interviu cu  prof. univ. dr. Fănel Iacobescu, președintele RENAR şi membru în Consiliul General
al Confederaţiei Internaţionale a Măsurărilor

 

 

Prof. univ. dr. ing. Fănel Iacobescu este preşedintele RENAR din anul 2005. El este şi Doctor Honoris Causa al Universităţii Tehnice Gh. Asachi-Iaşi, unde e conducător de doctorat. Semnatar al Documentului de poziție din Memorandumul privind negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană, Fănel Iacobescu a fost distins cu Ordinul Național „Serviciul Credincios”, în grad de cavaler, pentru contribuția personală, deosebită, la dezvoltarea metrologiei științifice. Acum, la final de an, vorbim cu prof-univ. dr. ing. Fănel Iacobescu despre acreditare și despre implicațiile acesteia.

 

 

Ce înseamnã activitatea de acreditare, cine o desfãșoarã și care sunt domeniile asupra cãrora acționeazã?

Conceptul de acreditare este utilizat în diverse domenii de autoritãți sau organizații economico- sociale. Noi discutãm despre acreditare în accepțiunea reglementãrilor Uniunii Europene.

Directivele și Regulamentele Parla­men­tului și Consiliului Uniunii Europene conțin cerinte prin care se asigura protectia cetatenilor spatiului comunitar. Acreditarea este activitatea esențialã prin care se implementeazã Directivele și Regulamentele; deci, este aplicabilã pentru toate activitãțile economic-sociale: siguranța alimentarã, sãnãtate, mediu, siguranța circulației, etc.

Conceptul de acreditare este definit de Regulamentul 765 al Parlamentului și Consiliului Uniunii Europene. Prin acreditare, se atestã faptul cã organismele de evaluare a conformitãții respectã cerințele referențialelor corespunzãtoare.

Activitatea de acreditare la nivelul Uniunii Europene este coordonatã de EA – European Cooperation for Accreditation, organizație recunoscutã de Parlamentul și Consiliul Uniunii Europene și semnatar al unui acord în acest sens cu Comisia Europeanã.

Conform prevederilor Regulamentului, în fiecare stat membru trebuie sã fie un unic organism național de acreditare.

RENAR – asociația de acreditare din România – este organismul național de acreditare al țãrii noastre și îndeplinește toate cerințele aplicabile organismelor naționale de acreditare, nu numai în Europa, dar și în lume (în peste 80 de țãri).

Existența unui organism național de acreditare a fost o condiție de aderare a României la Uniunea Europeanã.

În situația în care, în aplicarea legislației armonizate la nivel comunitar sau a legislației naționale, o autoritate cu funcție de reglementare decide sã utilizeze acreditarea în scopul verificãrii competenței organismelor de evaluare a conformitãții, organismul national de acreditare dezvolta scheme de acreditare specific.

Organismul național transpune cerințele Directivelor și Regulamentelor, prin standardele armonizate (publicate in Jurnalul Oficial al UE), efectuând activitatea de acreditare – acrediteazã organismele de evaluare a conformitãții. Autoritãțile naționale desemneazã și notificã organismele de evaluare a conformitãții acreditate pe site-ul NANDO al Comisiei Uniunii Europene pentru fiecare domeniu. Spre exemplu, Ministerul Economiei notificã pentru directivele de mașini, jucãrii, etc., Ministerul Agriculturii – pentru directiva de produse eco, etc.

O organizație deschide site-ul NANDO, își alege un organism de evaluare a conformitãții care sã-i evalueze produsele sau serviciile.  Dupã obținerea certificatului de conformitate, produsele respective pot circula liber pe piața comunitarã.

Statele membre al UE sunt obligate sã asigure, prin autoritãțile corespunzatoare, supravegherea pietei.

Ce reprezintã RENAR și care este recunoașterea sa internaționalã?

RENAR este o organizație non-profit, așa cum recomandã Regulamentul 765. Același statut de organism de drept privat, non-profit, îl are și organizația responsabilã cu activitatatea de acreditare la nivel European EA – European co-operation for Accreditation.

De asemenea, la nivel mondial, organizațiile responsabile cu acreditarea ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation și IAF – International Accreditation Forum, au același statut.

RENAR este semnatarã a Acordului multilateral de recunoaștere cu EA (EA-MLA), cu organizațiile internaționale ILAC – MRA și IAF – MLA, ceea ce asigurã recunoașterea tuturor documentelor emise sub acreditare (buletine de analize, rapoarte de încercare, etalonare, certificate etc.)

Fiecare dintre organismele naționale de acreditare sunt evaluate privind respectarea cerințelor reglementãrilor europene și internaționale în domeniul acreditãrii, de cãtre echipe mixte de specialiști, stabilite la nivelul EA.

Prin faptul cã sunt supuse cu succes evaluãrii la nivel de omologi, organismele naționale de acreditare:

  • demonstreazã cã respectã cerințele Regulamentului 765/2008, criteriile stabilite în standardul armonizat relevant (ISO/IEC 17011), precum și a celorlalte reglementãri aplicabile;
  • devin semnatare și/sau își mențin statutul de semnatar al Acordului multilateral de recunoaștere reciprocã, EA-MLA, pentru schemele de acreditare supuse evaluãrii.

Conform prevederilor Regulamentului 765/2008, în fiecare țarã trebuie sã funcționeze un singur organism național de acreditare, care se supune, obligatoriu și periodic, evaluãrii unor echipe stabilite de European co-operation for Accreditation (EA). Aceste evaluãri includ toate aspectele privind activitatea de acreditare, modul de organizare a organismului, sistemul de management al calitatii, de asigurare a imparțialitãții, managementului la cel mai înalt nivel, inclusiv statutul

Care sunt tendintele actuale în domeniul acreditarii?

Se constatã dezvoltarea schemelor de acreditare, conform standardului armonizat  ISO 17020, respectiv organisme de inspectie. Necesitatea dezvoltarii unei astfel de scheme a apãrut pentru a rezolva problemele conflictelor de interese și impartialitãții care se manifestaã în diverse domenii, spre exemplu: monitorizarea calitãții unor produse (combustibili, apa potabilã, etc) ar trebui sa fie efectuatã, pe lângã producãtor (distribuitor) și de cãtre o autoritate a statului (spre exemplu: DSP) de organisme de inspecție acreditate pe acest standard. Organismele de inspectie emit rapoarte de inspecție, cu recomandãri și mãsuri, iar autoritãțile statului aplicã eventuale sancțiuni.

Cum colaborați cu autoritãțile, în îndeplinirea misiunii dvs.?

RENAR-ul are o colaborare foarte bunã cu ministerele, alte autoritati ale statului. La nivelul RENAR-ului s-a constituit un Consiliu Consultativ al autoritãților. Acest Consiliu se întruneste periodic și analizeazã aspectele privind acreditarea și evaluarea conformitãții în domeniul reglementat.

RENAR acrediteazã, de asemenea, în domeniul voluntar. Astfel dezvoltã scheme de acreditare în diverse domenii, la cererea autoritãților sau unor organizații. Domeniul voluntar se dezvoltã din ce în ce mai mult, din dorința de a demonstra conformitatea cu cerințele reglementarilor specifice.

Produsele sau activitatea de voluntariat?

Domeniul voluntar în acreditare nu are nici o legaturã cu activitatea de voluntariat.

Deci, chiar și ce nu este reglementat, este reglementat, ca sã spun așa… Cam așa pare! Pentru cã, în general, sunt reglementãri peste reglementãri, care sunt ca niște standarde de lucru… și-atunci, standardizarea nu limiteaza creativitatea, câtã vreme se vine în control pentru a se verifica respectarea tuturor acestor standarde de lucru?

S-ar putea vorbi de creativitate în implementarea unor tehnici de audit.

Astfel, ar putea interveni creativitatea în sensul aplicãrii unor tehnici de audit, care sã asigure o evaluare cât mai curpinzãtoare a cerințelor.

Spre exemplu, în activitatea de evaluare, un auditor poate interveni cu întrebãri prin care, imbinând experiența sa cu aspectele tehnice, sã identifice cât mai multe neconformitãți. Adesea, organismul de acreditare este confundat cu un organism de control. Nu este adevarat. Prin evaluare se identificã neconformitãțile și se stabilesc acțiunile corective corespunzãtoare.

Ați spus cã organismul național de acreditare dezvoltã scheme de acreditare specifice. Ce astfel de scheme a implementat RENAR, pânã acum?

S-au dezvoltat și implementat zeci de scheme specifice în aproape toate domeniile de activitate. Organismele naționale de acreditare trebuie sã actioneze în cel mai scurt timp, dupã publicarea Directivelor și Regulamentelor UE, pentru dezvoltarea regulamentelor specifice și publicarea schemelor de acreditare corespunzãtoare.

Ce scheme de evaluare a conformi­tãții aveți, acum, în lucru?

Am întocmit regulamentul specific de acreditare în domeniul jocurilor de noroc. Dupa discuții cu autoritatea din domeniu, am transmis acesteia spre avizare, regulamentul specific. Nici pânã acum nu am primit rãspuns. Deci, nu întotdeauna publicarea schemei de acreditare depinde de organismul național de acreditare.

RENAR, împreunã cu Autoritatea Na­țio­nalã de Supravegehere a Datelor cu Caracter Personal, respectiv Directoratul Național de Securitate Ciberneticã, conlucreazã pentru finalizarea regulamentelor specifice din aceste domenii.

Stiu ca participați la diverse întâlniri cu reprezentanți ai Comisiei și a EA privind cerintele unor noi reglementãri europene  care se vor implementa prin acrerditare. Care ar fi domeniile?

Spre exemplu: scena crimei, cancerul mamar.

Spuneați cã RENAR este evaluat de organismele europene. Cu ce rezultate?

Bineînțeles cã este evaluat, iar evaluãrile de pânã acum au fost încheiate cu re­zultate pozitive, RENAR menținându-și calitatea de semnatar al acordurilor de recunoaștere, atât cu EA, cât și cu organizațiile internaționale care coordoneazã acreditarea: Internațional Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) și International Accreditation Forum (IAF).

 

/ Daniel Neguț

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here