Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului  in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Regional 2007-2013, Agentia de Dezvoltare Regionala Nord-Vest in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2007-2013 si Unitatea Administrativ- Teritoriala Judetul Cluj in calitate de beneficiar, au semnat Contractul de finantare nerambursabila nr. 2658/12.12.2011, Cod SMIS 33802, pentru proiectul „CENTRU COMUNITAR  JUDEtEAN – COMPLEX DE SERVICII SOCIALE COMUNITARE PENTRU COPII sI ADULtI CLUJ”.
Obiectivul general al proiectului il constituie cresterea calitatii vietii persoanelor (copii si adulti) aflate in dificultate, precum si crearea de noi locuri de munca, prin cresterea numarului si a calitatii serviciilor sociale specializate, in contextul unei politici active de integrare/reintegrare sociala.
Misiunea Centrului Comunitar Judetean – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii si Adulti Cluj, este de a:
furniza servicii sociale specializate – suport si asistenta pentru familiile si copiii aflati in dificultate, sprijin si orientare pentru integrarea, readaptarea si reeducarea profesionala a tinerilor, consiliere, servicii si actiuni care au drept scop mentinerea, refacerea sau dezvoltarea capacitatilor individuale pentru depasirea unei situatii de nevoie sociala
furniza servicii de ingrijire socio-medicala: de recuperare si reabilitare, kinetoterapie, fizioterapie, terapie ocupationala, psihoterapie, psihopedagogie, logopedie pentru copii si persoane adulte cu deficiente
Valoarea totala a proiectului este de 9.261.629,59 lei.
Valoarea totala eligibila este de 7.439.053,22 lei din care:
6.323.195,233  lei finantare nerambursabila din Fondul European de Dezvoltare Regionala (85 %),
967.076,918 lei finantare nerambursabila din bugetul national (13 %),
148.781,06 lei cofinantare de la Consiliul Judetean Cluj (2 %)
Valoarea totala neeligibila este de 1.822.576,37 lei si reprezinta TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile in valoare de 1.783.566,07 lei si dotari de specialitate in valoare de 39.010,30 lei.
Beneficiari directi: Copii si persoane adulte aflate in dificultate; Copii cu dizabilitati; Copii cu autism sau cu tulburari din spectrul autist; Persoane adulte cu dizabilitati; Persoane cu dementa Alzheimer; Tineri care parasesc sistemul de protectie;
Rezultate estimate:
O cladire reabilitata/modernizata si pregatita pentru functionarea Centrului Comunitar  Judetean – Complex de Servicii Sociale Comunitare pentru Copii si Adulti Cluj
488 de persoane care vor beneficia de infrastructura reabilitata/ modernizata/ echipata – infrastructura pentru servicii sociale, din care:
24 copii autisti cu varste cuprinse intre 3- 12 ani
50 copii cu dizabilitati/ handicap motor/fizic si neuropsihic
190 tineri care parasesc sistemul de protectie cu varsta cuprinsa intre 14-18 ani si peste 18 ani
50 persoane adulte cu dizabilitati/ handicap fizic/motor
24 persoane cu dementa Alzheimer sau alte tipuri de dementa
150 persoane adulte cu dizabilitati/handicap cu varsta cuprinsa intre 18-45 ani care beneficiaza de consiliere pentru integrarea socio-profesionala
55 Locuri de munca nou create
Durata de implementare a proiectului este de 24 luni: 13 decembrie 2011 – 12 decembrie 2013.

TISE ALIN

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here