Sedinta

Studiul pieței de consultanță în management din România este o inițiativă anuală a AMCOR,
ajunsă deja la cea de-a unsprezecea ediție. Realizat pe baza datelor culese în prima jumătate
a anului 2019 de la 105 firme participante, Studiul pieței de consultanță este o oglindă a
modului în care anul 2018 s-a derulat pentru firmele de consultanță și oferă câteva informații
importante și cu privire la evoluțiile din 2019.
Realizarea unui studiu al pieței de consultanță în management din România este cu siguranță
o sarcină dificilă din cauza faptului că pe piață există un decalaj între numărul firmelor care
au cod CAEN 7022 și numărul firmelor care realizează efectiv proiecte de consultanță în
management.
În România erau înregistrate și active la finalul anului 2018 cca. 1500 de firme, cu un număr
total de cca. 15000 de angajați, a căror cifră de afaceri totală însumează cca. 2.5 miliarde de
lei
Această estimare include și activități de servicii externalizate, precum și anumite activități de
consultanță în domeniul investițiilor financiare și M&A.
Studiul de față include răspunsuri atât de la firme mari cât și de la firme mici și considerăm
că este reprezentativ, prin rezultatele sale, pentru ansamblul pieței de consultanță.
Le mulțumim tuturor participanților la acest studiu, atât celor care au furnizat date cât și
celor care le-au analizat și interpretat.
Petre Luigi Luican
Președinte AMCOR
Piața de consultanță în management din România în perioada 2018-2019
3
Premise/Ipoteze/Metodologie
Studiul “Piața de consultanță în management din România în perioada 2018-2019” este
rezultatul unei cercetări cantitative derulate în mediul on-line de către AMCOR, Asociația
Consultanților în Management din România în perioada aprilie-iulie 2019. Participanții la
acest studiu au fost firme de consultanță membre și nemembre AMCOR, firme de dimensiuni
variate – mici, medii, mari și foarte mari, firme care au răspuns invitației de a participa la
cercetarea întreprinsă de către AMCOR.
La realizarea studiului din acest an au participat 105 reprezentanți ai unor firme de
consultanță mici, medii și mari.
Pentru a pune în context rezultatele obținute pentru anul 2018, studiul utilizează și rezultatele
studiilor similare realizate de AMCOR în perioada anterioară. Astfel, studiul prezintă și
tendințele evoluției pieței de consultanță în perioada 2012-2018, precum și estimări privind
evoluția pieței în anul 2019.
Prin termenul respondenți utilizat frecvent în prezentul material înțelegem reprezentanții
firmelor de consultanță ale căror răspunsuri au fost considerate valide (acei participanți care
au parcurs toate întrebările din chestionar, care nu au oferit informații eronate sau incomplete
în câmpurile destinate răspunsurilor libere etc.). Printre răspunsurile validate se numără și cele
oferite sub forma anonimatului.
Studiul este structurat în trei capitole, astfel:
– ”Piața de consultanță în management din România în 2018”,
– ”Previziuni ale evoluției pieței de consultanță în management din România în 2019”,
– ”Specificul firmelor și al proiectelor de consultanță din România în 2018. Previziuni 2019”
Capitolul I, ”Piața de consultanță în management din România în anul 2018”, este dedicat
analizării cifrei de afaceri înregistrate de firmele de consultanță în management care activează
pe piață, a cererii de consultanță în management în anul 2018, unei analize comparative între
valorile înregistrate în 2017 și cele înregistrate în 2018, precum și unei analize comparative a
rezultatelor obținute comparativ cu estimările făcute anterior pentru anul 2018.
Cel de-al II-lea capitol al cercetării, ”Previziuni ale evoluției pieței de consultanță în
management din România în 2019”, include previziuni privind piața de consultanță în
management din România pentru anul 2019 în ceea ce privește cifra de afaceri, cererea de
consultanță și piața de consultanță în management, comparativ cu anul 2018.
Cel de-al III-lea capitol, ”Specificul firmelor și al proiectelor de consultanță din România în
2018. Previziuni 2019”, conține o analiză a serviciilor de consultanță în management din
punctul de vedere al structurii pieței, al experienței și competențelor dobândite de consultanți,
o analiză a onorariilor în consultanță, dar și informații privind exportul serviciilor de
consultanță în anul 2018 și furnizarea serviciilor de consultanță în parteneriat cu alte firme de
consultanță.
Piața de consultanță în management din România în perioada 2018-2019
4
Informații generale despre piața de consultanță în
management din România
Informațiile din cadrul acestei secțiuni introductive sunt obținute prin prelucrarea datelor
existente în perioada 2017-2018 la nivel național, din surse publice (Registrul Comerțului,
Ministerul Finanțelor) și au rolul de a forma o imagine de ansamblu asupra dimensiunii pieței
de consultanță în management din România.
Astfel, în urma analizei globale realizate asupra informațiilor disponibile la nivel național cu
privire la toate firmele cu cod CAEN principal 7022 – „consultanță pentru afaceri și
management” înregistrate și active în perioada 2017-2018, au rezultat următoarele concluzii
care pot ajuta la o înțelegere corectă a pieței de consultanță în management din România:
39200 firme înregistrate din care cca. 40% înregistrate în București.
Dintre acestea, cca. 16.500 firme care au declarat în bilanț activitatea care a generat
profitul principal din activitățile specifice CAEN 7022, cu următorul profil:
 7000 firme înregistrate în București (42% din total)
 7.5 miliarde lei – cifra totală de afaceri
 32.200 salariați
 5.600 firme cu cifră de afaceri 0, cu 800 de angajați
 7.900 firme cu profit brut pozitiv, în valoare de 1,8 miliarde lei, cu un total de 25.500
angajați
 5.900 firme cu profit brut negativ (pierderi), în valoare de 580 milioane lei, cu un total
de 6.700 angajați
 4.000 firme cu 1 angajat, cu cifră totală de afaceri de 700 milioane lei (medie de
175.000 lei/firmă)
 2.500 firme cu 2-5 angajați (total 6.900 angajați), cu cifră de afaceri de 1,29 miliarde
lei
 460 firme cu 6-10 angajați (total 3.500 angajați), cu cifră de afaceri de 930 milioane
lei
 255 de firme cu o rată anuală a venitului/angajat de peste 1 milion lei
Majoritatea firmelor mari cu cod CAEN 7022 nu sunt de fapt companii de consultanță, ci sunt
companii de servicii de management create de către companii care activează în alte domenii
de activitate (ex.: SOCIETATEA ENERGETICÃ ELECTRICA SA (utilități), CEZ
ROMANIA SA (utilități), KMG ROMPETROL SRL (rafinare petrol), IULIUS
MANAGEMENT CENTER SRL (management spații comerciale), ABBVIE (farmaceutice).
Cea mai mare firmă cu cod CAEN 7022: GLOBAL E-BUSINESS OPERATIONS CENTRE
SRL (centrul de servicii al HewlettPackard): cifră de afaceri 336 milioane lei, 2.363 angajați.
Din top 26 firme după numărul de angajați (9.500 angajați, 1,96 miliarde lei cifră de afaceri),
numai 4 firme desfășoară activități reale de consultanță, toate în domeniul IT.
Eliminând din lista acestor firme acele societăți care fie nu au angajați, fie înregistrează
rezultate financiare nefirești pentru o activitate economică în domeniul serviciilor (de
exemplu profit semnificativ mai mare decât cifra de afaceri sau cifra de afaceri negativă),
Piața de consultanță în management din România în perioada 2018-2019
5
rezultă o listă de cel mult 5.500 de firme, cu o cifră de afaceri reunită de aprox. 3,5 miliarde
lei.
Dintre acestea, 2.400 de firme înregistrează 1 salariat și au o cifră reunită de afaceri de 570
milioane lei, fiind cel mai probabil vorba despre firme care funcționează ca alternative de
optimizare financiară la un contract de muncă, firme pentru contracte individuale de
management, vehicule individuale pentru investiții etc.
Considerăm astfel că dimensiunea reală a pieței de consultanță din România nu
depășește 2,5 miliarde lei și cuprinde un numar de aproximativ 1.500 de firme active, cu
un număr total de 15000 de salariați.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here