La 9 decembrie, decidenții politici ai UE au ajuns la un acord politic cu privire la Legea privind Inteligența Artificială (vezi comunicatele de presă ale Parlamentului European și Consiliului). Acest lucru înseamnă că s-a ajuns la un acord cu privire la conținutul regulamentului și că nu sunt prevăzute alte negocieri politice. Cu toate că textul final nu este încă publicat sau pregătit, deoarece se prevăd încă 10 întâlniri tehnice pentru a finaliza procesul de redactare, este relevant să evidențiem ce știm despre acord și cum va afecta editorii în calitate de titulari de drepturi. Această scurtă prezentare este pregătită pe baza informațiilor de la contactele noastre și a informațiilor din presă – vom actualiza membrii atunci când vor deveni disponibile mai multe informații. Drepturile de autor și Legea privind Inteligența Artificială Regulamentul nu modifică aplicarea regulilor privind drepturile de autor. În schimb, instituie o obligație de transparență asupra anumitor modele de inteligență artificială cunoscute sub denumirea de „Inteligență Artificială cu Scop General” (IASG). Acestea includ în mod specific modele mari de inteligență artificială generativă care permit generarea flexibilă a conținutului, cum ar fi text, audio, imagini sau video. IASG trebuie, în consecință, să:

  1. Adopte o politică de respectare a legislației de drepturi de autor a UE, în special pentru a identifica și respecta opțiunile de renunțare la mineritul textului și datelor, inclusiv prin tehnologii de ultimă generație.
  2. Obțină autorizație pentru utilizarea datelor protejate de drepturi de autor, dacă titularii de drepturi au renunțat la acestea.
  3. Facă publică o „rezumat suficient de detaliat” despre conținutul utilizat pentru formare, conform unui șablon furnizat de Biroul de Inteligență Artificială al UE. Ultimul proiect de considerente indică faptul că rezumatul vizează furnizarea unei vederi de ansamblu cuprinzătoare a conținutului utilizat, de exemplu, furnizând o explicație narativă despre sursele de date și indicând ce baze de date au fost utilizate. Rezumatul nu are scopul de a fi o listă tehnic detaliată. Obligația de raportare a IASG către autoritățile UE IASG vor trebui să întocmească și să pună la dispoziție documentație tehnică pentru autoritățile publice referitoare la modelele lor. Acest lucru include, printre altele, informații despre „datele utilizate pentru formare, testare și validare, după caz; aceste informații vor fi furnizate sub formă de foi de date cu informații direcționate despre datele de formare utilizate, inclusiv tipul și proveniența datelor, numărul de puncte de date, scopul și principalele caracteristici; cum au fost obținute și selectate datele; orice metodologii de curățare a datelor (de ex., curățarea, filtrarea, etc.), după caz.” Dacă textul de mai sus din anexă rămâne neschimbat, ne așteptăm ca autoritățile publice să dispună de informații mai detaliate și granulare despre utilizarea conținutului protejat de drepturi de autor decât au editorii înșiși, de exemplu, prin obligația IASG de a face public un „rezumat detaliat” despre conținutul utilizat pentru formare. Observații Standardele de transparență impuse de Legea privind Inteligența Artificială sunt sub nivelul a ceea ce susține NME. Noi am fi preferat, de exemplu, o bază de date în timp real și actualizată. Ideal, obligațiile pentru IASG de a face public un „rezumat detaliat” al datelor lor de formare ar trebui să permită titularilor individuali de drepturi să obțină o indicație clară dacă conținutul lor a fost utilizat și, în caz afirmativ, cum a fost utilizat – în ce scopuri. Cu toate acestea, de mai sus este, de asemenea, un succes deoarece Legea privind Inteligența Artificială nu includea inițial nicio prevedere referitoare la drepturile de autor. Implicarea noastră a creat un interes semnificativ în problemele legate de drepturile de autor și a orientat conversația în direcția corectă. Acest lucru poate fi exploatat în cadrul revizuirii direcției privind drepturile de autor, anunțată deja, pe care următoarea Comisie o va efectua în lumina dezvoltărilor în domeniul IA. Cerința pentru IASG de a documenta în mod detaliat și de a raporta autorităților despre modul în care sunt instruite AI-urile lor este importantă chiar dacă editorii nu au încă acces la astfel de informații. Editorii ar putea solicita autorităților să revizuiască înregistrările IASG pentru a evalua dacă se produc încălcări ale drepturilor de autor. Alte aspecte relevante ale regulamentului Legea privind Inteligența Artificială va afecta, de asemenea, 1) modul în care redacțiile pot utiliza conținutul generat de IA în munca lor și condițiile în care pot face acest lucru, precum și 2) cerințele de transparență necesare atunci când se plasează pe piață conținut generat de IA pentru cititori. Ne așteptăm la mai multe informații despre aceste aspecte în curând, odată cu apariția unui text legal. Actul stabilește, de asemenea, un Birou de Inteligență Artificială al UE însărcinat cu supravegherea furnizorilor de IA care intră în sfera regulilor. Autoritățile naționale vor fi, de asemenea, desemnate, ceea ce va duce la noi structuri cu care membrii ar trebui să interacționeze cu privire la probleme de interes. Adoptare și implementare Ne așteptăm la o adoptare formală la începutul anului 2024, iar Regulamentul va începe să se aplice 2 ani mai târziu, în 2026. Textul final va necesita aprobarea din partea sesiunii plenare a Parlamentului și a miniștrilor consiliului. Ne așteptăm ca ambii să aprobe acordul.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here