• În luna decembrie 2019, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, atât sosirile cât  și înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 2,2%, respectiv  3,1%.
  • Comparativ cu luna decembrie 2018, în luna decembrie 2019, sosirile vizitatorilor străini la punctele de frontieră au crescut cu 8,7%, iar plecările vizitatorilor români în străinătate au crescut cu 11,2%.

 

  1. Sosiri şi înnoptări  în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare- luna decembrie

 

    Sosiri     Înnoptări  
Decembrie

 2018

-mii-

Decembrie

2019

-mii-

Decembrie

 2019

faţă de

decembrie

2018

 -%-

Decembrie

 2018

-mii-

 Decembrie

 2019

-mii-

Decembrie

 2019

faţă de

decembrie

 2018

 -%

Total 816,8 834,6 102,2 1641,0 1691,8 103,1
Turişti români 665,9 686,0 103,0 1341,5 1373,7 102,4
Turişti străini*)

din care:

150,9 148,6 98,5 299,5 318,1 106,2
– Europa 106,1 107,6 101,4 207,6 223,1 107,5
  – Uniunea Europeană 87,7 86,3 98,4 172,1 181,4 105,4
– Asia 29,4 27,1 92,2 63,0 67,6 107,3
– America de Nord 9,2 7,0 76,1 16,9 13,5 79,9
– America de Sud 1,0 1,0 100,0 2,6 1,9 73,1
– Africa 1,3 1,2 92,3 2,4 2,7 112,5

*) După ţara de rezidenţă ; Datele tabelului se regăsesc în fişierul .xls  ataşat comunicatului pe homepage

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

1.Distribuţia sosirilor turiştilor români în structurile de primire    2.Distribuţia sosirilor turiştilor străini în structurile de primire

turistică,pe zone turistice, în decembrie 2019 comparativ cu           turistică,pe zone turistice, în decembrie 2019 comparativ cu  decembrie 2018                                                                                   decembrie 2018

-% –                                                                                                              – % –

 

 

Datele graficelor se regăsesc în fişierul .xls ataşat comunicatului pe homepage.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna decembrie 2019 au însumat 834,6 mii, în creștere cu 2,2% faţă de cele din luna decembrie 2018.

În luna decembrie 2019, din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 82,2%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 17,8%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (72,4% din total turişti străini), iar din aceştia 80,2% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

 

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna decembrie 2019 au însumat 1691,8 mii, în creștere cu 3,1% faţă de cele din luna decembrie 2018.

În luna decembrie 2019, din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 81,2%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 18,8%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (70,1% din total turişti străini), iar din aceştia 81,3% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii  în luna decembrie 2019 a fost de 2,0 zile la turiştii români şi de 2,1 zile la turiştii străini.

 

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna decembrie 2019 a fost de 25,8% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 1,3 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2018.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna decembrie 2019 s-au înregistrat la hoteluri
(31,4%), pensiuni turistice (20,4%), vile turistice (19,3%), hosteluri (18,6%), pensiuni agroturistice (18,3%) şi cabane turistice (16,5%).

 

 

 

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna decembrie 2019 de 919,5 mii, în creștere cu 8,7% faţă de luna decembrie 2018. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 74,3%, respectiv 23,4% din numărul total de sosiri.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna decembrie 2019 de 1455,2 mii, în creștere cu 11,2% comparativ cu luna decembrie 2018. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 65,2%, respectiv 33,9% din numărul total de plecări.

 

  1. Sosiri şi înnoptări  în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare – perioada 1.01-31.12
    Sosiri     Înnoptări  
Perioada

1.01-31.12 2018**)

-mii-

Perioada

1.01-31.12 2019**)

-mii-

 

Per.1.01-31.12.2019

faţă de

perioada

1.01-31.12. 2018

-%-

Perioada

1.01-31.12 2018**)

-mii-

Perioada

1.01-31.12 2019**)

-mii-

 

Per.1.01-31.12.2019

faţă de

perioada

1.01-31.12. 2018

 -%-

Total 12809,9 13268,8 103,6 28449,1 29870,4 105,0
Turişti români 10024,5 10597,1 105,7 23144,2 24603,4 106,3
Turişti străini*)

din care:

2785,4 2671,7 95,9 5304,9 5267,0 99,3
– Europa 2070,5 1983,3 95,8 3870,0 3794,9 98,1
  – Uniunea Europeană 1770,4 1670,3 94,3 3260,6 3178,8 97,5
– Asia 404,5 360,6 89,1 844,9 809,7 95,8
– America de Nord 191,4 186,3 97,3 356,0 387,6 108,9
– America de Sud 23,2 21,6 93,1 46,9 45,1 96,2
– Africa 20,3 20,0 98,5 44,7 40,9 91,5

 

*) După ţara de rezidenţă; Datele tabelului se regăsesc în fişierul .xls  ataşat comunicatului pe homepage

**) Datele aferente perioadelor cumulate pot diferi de cele rezultate din însumarea lunilor din cauza revizuirii datelor lunare și a rotunjirilor.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01-31.12.2019 au însumat 13268,8 mii, în creştere cu 3,6% faţă de perioada 1.01-31.12.2018.

În perioada 1.01-31.12.2019, din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 79,9%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 20,1%.În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (74,2% din total turişti străini), iar din aceştia 84,2% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

 

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01-31.12.2019 au însumat 29870,4 mii în creştere cu 5,0% faţă de cele din perioada 1.01-31.12.2018.

În perioada 1.01-31.12.2019, din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 82,4%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 17,6%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (72,1% din total turişti străini), iar din aceştia 83,8% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în perioada 1.01-31.12.2019 a fost de 2,3 zile la turiştii români şi de 2,0 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada 1.01-31.12.2019 a fost de 34,2% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,8 puncte procentuale faţă de perioada 1.01-31.12.2018.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1.01-31.12.2019 s-au înregistrat la hoteluri (42,8%), bungalouri (31,4%), vile turistice (27,8%), spații de de cazare pe nave (27,3%), hosteluri (25,2%),  campinguri (23,1%) și pensiuni turistice (22,4%).

Pe judeţe, în perioada 1.01-31.12.2019, sosirile turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică*) au înregistrat valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (2038,9 mii), Constanța (1380,6 mii), Braşov (1402,5 mii), Cluj (667,3 mii), Mureș (596,2 mii) şi Prahova (581,9 mii) iar înnoptările turiştilor*) au înregistrat valori mai mari în: Constanța (5196,5 mii), Municipiul Bucureşti (3549,7 mii), Braşov (2763,9 mii), Bihor (1546,5 mii), Vâlcea (1518,2 mii), Prahova (1294,1 mii), Cluj (1248,0 mii) şi Mureș (1158,6 mii).

Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare**) au provenit din Germania (296,2 mii), Israel (234,5 mii), Italia (222,3 mii), S.U.A. (161,8 mii), Ungaria (156,8 mii), Franţa (154,1 mii) şi Regatul Unit (139,1 mii).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada        1.01-31.12.2019 de 12815,4 mii, în creştere cu 9,3% faţă de aceeași perioadă a anului trecut. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile vizitatorilor străini în România, reprezentând 74,5%, respectiv 22,9% din numărul total al sosirilor.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01-31.12.2019 de 23065,8 mii, în creştere cu 9,6% comparativ cu perioada 1.01-31.12.2018.

Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 68,5%, respectiv 30,9% din numărul total de plecări.

*) **) Informaţii suplimentare privind datele prezentate in comunicatul de presă pot fi accesate în fişierul.xls ataşat comunicatului pe homepage

Informaţii suplimentare:

 

Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică cu funcţiune de cazare, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiune de cazare se socoteşte o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată  în evidenţa spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare turistică în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin raportarea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

Informaţii suplimentare se pot obţine din baza de date TEMPO on line a INS (datele lunii decembrie 2019 vor fi disponibile în 3 februarie 2020) şi din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar (termen de apariţie 26 februarie 2020).

Sursa datelor: cercetarea statistică referitoare la „Frecventarea structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare”; această cercetare statistică se adresează tuturor structurilor de primire turistică cu o capacitate de cazare de minim 10 locuri pat, care funcţionează în luna de referinţă şi care au autorizaţie de funcţionare (clasificate) de la Ministerul Turismului – circa 8500 operatori economici.

Următorul comunicat de presă referitor la turism va apărea luni 2 martie 2020.

Arhiva comunicatelor de presă:  http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here