Ministerul Apelor și Pădurilor anunță semnarea contractului de asistență tehnică pentru proiectul “Mărirea gradului de protecție împotriva inundațiilor în B.H. Mureș prin ridicarea clasei de importanță a infrastructurii existente de apărare”, investiție în valoare de peste 63,6 mil lei (14 mil euro) finanțată din fonduri europene, prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020, Axa Prioritară 5.

Lucrările care compun acest proiect sunt încadrate, conform Planului de Management al Riscului la Inundații (PMRI), în măsura RO M14-2 Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire/apărare existente și sunt amplasate în 12 localități din județele Alba, Hunedoara și Arad. Acestea prevăd construirea  a 51,4 km de dig și 2,36 km ziduri de apărare.

Proiectul este corelat cu hărțile de risc aferente bazinului hidrografic Mureș, cu hărțile de hazard la inundații rezultate în cadrul Planului de Prevenire, Protecție și Diminuare a Inundațiilor, fiind curpins în PMRI ca o zonă cu risc potențial semnificativ la inundații.

În bazinul hidrografic Mureș se află un număr de 210 lucrări de îndiguire cu o lungime totală de 825 km, care apără 240 de localități, dintre care 55 orașe și municipii, 314 km linie de cale ferată, 242 km drumuri naționale și 313 km drumuri județene. Necesitatea realizării acestui proiect se datorează faptului că o parte din această infrastructura existentă de apărare împotriva inundațiilor trebuie ridicată la o clasă de importanță mai mare, conform Directivei 2007/60/CE și HG 846/2010. În ceea ce privește populația posibilă afectată la o probablitate de revenire a inundațiilor de 1%, în situația actuală, populația vulnerabilă este de 11.710 locuitori, iar după relizarea investiței, populația ce va beneficia de protecție împotriva inundațiilor va fi de aproximativ 25.000 de locuitori.

Măsurile propuse în cadrul acestui proiect au scopul de protecție împotriva efectelor inundațiilor prin adaptarea construcțiilor, a infrastructurii și a structurilor de apărare existente la condițiile schimbărilor climatice, încadrându-se în categoria măsurilor nonstructurale, conform PMRI.

Obiectivul are în vedere minimizarea riscului inundațiilor prin supraînălțarea lucrărilor de îndiguire/apărare existente precum și prevenirea efectelor destructive ale inundațiilor, protecția obiectivelor socio-economice și a infrastructurii existente în zona de implementare a proiectului.

Supraînălțarea lucrărilor de îndiguire/apărare existente se vor efectua în județele Alba, în localitățile Ocna Mureș, Sărăcsău, Șibot, Vurpăr, Vințu de Jos și Blaj-Tiur; Arad, pe raza localităților Chelmac, Lalașinț, Ususău și Hunedoara, în localitățile Ilia, Săcămaș, Brâznic.

Proiectul este implementat de Administrația Națională Apele Române – Administrația Bazinală de Apă Mureș.

Prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM),  AXA 5, Obiectiv Specific 5.1 – Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră Ministerul Apelor și Pădurilor derulează investiții care, până în prezent, însumează peste un miliard de euro.

 

 

 

 

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here