Legea nr. 9/2012 privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 17, din 10 ianuarie 2012, iar aceasta va intra in vigoare la trei zile de la publicare. Cu toate acestea este important de mentionat ca modalitatea de aplicare a legii va fi stabilita prin Norme metodologice de aplicate, acestea urmand a fi elaborate in termen de 15 zile de la publicarea legii ( 10 ianuarie 2012)
in conformitate cu noua lege, taxa de poluare va fi platita, o singura data, atat pentru autovehiculele noi, cat si pentru cele second-hand, care sunt inmatriculate pentru prima data in Romania, indiferent daca autovehiculul este produs in tara sau in strainatate.

A.Cine va plati taxa?

Astfel, in conformitate cu art. 4 din Legea 9/2012 obligatia de plata a taxei intervine:
„a) cu ocazia inscrierii in evidentele autoritatii competente, potrivit legii, a dobandirii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul de catre primul proprietar din Romania si atribuirea unui certificat de inmatriculare si a numarului de inmatriculare;
b) la repunerea in circulatie a unui autovehicul dupa incetarea unei exceptari sau scutiri prevazute de prezenta lege;
c) la reintroducerea in parcul auto national a unui autovehicul, in cazul in care, la momentul scoaterii sale din parcul auto national, i s-a restituit proprietarului platitor valoarea reziduala a taxei, in conformitate cu prevederile art. 7.”
De asemenea, alineatul (2) prevrede faptul ca, pentru autovehiculele inmatriculate inainte de anul 2007,  taxa de poluare va fi achitata cu ocazia primei transcrieri a dreptului de proprietate a autovehiculelor, in cazul instrainarii acestora dupa intrarea in vigoare a noii legi.
Astfel, pentru autovehiculele inmatriculate in perioada 01 ianuarie 2007 – 01 iulie 2008, nu se achita taxa in cuantumul stabilit conform noii legi, deoarece acestora li s-a aplicat o sarcina fiscala asemanatoare, avand in vedere faptul ca, la prima inmatriculare a acestoara s-a calculat o taxa speciala de inmatriculare in conformitate cu art. 2141 – 2143 din Codul Fiscal.

B.Exceptii de la plata taxei

Totodata, noua lege prevede si exceptii de la plata acestei taxe. Acestea sunt mentionate in art. 3 alin (1):
„a) autovehiculelor apartinand misiunilor diplomatice, oficiilor consulare si membrilor acestora, precum si altor organizatii si persoane straine cu statut diplomatic, care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei;
b) autovehiculelor special modificate in scopul conducerii de catre persoanele cu handicap, precum si in scopul preluarii si transportarii persoanelor cu handicap grav sau accentuat, astfel cum aceste persoane sunt definite in Legea nr. 448/2006  privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
c) autovehiculelor destinate a fi utilizate de fotele armate, fortele de securitate a statului, de politie, de jandarmerie, de politia de frontiera si de pompieri;
d) autovehiculelor definite conform RNTR 2 destinate serviciilor de ambulanta si medicina, autovehiculelor speciale echipate corespunzator pentru acordarea ajutorului de urgenta, precum si autovehiculelor speciale destinate serviciilor de descarcerare si de stingere a incendiilor.”

C.Scutiri de la plata taxei

De asemenea, taxa nu se plateste atunci cand autovehiculele sunt:
„a) incadrate in categoria vehiculelor istorice, definite conform prevederilor legale in vigoare;
b) acordate institutiilor de invatamant, sanatate si cultura, ministerelor, altor organe ale administratiei publice, structurilor patronale si sindicale reprezentative la nivel nasional, asociatiilor si fundatiilor de utilitate publica, de catre guverne straine, organisme internationale si organizatii nonprofit si de caritate, prin donatii sau finantate direct din imprumuturi nerambursabile, precum si din programe de cooperare stiintifica si tehnica;
c) confiscate sau intrate, potrivit legii, in proprietatea privata a statului si acordate cu titlu gratuit in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
d) destinate competitiilor sportive, definite conform prevederilor legale in vigoare.”

D.Reduceri

In cazul autovehiculelor echipate cu motor diesel prevazute cu filtru de particule, fapt confirmat de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman“, cuantumul taxei se reduce cu 25%.

E.Restituirea taxei

1. Totodata noua lege da posibilitatea restituirii diferentei de taxa achitata de catre proprietarii de autovehicule cu ocazia inmatricularii.
in cazul in care taxa pe poluare pentru autovehicule achitata de catre contribuabili incepand cu 1 iulie 2008 pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 este mai mare decat taxa rezultata din aplicarea prezentelor prevederi privind taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, calculata in lei la cursul de schimb valutar aplicabil la momentul inmatricularii in Romania, se pot restitui sumele reprezentand diferenta de taxa platita, numai catre titularul obligatiei de plata, pe baza procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi. Calculul diferentei de restituit se face pe baza formulei de calcul din prezenta lege, in care se utilizeaza elementele avute in vedere la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, (art 12, alin. 1).
Modalitatea de restituire va fi stabilita prin normele de aplicare ale acestei legi, care urmeaza sa fie elaborate in 15 zile de la publicarea in Monitorul Oficial a legii privind noua taxa de poluare.

2. De asemenea, legea mai prevede si ca, atunci cand un autovehicul pentru care s-a platit taxa in Romania este ulterior scos din parcul auto national, proprietarului platitor al taxei i se restituie valoarea reziduala a acesteia.
Art. 7 alin. 2 din lege defineste termenul de „valoare reziduala a taxei”:
„Valoarea reziduala a taxei reprezinta taxa care ar fi platita pentru respectivul autovehicul daca acesta ar fi inmatriculat la momentul scoaterii din parcul auto national.”
Restituirea se efectueaza la cererea contribuabilului, in baza urmatoarelor documente:
a) documentul care atesta ca solicitantul a fost ultimul proprietar al autovehiculului scos din parcul auto national;
b) dovada radierii din circulatie a autovehiculului.
Cererea de restituire se depune de catre contribuabil la organul fiscal competent.
in situatia in care valoarea reziduala a taxei, calculata conform prezentului articol, este mai mare decat taxa achitata la momentul inmatricularii autovehiculului in Romania, se restituie valoarea reziduala in limita taxei achitate.

La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 327 din 25 aprilie 2008, aprobata prin Legea nr. 140/2011.

Cabinet de Avocatura Nanut Adrian Robert
Office: Bucuresti, Str. Polona nr. 92, bl. 17 A+B, sc. 1, etj. 2, apt. 11, sector 1.
Tel/Fax: 031/419.20.35
Mobil:     0723.225.885
Mail: [email protected]
[email protected]
Site: www.cabinetdeavocatura.com

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here