura în școlile care nu sunt eficiente energetic nu poate fi asigurată la nivelul optim pentru starea de bine a elevilor. Anumite săli de clasă sunt fie umede și reci, fie supraîncălzite, mai ales în lunile calde sau în timpul iernii, acolo unde sistemele de încălzire funcționează deficitar. Modelările derulate de Institutul European pentru Performanța Clădirilor (BPIE) arată că, într-un interval de temperatură cuprins între 20°C și 32°C, orice reducere cu 1°C a temperaturii din clădire crește performanța de învățare a elevului cu 2,3% (sursa, aici).

În privința calității aerului interior, reducerea concentrației de CO2 din interior conduce nu doar la diminuarea absențelor medicale, ci și la îmbunătățirea performanței de învățare. Când concentrația de CO2 din încăpere este prea ridicată din cauza ratei scăzute de ventilare, dincolo de mirosurile neplăcute din sălile de clasă, elevii se simt obosiți, somnolenți și cu o capacitate de concentrare diminuată. Un alt aspect important care trebuie monitorizat este nivelul de umiditate din încăperi, cel considerat optim fiind de 40-60%, în funcție și de temperaturile exterioare.

Referitor la confortul acustic, în special pentru școlile situate în orașe, poluarea fonică din exterior poate fi o problemă reală. În plus, diminuarea zgomotului din zonele unde se desfășoară activități exterioare, cum ar fi cele sportive, contribuie la o mai bună concentrare a elevilor și la creșterea performanței în învățare. Reabilitarea energetică a clădirii școlare poate elimina aproape complet zgomotul extern și atenua zgomotul din interior.

O lumină naturală bună, pe lângă reducerea cererii de energie, poate crește atenția, concentrarea și relaxarea, conducând la o performanță școlară îmbunătățită cu până la 18%, conform cercetărilor BPIE. De asemenea, sistemul de iluminat trebuie să fie eficient, de calitate și să ofere confort vizual.

Școlile renovate la standard nZEB, eficiente și sănătoase

Lucrările de renovare aprofundată, la standarde nZEB (nearly zero energy building) efectuate prin programul România Eficientă la Liceul Tehnologic Energetic „Elie Radu” din Ploiești, încheiate în aprilie 2022, dar și la Școala Gimnazială „Liliești” Băicoi (jud. Prahova), unde sunt aproape de finalizare, pun accent pe toate aceste aspecte care țin de asigurarea unui mediu interior de calitate.

Lucrările de izolare termică a pereților exteriori și montare a unor ferestre performante energetic nu doar că reduc facturile la încălzire, ci vor contribui la menținerea unei temperaturi mai bune în sălile de clasă și, totodată, la atenuarea zgomotelor exterioare. Modernizarea instalațiilor de încălzire interioare (rețelele de conducte și radiatoarele) conduce la eficientizarea consumului de energie termică și la obținerea unei temperaturi adecvate în sălile de clasă care înainte erau fie prea reci, fie supraîncălzite.

Prin instalarea parasolarelor la ferestrele puternic însorite se atenuează absorbția căldurii solare prin suprafețele vitrate ale claselor, în special a celor cu expunere pe partea sudică. Pentru o calitate bună a aerului interior și o temperatură controlată, România Eficientă a instalat echipamente de filtrare a aerului cu recuperare de căldură. Confortul vizual este asigurat prin modernizarea sistemului de iluminat prin înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent existente cu altele de tip LED.

Copiii au nevoie să învețe în clădiri sănătoase, iar toate aceste măsuri contribuie atât la creșterea performanței energetice a școlilor, cât și la îmbunătățirea performanței de învățare a elevilor. Vă invităm să urmăriți și următorul videografic realizat de România Eficientă pe această temă:

 

https://www.youtube.com/watch?v=Oe1_CtTdBFY

 

***

 

Despre România Eficientă

România Eficientă este un proiect privat de anvergură națională, derulat de Energy Policy Group (EPG) în parteneriat și cu finanțarea OMV Petrom. Proiectul a demarat în vara anului 2019 și constă în derularea unui program național de promovare a eficienței energetice. România Eficientă își propune să sprijine atingerea țintelor României pentru 2030 în privința reducerii emisiilor de carbon și a creșterii eficienței energetice, atât prin campanii de informare și educare, cât și prin realizarea unor proiecte concrete de renovare majoră în școli publice din diferite regiuni ale țării. Mai multe detalii găsiți pe site-ul romania-eficienta.ro.

Despre Energy Policy Group

Asociația Energy Policy Group (EPG) este un think-tank independent și non-profit, specializat în politici de energie și climă, analiză de piață și strategie energetică, fondat în 2014. Focusul regional al activității sale este Europa de Sud-Est, însă EPG acordă o atenție sporită contextului mai larg al politicilor europene și al tendințelor globale, în încercarea de a promova un dialog constructiv în rândul decidenților și al publicului larg.

EPG pledează pentru un sistem energetic avansat din punct de vedere tehnologic, sustenabil și acceptabil social. De asemenea, EPG promovează politici și acțiuni de decarbonare pe termen lung în toate domeniile economice, cu accent pe sectorul energetic.

Despre OMV Petrom

OMV Petrom este cea mai mare companie de energie din Europa de Sud-Est, cu o producție anuală de țiței și gaze la nivel de grup de aproximativ 43 milioane bep în 2022. Grupul are o capacitate de rafinare de 4,5 milioane tone anual și operează o centrală electrică de înaltă eficiență de 860 MW. Pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul, Grupul este prezent în România și în țările învecinate prin intermediul a aproximativ 780 benzinării, sub două branduri, OMV și Petrom.

OMV Petrom este o companie în care acționarii români dețin peste 42% din acțiuni (din care statul român, prin Ministerul Energiei, deține 20,7%, iar 21,7% sunt deținute de fondurile de pensii din România, la care se adaugă aproape 500,000 de investitori individuali și alte entități românești). OMV Aktiengesellschaft, una dintre cele mai mari companii industriale listate din Austria, deține 51,2% din acțiunile OMV Petrom, iar restul de 6,4% sunt deținute de alți investitori străini. Din totalul acțiunilor OMV Petrom, 28,1% se tranzacționează liber la Bursa de Valori București și la Bursa de Valori din Londra.

OMV Petrom este cel mai mare contribuabil la bugetul de stat, cu circa 39 miliarde de euro reprezentând taxe, impozite și dividende plătite în perioada 2005 – 2022. În aceeași perioadă, compania a investit aproximativ 17 miliarde de euro. În anul 2022 impozitele plătite de OMV Petrom au asigurat 7% din veniturile fiscale ale României.

Din 2007, OMV Petrom a integrat în strategia sa de business principiile responsabilității corporatiste. În perioada 2007 – 2022, compania a alocat circa 120 milioane de euro pentru dezvoltarea comunităților din România, concentrându-se pe protecția mediului, educație, sănătate și dezvoltare locală.

Pe 29 iulie 2020, OMV Petrom și-a anunțat sprijinul pentru recomandările emise de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD), Grupul operativ pentru publicarea informațiilor financiare referitoare la schimbările climatice privind riscurile și oportunitățile asociate schimbărilor climatice. OMV Petrom raportează anual progresul realizat în ceea ce privește implementarea acestor recomandări.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here