Workers from the Strîmbu-Băiuț Forest Management Unit harvesting FSC-certified beech trees. Maramures, Romania. WWF and IKEA Partnership Photo Stories with James Morgan of old growth and FSC working forest in Maramures, Romania.

Un instrument eficient pentru combaterea tăierilor ilegale și încurajarea unui management forestier responsabil

Site-ul www.lemncontrolat.ro cuprinde informațiile esențiale pentru ca operatorii1 din România să evite plasarea pe piața internă a UE a lemnului provenit din exploatări ilegale, păduri virgine sau alte păduri în care valorile ridicate de conservare sunt amenințate. De asemenea, platforma este utilă tuturor factorilor interesați din sectorul forestier, precum autorități, administratori și proprietari de păduri, ONG-uri, unități de învățământ ș.a. 

Promovarea de practici forestiere cu impact pozitiv din punct de vedere economic, social și de mediu

Site-ul facilitează îndeplinirea obligațiilor impuse de Regulamentul UE 995/2010 (EUTR), printre care și aceea de a acționa cu prudență (“due diligence”) atunci când se introduce pe piață lemn sau produse din lemn; se promovează astfel sistemele credibile Due Diligence (DDS) dezvoltate de terțe părți, precum este cel instituit prin Standardul pentru Lemn Controlat al FSC® (Forest Stewardship Council®). Conceptul de “lemn controlat” abordează problema provenienței lemnului nu numai din perspectiva legalității acestuia, ci și din aceea a conservării biodiversității sau a respectării drepturilor civile și tradiționale, contribuind astfel la promovarea practicilor forestiere responsabile.

Ce aduce noul site

  • Hărți interactive ce cuprind date spațialedespre: suprafețele din care aprovizionarea cu lemn este interzisă, cum ar fi pădurile virgine, zonele de protecție strictă și integrală a parcurilor naționale și naturale; pădurile în care se aplică un management restrictiv/condiționat în vederea conservării biodiversității și dezvoltarii durabile a comunităților locale care depind de resursele acesteia; zonele cu risc ridicat, respectiv risc scăzut, din perspectiva tăierilor ilegale.
  • Ghidul EUTR (varianta actualizată 2018) oferă îndrumări și clarificări operatorilor (în special pentru situația în care se plasează lemn din România) privind aplicarea unui DDS în conformitate cu cerințele EUTR; recomandă bune practici pentru aplicarea obligațiilor ce le revin. Infografic privind măsurile de diminuare a riscurilor asociate tăierilor ilegale de lemn din Romania – oferă acces rapid și facil la evaluarea riscurilor si la recomandările pentru reducerea acestora.
  • Ghidul PVRC – un document indispensabil în identificarea și protejarea pădurilor care adăpostesc valori ridicate de conservare
  • Documente legislativerelevante precum și date geospațiale incluse în hărțile interactive afișate, descărcabile.
  • Informații utilepentru facilitarea obținerii diferitelor tipuri de certificare FSC (Lemn Controlat, Management Forestier, Lanț de Custodie)

Despre certificarea forestieră 
La nivel mondial, mai mult de 125 de milioane de hectare de pădure sunt certificate conform standardelor FSC, echivalentul a aproximativ 5% dintre pădurile de producție de pe planetă. În România aproximativ 2,6 milioane hectare de pădure sunt certificate FSC.

 

 

Pentru mai multe informații, vă rugăm contactați WWF-România:

Radu Vlad – Coordonator proiecte regionale și program păduri, [email protected], 0741148124
Ștefan Văsuțiu – Specialist comunicare, [email protected], 0736 630 705

 

Despre WWF (World Wide Fund for Nature)

Înfiinţată în anul 1961, WWF este una dintre cele mai importante organizaţii internaţionale care derulează proiecte pentru conservarea naturii, în peste 100 de ţări. Misiunea WWF la nivel global este să oprească degradarea mediului înconjurător şi să construiască un viitor în care oamenii trăiesc în armonie cu natura. Mai multe detalii la: www.wwf.ro.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here