Untitled-5Presedintele Traian Basescu a trimis vineri Parlamentului o cerere de reexaminare a Legii parteneriatului public-privat, sustinand ca OUG 34/2007 privind atribuirea contractelor de achizitie publica are un continut mult mai cuprinzator decat cel al acestei legi. „Legea trimisa spre promulgare are ca obiect de reglementare modul de realizare a unui proiect de parteneriat public-privat care are ca obiectiv public proiectarea, finantarea, constructia, reabilitarea, modernizarea, operarea, intretinerea, dezvoltarea si transferul unui bun sau serviciu public, dupa caz”, se arata in cererea de reexaminare semnata de seful statului.

In documentul Administratiei Prezidentiale se mai arata ca, prin O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, s-a avut in vedere crearea unui cadru normativ unitar in materie, fiind, totodata, transpuse in dreptul intern Directiva 2004/17/CE privind coordonarea procedurilor de achizitie aplicate de entitatile care opereaza in sectoarele apa, energie, transport si servicii postale si Directiva 2004/18/CE privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii.

„In cazul contractelor ce intra sub incidenta celor doua directive, procedura de selectare a partenerului privat trebuie sa fie cea reglementata de acestea, pentru fiecare tip de contract in parte, astfel cum a fost transpusa prin O.U.G. nr. 34/2006. Din prevederile legii trimise spre promulgare, nu rezulta intr-un mod clar daca procedura derogatorie de la O.U.G. nr. 34/2006, reglementata de prezentul act normativ, pentru selectarea unui partener privat, in vederea unei cooperari de tip parteneriat public-privat, este utilizata numai in situatiile care nu intra sub incidenta directivelor amintite. in consecinta, domeniul de aplicare al procedurii derogatorii de la O.U.G. nr. 34/2006, astfel cum este prevazut in forma actuala a legii trimisa spre promulgare (art. 9, 10, 11, 12 si 44) este incompatibil cu dreptul comunitar in materie, in masura in care prezenta lege nu prevede clar si neechivoc cazurile cand se aplica aceasta lege. in conditiile in care avem o ordonanta de urgenta in vigoare ce transpune prevederile comunitare in materie si care are un continut mult mai cuprinzator decat cel al prezentei legi, apreciem necesara reexaminarea actului normativ aflat la promulgare in vederea reformularii sale, astfel incat sa rezulte fara echivoc respectarea directivelor europene, avand in vedere totodata necesitatea existentei unei legislatii predictibile care sa conduca la aplicarea sa unitara si corecta. Totodata, se impune evitarea paralelismelor intrucat legislatia nationala in materie permite realizarea tuturor tipurilor de aranjamente de tip parteneriat public-privat”, se mai stipuleaza in cererea de reexaminare.

Totodata, in document se mentioneaza ca publicarea in sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) a anuntului de intentie a unui parteneriat public-privat, potrivit art. 24 din prezenta lege, poate crea confuzie pe piata, ca urmare a neoperarii distinctiei dintre regimul juridic general prevazut de O.U.G. nr. 34/2006 si cel derogatoriu, prevazut de prezentul act normativ. Totodata, acest sistem este destinat exclusiv asigurarii publicitatii procedurilor de atribuire reglementate de Directiva 2004/18/CE si transpusa prin O.U.G. nr. 34/2006, iar utilizarea sa in alte scopuri poate constitui o masura de natura a contraveni dreptului comunitar.

„In acest sens, apreciem util ca legiuitorul sa asigure transparenta procedurii prevazuta de prezenta lege, folosind o alta modalitate decat publicarea in SEAP”, explica Presedintia.

O alta problema identificata de seful statului o reprezinta posibilitatea oricarui investitor ofertant de a contesta decizia privind desemnarea partenerului privat de catre partenerul public si orice alte decizii luate de acesta pe perioada derularii procedurii de atribuire, in instanta, insa numai cu depunerea unei garantii de 2% din valoarea estimata.

„Aceasta masura reprezinta o ingradire a dreptului de acces la caile de atac in instanta, fiind totodata incompatibila cu Directiva 89/665/CEE. De aceea, este necesar sa se elimine textul de lege vizat”, se precizeaza in cererea lui Basescu.

Inlocuirea licitatiei cu un proces de selectie si negociere face ca, in esenta, procedura concurentiala sa fie exclusa, iar transparenta sa fie pusa la indoiala, deoarece legea aflata la promulgare confera o larga putere discretionara partenerului public atat cu privire la criteriile de selectie aplicabile, cat si cu privire la aprecierea negocierilor, este un alt aspect sesizat in cererea de reexaminare.

„Actul normativ in ansamblul sau se distanteaza de un mecanism de acordare a contractelor transparent si accesibil tuturor, incalcand astfel principiul nediscriminarii. Consideram necesara o transparenta totala a procedurilor, astfel incat sa se asigure o concurenta reala prin care sa se creeze conditii economice avantajoase pentru public. Avand in vedere competenta legislativa exclusiva a Parlamentului, va solicitam reexaminarea Legii trimise spre promulgare, urmand ca Parlamentul sa decida asupra acesteia”, se mai arata in cererea presedintelui Basescu. (Mediafax)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here