Florin Jianu, președintele Consililui Național al IMM-urilor din România, a fost ales ca membru al Consiliului Consultativ al Facultății de Management din cadrul Academiei de Studii Economice din București pentru perioada 2020-2024.

 

Astfel, Florin Jianu se alătură comunității academice a Academiei de Studii Economice din București, făcând parte din Consiliul Consultativ al Facultății de Management alături de alți specialiști cu expertiză bogată în domeniu, în cadrul acestuia urmând să contribuie la îmbunătățirea calității programelor de studii derulate în facultate și, în consecință, la îmbunătățirea competențelor absolvenților din cadrul Facultății de Management a Academiei de Studii Economice din București.

 

“Colaborarea dintre Consiliul Național al IMM-urilor și Academia de Studii Economice va cunoaște în perioada următoare o intensificare. Îmi propun ca din poziția de membru în Consiliul Consultativ al Facultății de Management să susțin elemente suplimentare care să fie integrate în curricula Facultății și care să susțină tranziția cât mai eficientă de la statutul de student la cel de angajat sau antreprenor și, de asemenea, să colaborăm intens în realizarea de studii, analize și cercetări care să stea la baza viitoarelor politici publice cu privire la internaționalizarea IMM-urilor sau dezvoltarea spiritului antreprenorial în rândul studenților.”, Florin Jianu, președinte CNIPMMR.

 

„Între Facultatea de Management din cadrul Academiei de Studii Economice și Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România există o constantă, îndelungată și rodnică relație de colaborare concretizată în proiecte comune, cooperare în realizarea unor lucrări de cercetare științifică și a unor manifestări de prestigiu. Începând cu anul universitar 2020-2021 această colaborare a fost consolidată prin cooptarea președintelui CNIPMMR, domnul Florin Jianu, în Consiliului Consultativ al Facultății de Management. Astfel, CNIPMMR va avea posibilitatea realizării unui contact direct cu mediul universitar economic la cea mai prestigioasă Facultate de Management din România, în timp ce Facultatea de Management va beneficia de expertiza CNIPMMR în domeniul mediului de afaceri, pentru racordarea mai bună a procesului educațional la realitățile și exigentele existente în economia contemporană globalizată.”, Profesor dr. Ion POPA, Decan – Facultatea de Management, Academia de Studii Economice București.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here