Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) derulează, în perioada 5-8 mai 2022, la Vama Veche, sesiunea de formare „Monitori pentru transparentizare în mediul universitar”. În cadrul acesteia vor fi formați 80 de studenți-monitori ai transparenței în universități, selectați în funcție de experiența lor în organizațiile studențești, în reprezentare studențească și luând în considerare diversitatea centrelor universitare din care provin.

 

Sesiunea va cuprinde elemente din domeniul transparenței decizionale și al influențării deciziilor de către studenți. În urma activităților desfășurate, participanții vor cunoaște mecanismele de monitorizare a instituțiilor publice, cu accent pe universități, modul de solicitare a informațiilor de interes public și vor avea capacitatea de a derula inițiative de influențare a politicilor publice locale prin intermediul campaniilor de advocacy.

 

Sesiunea face parte din proiectul Students for change, derulat de ANOSR în parteneriat cu AIESEC in Iceland și finanțat prin programul Active Citizens Fund Romania de către Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021 (www.eeagrants.org).

 

Conform ultimei analize elaborate pe subiect de către ANOSR, în anul 2015 („Ce ne spun și ce ascund paginile web ale universităților din România”)[1], 56,55% dintre universitățile de stat publicau declarațiile de avere și de interese pe site, 53,45% publicau rapoarte anuale de activitate, 38,18% publicau Codul drepturilor și obligațiilor studentului, 36,91% publicau hotărârile structurilor de conducere și 4,55% publicau rezultatele evaluării cadrelor didactice, toate acestea reprezentând obligații legale.

 

Ca urmare a sesiunii de formare, monitorii vor colecta date din care să rezulte un nou Index al transparenței universităților din România la nivel național. De asemenea, monitorii vor implementa propriile metodologii de monitorizare a activității universităților, sprijinind crearea de planuri de advocacy la nivelul organizațiilor studențești membre.

 

Afectate în urma pandemiei, organizațiile studențești au nevoie de un imbold suplimentar în exersarea abilităților de implicare activă în societate, precum și de oportunități de a se dezvolta atât prin formare, cât și prin campanii de participare. Scopul proiectului este, astfel, formarea participanților în a deveni cetățeni mai activi, în special la nivelul comunităților locale, prin intermediul organizațiilor studențești din care fac parte și nu numai, acest lucru ducând la dezvoltarea și profesionalizarea ecosistemului ANOSR, prin crearea unei rețele naționale de organizații studențești active la nivel local în procesul de monitorizare a drepturilor studenților și proactive în procesul de inițiere și amendare a politicilor publice locale și naționale.

 

 

Pentru mai multe informații despre proiect, accesați: https://anosr.ro/fdsc/

 

 

***

ANOSR este federația studențească națională care își asumă reprezentarea studenților din România la nivel național și internațional, implicându-se decisiv pe parcursul celor 22 de ani de activitate în dezvoltarea învățământului superior românesc, asigurând colectarea nevoilor studenților și militarea pentru rezolvarea problemelor acestora la nivel național, crescând participarea studenților în luarea deciziilor la nivel local și național și influențând implementarea valorilor și priorităților europene. Organizațiile studențești membre ANOSR sunt actorul principal de democratizare a universităților și de monitorizare a activității acestora, prin implicarea studenților.

 

***

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

 

 

[1] https://old.anosr.ro/wp-content/uploads/2012/07/raport-CUC.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here