In acest domeniu schimbarea pare iminent. Un grup de parlamentari UDMR au înaintat spre dezbatere Parlamentului o propunere legislativă care să completeze Legea 98/2018 privind achizițiile publice cu o secțiune întreagă privind garanțiile de participare şi de bună execuţie în cadrul contractelor finanțate din fonduri publice. Parlamentarii consideră că este necesară reglementarea prin lege a modalităţilor de asumare a răspunderii ofertanţilor participanţi la o procedură de achiziţii publice. Aceştia sunt de părere că prin noul proiect se va realiza o protecţie a autorităţilor contractante faţă de conduita uneori tendenţioasă a operatorilor economici. Prin această lege parlamentarii spun că încearcă limitarea cazurilor în care ofertanţii procedează la exercitarea drepturilor legale de petiţionare în mod tendenţios, prin prelungirea duratei de reţinere a garanţiei de participare până după rămânerea definitivă a soluţiei instanţei de judecată cu privire la contestaţia formulată de ofertantul a cărui ofertă a fost declarată necâştigătoare. Acestea sunt considerentele pentru care oficialii apreciază că este necesară reglementarea în textul legii a garanţiilor de participare la licitaţie si de bună execuţie. Conform proiectului de lege, după secţiunea a 5-a a Capitolului II din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 390 din 23 mai 2016, se va introduce o nouă secţiune, Secţiunea a 6-a.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here