Fiecare antologie cuprinzînd ,,năzdrăvăniile’’ lui NASTRATIN HOGEA, este însoţită de o serie de date despre viaţa şi multele istorii al căror actant a înveselit şi uimit lumea prin inteligenţa sa care-i permite să iasă (biruitor) din cele mai dificile situaţii, dar nu cunoaştem să se fi scris la noi o monografie despre cel care după părerea lui G.I.Gurdjieff poate fi numit ,,cel mai cel’’ , care a mers pe calea ,,omului şmecher/viclean/ isteţ… pe calea care apare şi dispare nefiind recunoscută decît de cei care sunt ca Nastratin şi doresc să o străbată împreună, deoarece aceasta este întruchiparea uimirii/tulburării minţii şi a inexprimabilului, de la rătăcire pînă la senzţia propriei vremelicii şi la conştientizarea irepetabilităţii oricărei situaţii care vine într-adevăr din adîncuri , de la dezvăluirea acelui intelect care nu constă doar în reelaborarea/re-crearea/re-formularea automată a conceptelor şi a imaginilor deja cunoscute.’’
Iată care sunt aspectele prezentate/ dezbătute în carte: legendă şi devăr; naşterea şi viaţa lui Nastratin; moartea lui Nastratin; moştenirea lăsată de Nastratin; Calea lui Nastratin; Nastratin Hogea şi sufismul; spectacolul comic; personajele specifice; portret de familie; oaspeţi de tot felul; înţelepciunea (şi filosofia); dichisuri şi mezelicuri; urmaşi celebri; viaţa romanţată a lui Nastratin Hogea; cîteva consieraţii; în loc de încheiere; bibliografie; fotografii//.
Ce poate fi mai incitant decît să porneşti pe un drum necunoscut, împreună cu Nastratin care întrebat încotro merge, răspunde: ,,-Încotro vrea măgarul!’’
—————————-

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here