sigla-CCIA_-infopolitic_com_Potrivit unui comunicat primit de la Camera de Comerţ şi Industrie Bihor, redacţia a luat la cunoştinţă de un proiect intitulat Proiectul “Birouri de asistenţă pentru promovarea Responsabilităţii Sociale a Întreprinderilor”. Iniţiat şi finanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritara 3 “Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a întreprinderilor”, Domeniul major de interventie 3.3 “Dezvoltarea parteneriatelor si încurajarea initiativelor pentru partenerii sociali si societatea civila”, proiectul îşi propune să dezvolte competenţele şi cunoştinţele angajaţilor Camerelor de Comert şi Industrie din ţară, în domeniul responsabilităţii sociale (RSI), pentru ca aceştia să fie în măsură să coordoneze 42 de birouri de asistenţă RSI şi un Punct Naţional de Coordonare.
Toate acestea sunt găzduite de fiecare Cameră de comerţ judeţeană, respectiv de CCIR.

Referitor la derularea acestui Proiect, concret au fost întreprinse următoarele acţiuni:

– din octombrie 2009 si până în prezent au fost realizate o serie de activităţi menite să faciliteze cunoaşterea nevoilor pieţei româneşti în domeniul RSI, precum şi structura organizaţională a Camerelor de Comerţ, necesare pentru stabilirea serviciilor RSI ce vor fi oferite de către birourile de asistenţă. În acest sens, a fost elaborată o analiză a situaţiei RSI în România bazată pe interpretarea a 632 de chestionare completate de către firme din toate regiunile (cea mai importantă analiză la nivel national în domeniul RSI din punct de vedere al marimii esantionului), a fost redactata o prezentare a initiativei similare italiene de creare a unor birouri de asistenta, s-au analizat locatiile din organigrama fiecarei camere de comert si industrie pentru amplasarea birourilor de asistenta, a fost elaborat un manual de functionare al birourilor de asistenta cu descrierea serviciilor ce vor fi oferite de către acestea, s-au selectat, pe bază de recomandari şi CV-uri, resursele umane care vor activa în cadrul birourilor RSI şi s-au analizat competentele si cunostintele acestora.

– în perioada octombrie 2010 – ianuarie 2011 a fost desfăşurat un amplu program de formare în domeniul RSI cu 8 angajaţi ai Camerelor de Comerţ, selectaţi pentru poziţia de formatori RSI în cadrul proiectului (un formator per regiune de dezvoltare). Cei 8 formatori selectaţi sunt: Nicolae Stanca (CCI Ialomiţa), Bogdan Boghiu (CCI Bacău), Felicia Vijdea (CCI Buzău), Anca Muntean (CCI Sibiu), Cristina Ionescu (CCIR), Mihail Marasescu (CCI Maramureş), Bogdan Păunescu (CCI Caraş Severin), Gheorghe Dumitru (CCI Dolj). Având deja un minim de experienţă de bază în domeniul dezvoltării durabile şi prezentând un real interes pentru acest domeniu, cei 8 formatori vor juca un rol esential în stimularea activitatii si iniţiativelor sinergice a birourilor de asistenta din regiunea lor de dezvoltare, precum si în asigurarea coordonarii relatiei cu Punctul National de Coordonare amplasat la sediul CCIR.

Pe parcursul a 130 de ore de formare, distribuite pe parcursul a 16 zile, cei 8 formatori s-au familiarizat şi au aprofundat notiuni si concepte precum dezvoltarea durabila, valorile si istoricul responsabilitatii sociale, implicarea partilor interesate, achizitii publice ecologice, finantare durabila, investitii socialmente responsabile, consum si productie durabila, raportarea dezvoltarii durabile, standarde în domeniul RSI (ISO 26000, SA 8000, ISO 14001, AA 1000 etc.), dezvoltare teritoriala durabila. Sesiunile de formare au fost deosebit de interactive si fructuoase, cei 8 participanti exploatând în mod consecvent potentialul informatiilor transmise pentru dezvoltarea initiativelor RSI la nivel national prin intermediul birourilor de asistenta. La sfârsitul programului de formare, în ianuarie 2011, cei 8 formatori au devenit experti în domeniul RSI si vor participa în aceasta calitate la cursurile de instruire ulterioare.

Între februarie 2011 – iulie 2011, 48 de angajati ai Camerelor de Comert şi Industrie vor lua parte la cca. 100 de ore de formare în domeniul RSI, livrate în cadrul fiecarei regiuni de dezvoltare, de catre cei 8 formatori si experţii Ecosistemi. Pe parcursul acestor luni, cei 48 de angajati vor asimila informatiile de baza în domeniul RSI necesare pentru demararea activitaţii birourilor de asistenta începând din septembrie 2011, dupa conferinţele finale de diseminare ale proiectului.

Sursa: comunicat CCI Bihor

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here