Plătitorii de dividende pot solicita, în urma regularizării anuale, restituirea
impozitului pe dividende achitat în plus la bugetul de stat
Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice informează
contribuabilii faptul că impozitul pe dividende plătit în plus la bugetul de stat, poate
fi solicitat la restituire urmare a regularizării anuale a dividendelor distribuite parțial
în cursul anului, potrivit art. 67 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, după restituirea de către asociați sau
acționari a dividendelor încasate în plus de către aceștia sau după aprobarea
situațiilor financiare anuale în cazul dividendelor interimare distribuite şi neplătite,
până la sfârșitul anului in care s-a aprobat distribuirea acestora.
Plătitorul de dividende poate solicita restituirea sumelor, în situația în care
din regularizarea anuală a dividendelor plătite ca urmare a distribuirii parțiale în
cursul anului a acestora a rezultat sume de restituit de la buget.
Pentru a putea beneficia de restituire este necesar ca plătitorul de impozit pe
dividende să corecteze debitele reprezentând impozit pe dividende declarate prin
depunerea unei declaraţii rectificative în care se evidenţiază suma reprezentând
impozit pe dividende plătita în plus.
Ulterior depunerii declaraţiei rectificative plătitorul de dividende va depune
la organul fiscal competent o declaraţie de regularizare/cerere de restituire a
impozitului pe dividende în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, numai după
restituirea de către asociaţi sau acţionari a dividendelor distribuite în plus.
În situația în care plătitorul de dividende înregistrează obligaţii fiscale
restante, organul fiscal competent va restitui suma numai după efectuarea
compensării potrivit art. 167 şi 168 din Codul de procedură fiscală.
Restituirea sumelor reprezentând impozit pe dividende cuvenite plătitorului
se efectuează numai prin decontare bancară, în termenul de 45 de zile de la
înregistrare, în contul bancar indicat de plătitorul de dividende în cererea de
restituire.
Totodată, plătitorul de dividende poate solicita restituirea sumelor plătite în
plus la buget reprezentând impozit pe dividende rezultat din regularizarea anuală a
dividendelor distribuite parțial în cursul anului şi în cazul în care dividendele
interimare au fost distribuite dar nu au fost plătite acţionarilor sau asociațiilor.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here