Populaţia după domiciliu* la 1 iulie 2019 a ajuns la       22 155 mii persoane

 

 

  • La 1 iulie 2019p populaţia după domiciliu a fost de 22 155 mii persoane, cu 0,1% mai mică faţă de 1 iulie 2018.
  • Populaţia urbană şi cea de sex feminin sunt majoritare (56,4%, respectiv 51,2%).
  • Fenomenul de îmbătrânire demografică s-a accentuat, populaţia vârstnică de 65 ani şi peste depăşind cu 471 mii persoane populaţia tânără de 0-14 ani (3702 mii faţă de 3231 mii persoane).

 

La 1 iulie 2019, populaţia după domiciliu din mediul urban a fost de 12499 mii persoane, în scădere uşoară faţă 1 iulie 2018 (0,06%).

Populaţia feminină la 1 iulie 2019 a fost de 11333 mii persoane, în scădere cu 0,1% faţă de aceeaşi dată a anului precedent.

Procesul de îmbătrânire demografică s-a accentuat comparativ cu 1 iulie 2018, remarcându-se o scădere uşoară a ponderii persoanelor tinere (0-14 ani) şi în acelaşi timp o creştere (de 0,3 puncte procentuale) a ponderii populaţiei vârstnice (de 65 ani şi peste).

Structura populaţiei după domiciliu pe grupe mari de vârstă, la 1 iulie

Datele graficului (xls)

 

Indicele de îmbătrânire demografică a crescut de la 112,1 (la 1 iulie 2018) la 114,6 persoane vârstnice la 100 persoane tinere (la 1 iulie 2019).

Vârsta medie a populaţiei a fost de 41,7 ani, cu 0,3 ani mai mare decât la 1 iulie 2018. Vârsta mediană a fost de 41,7 ani, în creştere cu 0,3 ani faţă de 1 iulie 2018.

 

 

Populaţia după domiciliu pe grupe de vârstă şi sexe, la 1 iulie 2019

Datele graficului (xls)

 

La 1 iulie 2019, cea mai mare pondere în totalul populaţiei o deţinea grupa de vârstă 40-44 ani (8,6%). În rândul persoanelor de sex masculin, ponderea acestei grupe de vârstă a fost de 9,0%, iar la cele de sex feminin de 8,2%.

Ponderea grupei de 0-4 ani a fost de 4,6%, mai mică decât cea a grupei de 5-9 ani (4,8%) şi a celei de    10-14 ani (5,2%).

 

Datele privind populaţia după domiciliu la 1 iulie 2019 vor fi disponibile până la nivel de localitate (municipiu, oraş şi comună), în baza de date online TEMPO şi pot fi descărcate începând cu data de 14 noiembrie 2019.

Informaţii suplimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

Următorul comunicat de presă referitor la populaţia după domiciliu la 1 ianuarie 2020 va apărea în luna aprilie 2020, conform calendarului comunicatelor de presă din anul 2020.

Arhiva comunicatelor de presă:  http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

Direcția de Comunicare
                                     

* Populaţia după domiciliu reprezintă numărul persoanelor cu cetăţenie română şi domiciliul pe teritoriul României, delimitat după criterii administrativ-teritoriale. Altfel spus, populaţia după domiciliu reprezintă populaţia de jure care poate să includă şi emigranţii; a nu se confunda populaţia după domiciliu cu populaţia rezidentă!  (vezi Precizările Metodologice – punctul 1.2 pagina 3-  ataşate comunicatului pe homepage)

p Date provizorii; urmează a fi revizuite în în a doua jumătate a anului 2020 (vezi punctul 4 din Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage).

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here