Beneficiul firmelor va fi acela ca vor aparea noi proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, implementate in concordanta cu Strategia pentru o mai buna reglementare. Vor fi dezvoltate si implementate noi instrumente de masurare si reducere a birocratiei in domeniul schimbarilor climatice.

Prin implementarea proiectului se doreste aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in Ministerul Mediului prin: realizarea Codului Deseurilor, prin sistematizarea si simplificarea amplelor reglementari din domeniul deseurilor; si asigurarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri in domeniul schimbarilor climatice.

La sfarsitul saptamanii trecute, la Sinaia, a avut loc conferinta de deschidere a Proiectului „Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in Ministerul Mediului pentru sistematizarea si simplificarea legislatiei din domeniul deseurilor si realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri in domeniul schimbarilor climatice”, cod SIPOCA 394.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Realizarea unui document de politica publica pentru domeniile deseuri si schimbari climatice.

2. Realizarea Codului Deseurilor prin sistematizarea si simplificarea reglementarilor din acest domeniu

3. Realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru agentii economici din domeniul schimbarilor climatice.

Principalele activitati prevazute prin proiect sunt:

Activitatea A1 – Realizarea unei analize in domeniul deseurilor si a schimbarilor climatice in ceea ce priveste cadrul de reglementare existent in domeniu;
Activitatea A2 -Analiza mecanismelor utilizate la nivelul MM in ceea ce priveste mandatele, rolurile si competentele, atat la nivelul aceluiasi palier administrativ, cat si intre paliere administrative in ceea ce priveste activitatea MM in domeniul mediului – deseurilor si schimbarilor climatice;
Activitatea A3 – Elaborarea si aprobarea unei politici publice in domeniul mediului – gestionarea deseurilor si schimbarile climatice;
Activitatea A4 – Realizarea de studii si analize privind propunerea celor mai potrivite metode de simplificare a legislatiei in domeniul deseurilor;
Activitatea A5 – Elaborarea propunerii de acte normative inclusiv realizarea unui proces de consultare publica privitor la propunerea de acte normative, actualizarea propunerii de acte normative pe baza consultarilor realizate, realizarea unui proces de consultare publica privitoare la noua forma a actelor normative, precum si definitivarea propunerii de acte normative;
Activitatea A6 – Adoptarea si publicarea actelor normative;
Activitatea A7 – (Promovarea noului cadru legislativ);
Activitatea A8 – (Depistarea poverilor administrative pentru companiile cu activitate cu impact in domeniul schimbarilor climatice, masurarea costurilor de conformare pentru companiile cu activitate cu impact in acest domeniu si ghilotina reglementarilor pentru relatia companie – autoritati din domeniul schimbarilor climatice;
Activitatea A9 – Imbunatatirea procedurii de autorizare pentru agentii economici care intra sub incidenta prevederilor schemei de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS);
Activitatea A10 – Realizarea unor ghiduri destinate agentilor economici pentru reducerea birocratiei in domeniul schimbarilor climatice;
Activitatea A11 – Dezvoltarea cunostintelor si abilitatilor personalului din MM pentru a realiza sistematizarea si simplificarea legislatiei in domeniul deseurilor;
Activitatea A12 – Dezvoltarea cunostiintelor si abilitatilor personalului din MM pentru realizarea unor mecanisme de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri.

Principalele rezultate vizate ale proiectului sunt: aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi in autoritatile si institutiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului si elaborarea unei politici publice in domeniul mediului (deseuri si schimbari climatice).

Fondul activ al legislatiei va fi sistematizat si simplificat progresiv si va fi elaborat si aprobat Codul Deseurilor; Proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri, implementate in concordanta cu Strategia pentru o mai buna reglementare; vor fi dezvoltate si implementate noi instrumente de masurare si reducere a birocratiei in domeniul schimbarilor climatice.

Proiectul, al carui beneficiar este Ministerul Mediului, avand ca partener Academia de Studii Economice Bucuresti, se deruleaza pe o perioada de 26 de luni, este cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational Capacitate Administrativa (POCA) 2014 – 2020, Axa prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente.

Bugetul proiectului este de 7.616.362,69 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila totala este de 6.869.042,92 lei, din care valoarea eligibila nerambursabila FSE este de 6.396.515,79 lei, iar 472.527,33 lei reprezinta valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national acordata Partenerului, iar 747.319,77 lei reprezinta cofinantarea eligibila a beneficiarului si partenerului acestuia.

Evenimentul, la care au participat 100 de angajati cu functii de conducere si de executie din cadrul ministerului, Agentiei Nationale pentru Protectia Mediului, Garzii Nationale de Mediu, Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate, Administratiei Fondului pentru Mediu si Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii precum si reprezentanti ai Partenerului, a fost deschis de doamna Viceprim-ministru Gratiela Leocadia GAVRILESCU, Ministrul Mediului.

Cu acelasi prilej, participantii au fost informati si in legatura cu prioritatile, calendarul si continutul agendei evenimentelor derulate de Romania, in domeniul mediului, pe perioada detinerii presedintiei rotative a CE.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here