Universitatea de Vest din Timișoara își adaptează și își promovează permanent rolul public, de formator în educație și centru de gândire strategică în comunitate. Pe această direcție se înscrie și organizarea noului program de studii postuniversitare de educație permanentă „Tehnologii digitale în procesul educațional”, destinat cadrelor didactice din învățământul preuniversitar. Acest program se înscrie în strategia națională privind digitalizarea procesului educațional.

 

Programul propus are ca obiectiv formarea cadrelor didactice din învățământul preuniversitar privind utilizarea de instrumente, tehnologii și resurse digitale în realizarea activităților de predare, învățare, evaluare în modul sincron și asincron, în învățământul de tip clasic și în învățământul de tip mixt (blended learning).

______________________________

Programul de studii postuniversitare se organizează în format online, pentru dezvoltarea de competențe cheie/transversale și specifice – stabilite prin documentul European Framework for Digital Competence of Educators (DigCompEdu)[1], care particularizează competențele specifice pentru educatori din Cadrul european al competențelor digitale cheie[2]. Planul de învățământ propus acoperă partea didactică și pedagogică necesară în procesul educațional care utilizează tehnologii digitale, resurse educaționale, securitate și etică pe Internet și platforme educaționale cu posibilitatea aprofundării uneia din cele trei propuse: Classroom, Moodle și Microsoft Teams.

___________________________________

 

Rectorul UVT, Marilen Gabriel Pirtea: Programul postuniversitar „Tehnologii digitale în procesul educațional” valorifică experiența, bunele practici, dar și feedback-ul primit în urma derulării programului de studii postuniversitare „Resurse Educaționale și Digitale pentru Instruire Online (RediOn)”, desfășurat la UVT cu trei serii de cursanți, într-o perioadă de un an și jumătate, la care au participat peste 180 de cadre didactice din 25 de județe. A fost actualizat, în noul program, atât planul de învățământ cât și conținutul disciplinelor, care au fost completate cu noile versiuni ale tehnologiilor digitale și cu bunele practici pedagogice. Noul program se adresează cu predilecție dascălilor din preuniversitar, pe care îi așteptăm la UVT, pentru o nouă viziune despre desfășurarea activităților educaționale școlare.

 

Cadrele didactice implicate în derularea programului provin de la cinci departamente ale universității: Științele Educației, Informatică, Management, Informatică Economică, Perfecționarea Personalului Didactic și dispun de cunoștințe și experiență practică, atestate prin rezultatele obținute în activitățile de cercetare și prin activitățile de predare-învățare-evaluare desfășurate cu studenții pe platforma e-learning.e-uvt.ro, care va fi și suportul pentru activitățile didactice ale programului propus.

 

Universitatea de Vest din Timișoara le acordă un Certificat de absolvire celor care promovează examenul de absolvire, sub egida Ministerului Educației, însoțit de Suplimentul descriptiv. Nr. credite ECTS (sistemul european de acumulare și transfer al creditelor de studii): 10, care pot fi echivalate cu min. 30 – max. 60 CPT (credite profesionale transferabile) (Casa Corpului Didactic Timiș, în anul 2021 a echivalat cu 50 CPT).

Perioada de înscriere propusă pentru noua serie de cursuri este 19 Aprilie – 5 Mai 2022.

Înscrierea se va face de pe adresa: https://admitere21.uvt.ro/.

 

INFO: https://admitere.uvt.ro/program/tehnologii-digitale-in-procesul-educational-2/

 

[1] https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466

 

[2] https://ec.europa.eu/education/policies/school/key-competences-and-basic-skills_e

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here