Ce sunt sistemele de măsurare inteligentă (SMI)?

Sunt acele instrumente de măsurare a consumului de energie electrică similare contoarelor. Ele pot înregistra mult mai mulți parametri privind consumul și calitatea energiei decât contoarele clasice.

De asemenea, SMI sunt create pentru transmiterea informațiilor de la și către clientul final printr-un canal online securizat. Operatorii vor putea primi date despre consumul dintr-o anumită locație pe cale electronică, în mod mult mai detaliat, precis și structurat.

Un sistem de măsurare inteligentă a energiei electrice este constituit din:

 • unitatea centrală responsabilă pentru măsurare, transformare și înregistrare a valorilor;
 • subsisteme de transmitere a datelor;
 • subsisteme de gestiune a informațiilor în aceste sisteme.

Beneficiile aduse de aceste sisteme de măsurare inteligente motivează decizia operatorilor de distribuție de a le instala în toate punctele de consum, pentru a înlocui vechile contoare.

Însă investiția financiară este remarcabilă, motiv pentru care înlocuirea se face treptat, conform unor planuri propuse de operatorii de distribuție concesionari și aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Ce funcții au SMI?

Citesc și transmit date automat. Trimiterea indexului se face automat, pe cale electronică, spre centrele de colectare, stocare și prelucrare a datelor. Transmiterea datelor, în condiții normale este constantă, astfel se poate măsura consumul real, nu unul estimat.

Permit tarife diferențiate. Cu transmiterea constantă a datelor, contorul inteligent poate stoca mai multe tipuri de tarife, astfel încât utilizatorul final să beneficieze de opțiuni de oferte flexibile. Tarifele înregistrate de contor pot fi configurate pe intervale de la ore, săptămâni, sau chiar luni. Mai mult, contorul permite stabilirea intervalului de facturare de către utilizator.

Permit monitorizarea constantă datelor. Utilizatorul final are posibilitatea să consulte datele despre consum în orice moment și să identifice evenimentele care au consum crescut, precum și cum pot optimiza consumul.

Reduc timpul de intervenții. Pentru că transmiterea de date se face constant, se pot identifica în timp real erori sau întreruperi. El transmite și date utile operatorilor pentru ca ei să identifice unde și din ce motiv a intervenit problema. Este redus timpul pentru intervenții, iar unele probleme pot fi soluționate de la distanță.

Deconectare / reconectare de la distanță. Prin sistemele de măsurare inteligentă operatorii pot interveni de la distanță în caz de întreruperi pentru a deconecta un anumit utilizator. La fel, îl pot reconecta tot de la distanță. Acest aspect facilitează și procesul de schimbare a furnizorului, economisește timp și reduce din disconfort.

Măsoară energia produsă. Contorul inteligent poate măsura atât energia electrică consumată cât și cea produsă, aducând un real beneficiu prosumatorilor. Contoarele din sistemele de măsurare inteligentă sunt capabile de măsurare bidirecțională, astfel pot monitoriza și energia livrată direct în rețea.

Ce beneficii aduc SMI pentru utilizatorii finali?

Sistemele de măsurare inteligentă sunt create pentru a măsura cu mare acuratețe consumul de energie electrică la fiecare loc de consum. De asemenea, ele sunt capabile să colecteze datele măsurate, apoi să le transmită electronic automat către centrele de colectare, stocare și măsurare, în fiecare zi.

Prin acest proces, un utilizator nu mai este nevoit să citească, să interpreteze și să transmită manual consumul de energie. Mai mult, se va elimina necesitatea citirilor de „regularizare”, la intervale stabilite.

În acest fel, factura de plată la energia electrică poate reflecta situația reală a consumului la un anumit loc de consum. Astfel se reduc atât pierderile cauzate de sistemul de estimări la plată, cât și nivelul de birocrație necesară. ANRE prevede că o dată instalate aceste sisteme de măsurare inteligentă, și furnizorii vor fi obligați să factureze valoarea reală a consumului.

Utilizatori finali au acces on-line la datele de măsurare, precum și la parametrii măsurați, istoricul de consum sau intervalele de timp măsurate. Cu astfel de transparență, un utilizator are vizibilitate mult mai mare asupra comportamentului său de consum, ce acțiuni consumă cea mai multă energie, de exemplu. Cu aceste informații își poate gestiona comportamentul de consum și crește eficiența energetică a locului de consum.

cresterea-sectorului-energetic-in-conditii-de-sustenabilitate

Sistemele de măsurare inteligentă asigură monitorizarea constantă a locului de consum și emit alarme atunci când apar neregularități. Un utilizator poate fi notificat dacă au apărut întreruperi, erori sau alte abateri de la pragurile de consum configurate.

Datorită acestui sistem de notificări, perioadele de întreruperi sunt reduse deoarece sistemele de măsurare inteligentă permit reconectarea de la distanță. Astfel, se scurtează și perioadele de recalculare a consumului, se reduce de asemenea disconfortul cauzat de întreruperi și nu în ultimul rând, scade probabilitatea ca electrocasnicele conectate să fie afectate.

Plan de instalare a sistemelor

Operatorii de distribuție a energiei electrice concesionari (îi vom denumi pe scurt “operatorii de distribuție”) sunt responsabili să analizeze nevoile pieței și să vină cu propuneri pentru calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice.

Operatorii de distribuție trebuie să facă o analiză din punct de vedere cost-beneficiu pentru stabilirea planurilor de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, fiecare pentru zona pe care o are în concesiune. Propunerile sunt întocmite separat pentru fiecare an, în perioada 2019 – 2028.

Pentru perioada 2019 – 2028 fiecare operator de distribuție întocmește un plan de implementare, însoțit de o propunere de calendar de implementare, pe care îl înaintează către ANRE pentru aprobare.

ANRE evaluează propunerile operatorilor de distribuție și întocmesc un proiect de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, la nivel național. Proiectul este însoțit de calendarul de implementare, stabilit pe întreaga perioadă 2019 – 2028, precum și de propunerea de decizie pentru implementarea pe fiecare zonă de concesiune.

Propunerea de decizie este acel act prin care se aprobă calendarul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă, precum și alocarea bugetelor necesare.

Condiții pentru implementarea sistemelor de măsurare inteligentă

Fiecare operator de distribuție care întocmește un plan de implementare a SMI trebuie să respecte o serie de criterii de acceptanță. Propunerile de implementare includ, printre altele:

 • dacă implementarea SMI este sau nu fezabilă din punct de vedere tehnic;
 • dacă implementarea SMI este rezonabilă din punct de vedere financiar;
 • dacă aduce beneficii în materie de consum și costuri care să fie proporționale cu valoarea investițiilor pentru implementare.

ANRE impune o serie de Condiții cadru (prin Ordinul ANRE nr 17/2018) pe care operatorii de distribuție trebuie să le aibă în vedere la realizarea analizei de cost-beneficiu pentru fiecare zonă de implementare. Aceste condiții sunt:

 • zonele unde se va face implementarea sistemelor de măsurare inteligentă trebuie să fie compacte (așa cum sunt definite în Condițiile cadru);
 • zonele de implementare vor fi prioritizate în funcție de eficiență, în urma analizei cost-beneficiu. Zonele cu rezultate pozitive (cost scăzut, beneficiu crescut) vor avea prioritate;
 • sistemele implementate trebuie să îndeplinească o serie de funcționalități obligatorii (definite în Condițiile cadru);
 • sistemele SMI care vor fi implementate să aducă utilizatorilor finali un beneficiu real și consum mai redus de energie electrică;
 • sistemele SMI care vor fi implementate trebuie să aducă o îmbunătățire vizibilă în administrarea activelor rețelelor de distribuție. De asemenea, ele trebuie să demonstreze îmbunătățirea serviciului de distribuție a energiei electrice – prin analiza indicatorilor de calitate a serviciului.

Propunerile operatorilor de distribuție

În baza condițiilor de implementare și a analizei cost-beneficiu, operatorii de distribuție au prioritizat zonele în care se vor implementa sisteme de măsurare inteligentă.

Astfel, pentru zonele Muntenia, Banat și Dobrogea, au fost luate în considerare următoarele:

 • zone în care se găsesc un număr crescut de contoare depreciate;
 • zone cu pierderi de energie mari – atât tehnice cât și non-tehnice;
 • zone în care sunt probleme la citirea contoarelor (înregistrate pe perioade lungi);
 • zone în care poate fi asigurată protecția antifraudă pentru întreaga rețea (să existe condițiii tehnice unitare, cum ar fi infrastructura, acces etc.).

Pentru zona Oltenia:

 • zonele cu rezultatele cost-beneficiu cele mai mari, în ordine;
 • zone cu pierderi semnificative, atât tehnice cât și non-tehnice, cheltuieli ridicate cu citirea contoarelor, cheltuieli cu deconectarea / reconectarea.
 • zone în care se poate realiza gruparea („buclarea”) posturilor de transformare, astfel încât să optimizeze colectarea, stocarea și prelucrarea de date de la contoare.

Pentru zona Moldova:

 • zonele în care au fost instalate SMI în cadrul programelor pilot (2014 – 2018), dar implementarea nu a fost realizată complet din diverse cauze;
 • zone cu pierderi comerciale mai mari de 0.08 MWh/an/loc de consum;
 • zone cu risc mare de consum fraudulos;
 • asigurarea continuității și trasabilității rutelor de citire pentru scăderea costurilor operaționale.

Pentru zonele Muntenia de nord și Transilvania:

 • zonele cu rezultatele cost-beneficiu cele mai bune;
 • zone cu pierderi tehnice și non-tehnice semnificative.

Costuri și beneficii de implementare

Operatorii de distribuție trebuie să analizeze ponderea cost-beneficiu în funcție de criterii stabilite de către ANRE.

Pentru analiza costurilor, lista de criterii include:

 • achiziții contoare și alte echipamente fizice pentru instalații;
 • achiziții echipamente de telecomunicații, achiziții software pentru sistemele de măsurare și colectare de date;
 • costurile instalării contoarelor și a celorlalte echipamente;
 • operațiuni de mentenanță și restabilire a comunicației;
 • proceduri manuale în caz de erori de comunicație: citire locală, deconectare / reconectare, înlocuire contoare defecte, comunicații;
 • call center și back office, mentenanța sistemelor informatice;
 • verificare manuală periodică;
 • informare utilizatori.

Beneficiile care trebuie măsurate, pentru balanța cost-beneficii efectuată de operatorii de distribuție, sunt următoarele:

 • reducerea consumului propriu tehnologic;
 • reducerea costurilor cu citirea datelor de măsurare, a costurilor de deconectare / reconectare;
 • creșterea cantității de energie distribuită datorată scăderii duratei deconectărilor;
 • reducerea costurilor de operare, cum ar fi deplasarea operatorilor în teren;
 • economii aferente proceselor de asistență consumator.

Calendarul implementărilor 2019 – 2028

Calendarul propus de operatorii de distribuție și aprobat de ANRE arată că nivelul de implementare a sistemelor de măsurare inteligentă va fi de 35 – 70% în funcție de operator și de zonele pe care le au în concesiune.

Pentru zona Muntenia, cota de utilizatori integrați în sistemele de măsurare inteligentă ajungea deja la 16% în 2019. Propunerea operatorului de distribuție este o creștere incrementală anuală de 5 – 7% a numărului de utilizatori conectați la sistemele de măsurare inteligentă. Rezultatul în 2028 este o integrare de 65%. În total, pe perioada 2019 – 2028 se doresc a fi integrate 775.405 locuri de consum.

În zona Banat, în 2019 15% din utilizatori erau deja conectați, iar până în 2028 se dorește integrarea a 60% din utilizatori la sistemele de măsurare inteligentă. Totalul estimat este de 488.727 utilizatori.

Zona Dobrogea are până în acest moment o cotă de utilizatori conectați la SMI de 18% în 2019, iar pragul dorit pentru 2028 este de 70%, adică 411.466 utilizatori.

În zona Oltenia în 2019, doar 2% din numărul total de utilizatori erau conectați la SMI. Și aici creșterea se dorește treptat, 3 – 6% în fiecare an, până la 41% în 2028. Estimatul indică un număr de 600.187 utilizatori până în 2028.

În zona Moldovei, în ultimii ani au fost instalate la consumatori, prin programe de investiţii succesive, un număr de circa 320.000 de contoare inteligente. Pentru 2019-2028 ţinta companiei de distribuție este montarea a aprox. 397.000 de contoare. Aceasta înseamnă că peste 700.000 de clienți, reprezentând 50% din totalul clienților racordați la rețeaua de electricitate care acopera zona Moldovei, vor avea instalate contoare inteligente până la sfârșitul lui 2028.

Pentru zona Muntenia Nord se dorește o creștere a numărului de utilizatori integrați în SMI de la 9979 (1% din utilizatori) în 2019, până la 451.663 (35%) în 2028.

Pentru Transilvania Nord creșterea este preconizată de la 9412 utilizatori (3%) în 2019, la 403.242 (33%) în 2028.

În zona Transilvania Sud cota de utilizatori integrați în 2019 este de 2553 (2%), iar creșterea este planificată până în 2028 la 506.276 utilizatori (39%).

Surse:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here