sanatate-spitalInformatiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul national, precum si cele inscrise pe cipul cardului, sunt, printre altele, diagnostice cu risc vital si boli cronice, grupa sanguina si Rh, acceptul exprimat in timpul vietii pentru prelevarea, dupa deces, de organe, tesuturi si celule.

Ministrul Sanatatii a pus in dezbatere publica pe site-ul institutiei, marti, pana in 10 februarie, proiectul de Hotarare de Guvern pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la cardul national de asigurari sociale de sanatate din titlul IX – Cardul european si cardul national de asigurari sociale de sanatate din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

Contravaloarea cardului national se suporta atat de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cat si de asigurat.

Asiguratul suporta cheltuielile reprezentand contravaloarea cardului national de asigurari sociale de sanatate respectiv a documentului propriu-zis prin care se atesta calitatea de asigurat precum si costurile aferente distributiei acestuia. in momentul primirii cardului de la factorul postal sau, dupa caz, de la casa de asigurari de sanatate, asiguratul plateste contravaloarea acestuia.

Din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate se suporta costurile aferente implementarii sistemului national al cardului.

Informatiile minime care vor putea fi accesate de pe cardul national, precum si informatiile inscrise pe cipul cardului sunt numele, prenumele, precum si codul numeric personal ale asiguratului, codul unic de identificare in sistemul de asigurari sociale de sanatate, numarul de identificare al cardului national de asigurari sociale de sanatate, diagnostice medicale cu risc vital si boli cronice, grupa sanguina si Rh, acceptul exprimat, in timpul vietii, pentru prelevarea de organe, tesuturi si celule, dupa deces, cu respectarea legii sanatatii, cat si datele despre medicul de familie, respectiv nume, prenume, date de contact.

Informatiile medicale minime stocate in format electronic vor fi editate de medicul de familie pe listele caruia figureaza asiguratul, potrivit proiectului de HG.

Informatiile inscrise pe cardul national pot fi accesate de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate prin unitatea de management a cardului national, in calitate de administrator unic al sistemului informatic, de medicul de familie la care este inscris asiguratul, de medicii specialisti care au sub observatie si acorda servicii medicale titularului cardului, precum si de furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale si farmaciile cu privire la medicamentele si datele de identificare ale asiguratului, titularul cardului, inscrise pe prescriptia medicala.

Furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a acorda asistenta medicala titularilor de card national in conditiile prevazute de contractul – cadru si de normele metodologice de aplicare a acestuia.

in vederea introducerii si implementarii cardului national, furnizorii de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate au obligatia de a-si achizitiona din bugetele de venituri si cheltuieli proprii sau, dupa caz, din veniturile proprii dispozitivele de citire a cardului electronic pe baza specificatiilor tehnice aprobate, in conditiile legii de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.

in cursul anului 2011, dovada calitatii de asigurat in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania se face cu cardul national sau, dupa caz, cu adeverinta eliberata prin grija casei de asigurari la care este inscris asiguratul sau alte documente potrivit prevederilor Ordinului presedintelui CNAS nr. 617/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea documentelor justificative pentru dobandirea calitatii de asigurat, respectiv asigurat fara plata contributiei, precum si pentru aplicarea masurilor de executare silita pentru incasarea sumelor datorate la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si completarile ulterioare.

Guvernul va stabili termenul de la care este obligatorie folosirea exclusiva a cardului national in scopul dovedirii calitatii de asigurat.

Neprezentarea cardului national conduce la acordarea serviciilor medicale contra-cost, cu exceptia serviciilor medicale acordate in cazul urgentelor medico – chirurgicale si al bolilor cu potential endemo – epidemic si celor prevazute in Programul national de imunizari, monitorizarea evolutiei sarcinii si a lauzei, servicii de planificare familiala in conditiile legii privind reforma in domeniul sanatatii.

Asiguratii ar putea primi un card nou numai daca s-a modificat numele sau prenumele titularului, ori in cazul deteriorarii, a pierderii, a furtului sau a distrugerii cardului.

Asiguratii care pierd sau deterioreaza cardul vor suporta contravaloarea eliberarii unui nou card. (Mediafax)

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here