• OTP Bank Plc a încheiat la începutul anului 2024  acordul pentru vânzarea participației de 100% deținută direct și indirect la OTP Bank România. Tranzacția include și subsidiarele OTP Leasing România și OTP Asset Management.
  • Raportul financiar al anului 2023 prezintă rezultate financiare excelente, cu venituri si profitabiltiate în creștere.
  • Profitul operațional a atins valoarea de 270 milioane RON, marcând o creștere de 25% comparativ cu 2022.
  • Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 4% față de anul precedent, la un total de 698 milioane RON.
  • Volumul creditelor performante a scăzut ușor, cu 3% în principal datorită scăderii cererii de credite ipotecare, influențată de ratele de dobândă crescute.
  • Depozitele au crescut cu 16% comparativ cu anul 2022, peste nivelul pietei, susținută de creșterea segmentelor de retail și corporate.  

 

București, 8 martie 2024 – OTP Group anunță rezultatele financiare pentru anul 2023. Potrivit raportului publicat la Budapesta, în care rezultatele băncii sunt prezentate consolidat, ajustate în conformitate cu standardele Grupului, OTP Bank România a înregistrat în 2023 un profit net consolidat de 262 milioane RON, de șapte ori mai mare decât cel din 2022.

 

Profitul operațional înregistrat în 2023 a ajuns la valoarea de 270 milioane RON, în creștere cu 25% față de anul precedent, ca urmare a creșterii cu 13% a veniturilor totale, în timp ce veniturile nete din dobânzi au crescut cu 4% y-o-y, iar comisioanele nete au crescut cu 8%, influențate de comisioane mai mari din operațiunile cu carduri. Cheltuielile operaționale au crescut cu 8% y-o-y, determinate în principal de creșterile salariale și de alte cheltuieli impactate de inflația ridicată, care s-a situat peste două cifre până în august. Raportul costuri/venituri s-a îmbunătățit la 69,4% în 2023 (-2,8 puncte procentuale față de anul trecut). De asemenea, baza de clienți activi a crescut cu 15% y-o-y, ceea ce reflectă încrederea și loialitatea clienților.

 

„Sunt mândru să spun că OTP Bank România nu numai ca a abordat provocările cu reziliență, dar pe parcursul procesului de vânzare și-a respectat angajamentul ferm pentru excelență, asigurând cu succes continuitatea operațiunilor locale. 2023 este un an important pentru noi, în care am obținut un profit record, un rezultat al dedicării și al competenței echipei noastre. Mai mult, am avut o creștere remarcabilă, de 15%, a bazei de clienți activi, ceea ce reflectă încrederea și mulțumirea pe care le avem din partea lor. Aceste rezultate subliniază orientarea noastră permanentă pentru furnizarea de servicii financiare de calitate și consolidarea relațiilor cu clienții.”, a declarat Gyula Fatér, CEO OTP Bank România.

 

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 4%, la un total de 698 milioane RON, cu o dinamică anuală care a beneficiat de volume stabile de credite și reprețuirea volumelor de credite aflate în stoc,  într-un context cu rate de dobânzi mai mari. Cu toate acestea, indicatorii venituri nete din dobânzi și alte venituri au avut o dinamică influențată de modificarea contabilizării rezultatului tranzacțiilor  swap, deși această reclasificare nu a afectat profitul.

Costul total al riscului a fost de +38 milioane lei, fiind influențat pozitiv de costul de risc de credit din al doilea trimestru al anului rezultat din vânzarea portofoliului de credite neperformante al companiei locale de factoring.

Volumul creditelor performante a scăzut cu 3% y-o-y la finalul anului 2023, în timp ce volumele q-o-q au fost stabile. Acest lucru s-a datorat unei scăderi de 12% în zona creditelor ipotecare, cauzată de creșterea generală a ratelor de dobandă, și unei scăderi de 4% a creditelor de consum, care au fost doar parțial compensate de creșterea cu 3% pentru creditele corporative și de o creștere de 9% a volumelor de leasing. Ca urmare a scăderii ratelor dobânzilor spre sfârșitul anului, vânzările de credite ipotecare s-au triplat q-o-q în trimestrul patru.

Volumul depozitelor a crescut cu 16% în 2023. Cea mai mare contribuție a provenit din depozitele atrase de la persoane fizice, care au crescut cu 17%, în timp ce depozitele atrase de la persoane juridice au crescut cu 13%. Îmbunătățirile și optimizările din anii precedenți au direcționat raportul credite nete/depozite sub 100% până la sfârșitul anului (-19 puncte procentuale față de anul trecut); ca urmare, volumul datoriilor față de instituțiile de credit a scăzut cu 41% comparativ cu anul trecut.

Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins 19,8 miliarde RON, un nivel stabil față de anul precedent.   

Rata de adecvare a capitalului băncii a atins nivelul de 23.88% (+138 bps de la an la an),  influențată de creșterea fondurilor proprii.

În 2023, OTP Group a înregistrat un profit consolidat ajustat de  1,009 miliarde HUF (13,044 milioane RON) în timp ce profitul consolidat a fost de  991 miliarde HUF (12,810 milioane RON).

Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest volum sunt OTP Core din Ungaria (303 miliarde HUF/ 3,918 milioane RON), DSK Bank din Bulgaria (202 miliarde HUF/ 2,612 milioane RON), Slovenia (129 miliarde HUF/ 1,665 milioane RON), Rusia (96 miliarde HUF/ 1,237 milioane RON), Serbia (68 miliarde HUF/ 880 milioane RON), Croația (54 miliarde HUF/  698 milioane RON), Ucraina (45 miliarde HUF/ 584 milioane RON), Muntenegru (22 miliarde HUF/  282 milioane RON), Albania (15 miliarde HUF/ 194 milioane RON), subsidiara din Moldova (15 miliarde HUF/  190 milioane RON) și subsidiara din Uzbekistan (-22 miliarde HUF / -283 milioane RON).

Rezultatele complete ale Grupului OTP Bank România sunt prezentate în tabelul de mai jos:

Main components of P&L account
in RON mn
2022 2023 Y-o-Y 4Q 2022 3Q 2023 4Q 2023 Q-o-Q Y-o-Y
Adjusted profit after tax 35 262   49 53 26 -50% -47%
Income tax -8 -47   2 -9 -5 -45%  
Profit before income tax 43 309   48 62 31 -49% -34%
Operating profit 217 270 25% 71 83 68 -19% -5%
Total income 788 887 13% 219 231 231 0% 5%
Net interest income 673 698 4% 189 77 186 142% -2%
Net fees and commissions 60 65 8% 16 15 14 -10% -11%
Other net non-interest income 55 123 125% 15 139 32 -77% 111%
Operating expenses -571 -616 8% -148 -148 -164 10% 10%
Total provisions -174 38   -23 -21 -36 72% 56%
Provision for impairment on loan losses -139 39   -29 -26 -36 42% 27%
Other provision -35 -1 -97% 5 5 0    
Main components of balance sheet
closing balances in RON mn
2022 2023 Y/Y 4Q 2022 3Q 2023 4Q 2023 Q-o-Q Y-o-Y
Total assets 20,873 20,799 0% 20,873 21,145 20,799 -2% 0%
Gross customer loans 15,186 14,769 -3% 15,186 14,828 14,769 0% -3%
Gross customer loans (FX-adjusted) 15,223 14,769 -3% 15,223 14,835 14,769 0% -3%
Stage 1+2 customer loans (FX-adjusted) 14,423 13,983 -3% 14,423 13,997 13,983 0% -3%
Retail loans 7,004 6,305 -10% 7,004 6,389 6,305 -1% -10%
Corporate loans 6,633 6,819 3% 6,633 6,713 6,819 2% 3%
Leasing 786 858 9% 786 895 858 -4% 9%
Allowances for possible loan losses -772 -726 -6% -772 -737 -726 -1% -6%
Allowances for possible loan losses (FX-adjusted) -777 -726 -7% -777 -738 -726 -2% -7%
Deposits from customers 12,345 14,295 16% 12,345 12,939 14,295 10% 16%
Deposits from customers (FX-adjusted) 12,372 14,295 16% 12,372 12,930 14,295 11% 16%
Retail deposits 7,338 8,610 17% 7,338 8,166 8,610 5% 17%
Corporate deposits 5,033 5,685 13% 5,033 4,763 5,685 19% 13%
Liabilities to credit institutions 5,522 3,401 -38% 5,522 5,053 3,401 -33% -38%
Total shareholders’ equity 2,248 2,507 12% 2,248 2,564 2,507 -2% 12%
Loan Quality 2022 2023 Y-o-Y 4Q 2022 3Q 2023 4Q 2023 Q-o-Q Y-o-Y
Stage 1 loan volume under IFRS 9 (in RON million) 12,244 11,952 -2% 12,244 11,998 11,952 0% -2%
Stage 1 loans under IFRS 9/gross customer loans 80.6% 80.9% 0.3%p 80.6% 80.9% 80.9% 0.0%p 0.3%p
Own coverage of Stage 1 loans under IFRS 9 1.1% 1.2% 0.1%p 1.1% 1.1% 1.2% 0.1%p 0.1%p
Stage 2 loan volume under IFRS 9 (in RON million) 2,147 2,031 -5% 2,147 1,994 2,031 2% -5%
Stage 2 loans under IFRS 9/gross customer loans 14.1% 13.8% -0.4%p 14.1% 13.5% 13.8% 0.3%p -0.4%p
Own coverage of Stage 2 loans under IFRS 9 9.6% 8.5% -1.1%p 9.6% 8.8% 8.5% -0.3%p -1.1%p
Stage 3 loan volume under IFRS 9 (in RON million) 795 787 -1% 795 836 787 -6% -1%
Stage 3 loans under IFRS 9/gross customer loans 5.2% 5.3% 0.1%p 5.2% 5.6% 5.3% -0.3%p 0.1%p
Own coverage of Stage 3 loans under IFRS 9 54.1% 51.9% -2.2%p 54.1% 51.4% 51.9% 0.5%p -2.2%p
Provision for impairment on loan losses/average gross loans 0.93% -0.27% -1.20% 0.74% 0.68% 0.98% 0.29% 0.24%
90+ days past due loan volume (in RON million) 459 408 -11% 459 445 408 -8% -11%
90+ days past due loans/gross customer loans 3.0% 2.8% -0.3%p 3.0% 3.0% 2.8% -0.2%p -0.3%p
Performance Indicators 2022 2023 Y-o-Y 4Q 2022 3Q 2023 4Q 2023 Q-o-Q Y-o-Y
ROA 0.2% 1.3% 1.1%p 0.9% 1.0% 0.5% -0.5%p -0.4%p
ROE 1.6% 11.0% 9.4%p 8.9% 8.5% 4.1% -4.3%p -4.7%p
Total income margin 3.87% 4.26% 0.39%p 4.11% 4.40% 4.40% -0.01%p 0.29%p
Net interest margin 3.30% 3.36% 0.05%p 3.53% 1.46% 3.53% 2.07%p 0.00%p
Operating costs / Average assets 2.80% 2.96% 0.16%p 2.78% 2.82% 3.11% 0.29%p 0.33%p
Cost/income ratio 72.5% 69.5% -3.0%p 67.7% 64.1% 70.8% 6.6%p 3.1%p
Net loans to deposits (FX-adjusted) 117% 98% -19%p 117% 109% 98% -11%p -19%p
FX rates (in HUF) 2022 2023 Y-o-Y 4Q 2022 3Q 2023 4Q 2023 Q-o-Q Y-o-Y
HUF/RON (closing) 80.9 77.0 -5% 80.9 78.7 77.0 -2% -5%
HUF/RON (average) 78.0 77.3 -1% 83.5 77.5 76.9 -1% -8%

 

Raportul complet publicat de OTP Bank Plc. poate fi consultat aici:

Despre OTP Bank

 

OTP Bank România este subsidiara OTP Group, o bancă universală cu o prezență foarte bună în Europa Centrală și de Est, care oferă soluții financiare complete, fiind activă atât în segmentul retail, cât și corporate. După patru ani de creștere constantă și considerabilă pe toate liniile de afaceri, OTP Bank România trece către un proces de consolidare a portofoliului și operațiunilor. Cu o echipă care îmbrățișează schimbarea și își valorifică potențialul, OTP Bank România construiește o cultură a încrederii la fiecare nivel al organizației. În România, membrii Grupului OTP sunt: OTP Bank România, OTP Consulting, OTP Leasing, OTP Asset Management, OTP Factoring, OTP Advisors și Fundația OTP Bank România.

 

Despre OTP Group

 

OTP Group este unul dintre grupurile bancare cu cea mai rapidă creștere și unul dintre liderii din regiunea Europei Centrale și de Est, cu un indicator de profitabilitate remarcabil și o poziție stabilă de capital și lichiditate. Cu peste 41.000 de angajați în prezent, în 12 țări din regiunea ECE și Asia Centrală, Grupul oferă servicii financiare universale pentru peste 17,5 milioane de clienți. Fiind cel mai activ integrator din sectorul bancar din regiunea Europei Centrale și de Est, Grupul a achiziționat și integrat cu succes 23 de bănci de la începutul anilor 2000 și până în prezent. Banca este lider de piață în Ungaria, Bulgaria, Serbia, Muntenegru și Slovenia. OTP Group are sediul central în Ungaria și are o structură de acționariat diversificată și transparentă. Grupul bancar este listat la Bursa de Valori din Budapesta din anul 1995.

 

 

Contact:

Echipa de Comunicare

[email protected]

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here