1BRD-Groupe Société Générale S.A. -Turn BRD -Bdul. Ion Mihalache nr. 1-7, 011171, Bucureşti, România Tel:+4021.301.61.00; Fax:+4021.301.66.36; http://www.brd.roCAPITAL SOCIAL ÎN RON: 696.901.518 lei; R.C. J40/608/19.02.1991; RB -PJR -40 -007 /18.02.1999; C.U.I./C.I.F. RO361579; EUID: ROONRC.J40/608/1991 Atestat CNVM nr. 255/06.08.2008, înregistrată în Registrul Public al CNVM cu nr. PJR01INCR/400008 Nr. înreg. 163/08.10.2020DRAGĂ CLIENT,Promptitudinea și calitatea serviciilor noastre joacă un rol important în relația cu tine.De aceea, dorim să te informăm în legătură cu modificările pe care le vom realiza în condițiile contractuale ale produselor și serviciilor de plăți, inclusiv despre posibilitatea optimizării costurilor aplicabileproduselor/serviciilor de plată pe care le deții prin achizitionarea unui pachet de cont curent.Pentru a fi la curent cu toate aceste modificări, este foarte important să parcurgi acest document până la final.Iată ce modificăm, începând cu data de 29.12.2020: Eliminăm anumite comisioane Pentru că înțelegem nevoile tale cu privire la planificarea financiară, eliminăm comisioanele listate mai jos: Comision lunar de administrare cont de economii în lei; Comision închidere cont de economii în lei; Comision plati urgente aferent operațiunilor de transfer credit – plăți interbancare în lei ordonate la ghișeulbăncii; Speze Swift percepute în cazul procesării modificării/anulării/investigațiilor transferurilor credit – încasări în valută; Comision închidere pachete de produse “CLASIC”, “SELECT”, “DRUM BUN”, “PREMIUM”, “e-CLICK”, SPRINT”, “STUDENT”, Pachetul “de vară”, perceput doar în cazul pachetelor închise la mai puțin de 2 ani de la deschiderea pachetului.Modificăm unele comisioaneși oferim avantaje deținătorilor de pachete de cont curentAșa cum vei observa în tabelul de mai jos, ai posibilitatea să îți optimizezi costurile aferente produselor deținute la BRD prin achiziționarea unui pachet de cont curent. Detalii complete cu privire la pachetele de cont curent din oferta noastră găsești în orice unitate BRD, precum și accesând site-ul www.brd.ro. În cazul în care deții deja un pachet de cont curent, beneficiile de cost incluse în pachet rămân la nivelul agreat, conform condițiilor contractuale specifice.Totodată, în cazul în care există beneficii de cost negociate cu angajatorul, acestea vor rămâne neafectate.

2Terminalele POS nu vor mai fi disponibile în unitățile BRDRetragerile de numerar în LEI, EUR sau USD, efectuate la POS-ul din unitățile BRD, nu vor mai fi disponibile. Vei avea, în continuare, posibilitatea retragerii de numerar la ghișeele unităților BRD (fără card), precum și a retragerii de numerar cu cardul la ATM-urile oricărei bănci din Româniași din străinătate. În cazul în care beneficiezi de facilitatea de retragere numerar gratuită în EUR/USD la POS, conform pachetului de cont curent deținut deja sau în baza beneficiilor de cost negociate cu angajatorul, aceasta va fi înlocuită începând cu data de 29.12.2020, cu același număr de retrageri gratuite de numerar la ghișeul unităților BRD.Actualizăm Condițiile Generale BancareFață de varianta din 23 august 2019, am revizuit și conținutul documentului Condiții Generale Bancare.Principalele modificări sunt următoarele:

3Secțiunea Generalități privind conturileCap. I. Introducere, B. Interpretare: Pct. 5. Apple Pay este o aplicație de tip portofel digital oferită de AppleDistribution International, prin intermediul căreia Clientul poate înregistra cardurile eligibile emise de BRD – Groupe Société Générale S.A. pentru a efectua tranzacții cu ajutorul dispozitivelor Apple compatibile cu această aplicație.Pct. 6. Autentificare: procedura care permite Băncii să verifice identitatea Clientului sau valabilitatea utilizării unui Instrument de plată, inclusiv Elementele de securitate personalizate ale acestuia.Pct. 7. Autentificarea strictă a Clientului: Autentificare care se bazează pe utilizarea a cel puțin două elemente dintre următoarele: cunoștințe, posesie, inerența și care sunt independente una de cealaltăși sunt concepute astfel încât să protejeze confidențialitatea datelor de autentificare.Pct. 8. Autorizare Operațiune de plată a fost completat cu următorul paragraf: – pentru efectuarea unei operațiuni de plată prin Token, consimțământul Clientului se exprimă prin deblocarea dispozitivului mobil prin Touch ID/Face ID, sau, în cazul Apple Watch, prin apăsarea succesivă și rapidă de douăori a butonului lateral al dispozitivului, urmată de, dupăcaz: (i) pentru plățile contactless la comercianți: apropierea dispozitivului mobil pe care este instalat Token-ul de terminalul de plată al comerciantului acceptator; (ii) pentru plățile pe Internet pe site-urile și în aplicațiile comercianților ce acceptă la plată Cardurile MasterCard afișând opțiunea Apple Pay: acceptul dat pe site/în aplicația Apple Pay pentru finalizarea plății prin Apple Pay; (iii) pentru retragerile de numerar la terminalele compatibile cu însemnele de contactless, care permit utilizarea Aplicației: apropierea dispozitivului mobil pe care este înregistrat Token-ul de terminal și introducerea codului PIN al Cardului pe terminalul de la care se efectuează retragerea.Pct. 23. Cont de plăți accesibil online – cont de plăți care poate fi accesat de către utilizatorul de servicii de plată prin intermediul unei interfețe online.Pct. 35.3. Persoană din SUA (sau persoană americană): oricepersoană fizică reglementată de legile SUA, obligată să plătească taxe în SUA. Persoanele din SUA sunt contribuabili americani indiferent dacă trăiesc în SUA sau în afara teritoriului SUA.Indiciile care arată că o persoană fizică poate fi considerată drept o “Persoană din SUA” sunt următoarele: (i) clientul este cetăţean SUA; (ii) clientul este rezident SUA (deţinator de Carte Verde / Green Card); (iii) clientul are adresa din SUA (adresa principală / adresa de corespondenţă); (iv) locul de naştere al clientului este din SUA; (v) numărul de telefon actual al clientului este din SUA; (vi) clientul a setat ordine de plată programată dintr-un un cont BRD către un cont din SUA; (vii) există o procură sau drept de semnătură pe contul clientului, cu valabilitate în prezent, acordată unei persoane cu adresa în SUA (împuternicire pe cont dată unei persoane cu adresa SUA).Pct. 36. Grupul BRD : BRD – Groupe Société Générale S.A, impreună cu filialele saleși societăți asociate acestora.Pct. 37. Grupul Société Générale – grup bancar ce desfăşoară la nivel internaţional activităţi organizate, din care face parte și Banca. Pentru a vedea structura completă a Grupului BRD si Société Générale, accesați: https://www.brd.ro/despre-brd/noutati-si-presa/ultimele-noutăți. Pct. 47. Operațiuni ce par a avea o legatură între ele: reprezintă operațiunile a căror valoare este fragmentată în tranșe mai mici și care au elemente comune cum arfi: părțile tranzacțiilor, inclusiv beneficiarii reali, natura sau categoria în care se încadrează tranzacțiile și sumele implicate.Pct. 66. Tehnologia NFC (Near Field Communication) – tehnologie bazatăpe un standard de comunicare radio de înaltă frecvență, care permite dispozitivelor care au această funcție schimbul de date prin simpla apropiere la o distanță mică. Pct. 69. Token este o serie unică de cifre în format digital ce asigură substituirea securizată a datelor unui Card înregistrat de Clientîn aplicația Apple Pay pe un dispozitiv Apple. Numărul Token-ului este diferit de numărul de pe fața Cardului înrolat in Aplicație, pentru creșterea securității tranzacțiilor.Pct. 72. Ţara de rezidenţă juridică:ţara în care Clientul are domiciliul. Acest fapt este dovedit prin prezentarea de către Client a documentelor prevăzute de legislația în vigoare în domeniul cunoașterii clientelei și identificării cetățenilor români și străini.Cap. II Deschiderea, funcționarea și închiderea conturilorA. Generalități: Pct. 7. Banca acordă accesul prestatorilor de servicii de inițiere a plății și prestatorilor de informare cu privire la Conturile deținute de client, pe baze obiective, nediscriminatorii și proporționale. Pct. 8. Clientul are dreptul de a utiliza servicii de inițiere a plății furnizate de un prestator de servicii de inițiere a plății și/sau servicii de informare cu privire la conturi furnizate de un prestator de servicii de informare. În vederea realizăriiacestor operațiuni, Contul de plăți trebuie sa fie accesibil online. Condițiile se regasesc în cap. X. Banca la distanță.

4C. Funcționarea conturilor și efectuarea operațiunilor de plată, C1. Generalități privind operațiunile de plată:Pct. 4. În cazul încasărilor interbancare realizate prin transfer credit în valută, valuta creditării contului Clientului beneficiarva fi cea menționată în Instrucțiunea de plată. În situația în care valuta nu corespunde cu valuta Contului, Banca va proceda la convertirea sumei în valuta Contului ce urmează a fi creditat pe baza Cursului de schimb utilizat de Bancă în ziua tranzacției și comunicat Clientului prin extrasul de cont.În cazul încasărilor intrabancare realizate prin transfer credit în valută, valuta menționată în Instrucțiunea de plată trebuie să corespundă cu valuta contului Clientului beneficiar și valuta contului debitat, în caz contrar Instrucțiunea nefiind acceptată de către Bancă.Contul creditat va fi întotdeauna cel indicat în Instrucțiunea de plată.În cazul încasărilor realizate prin transfer credit în valutăce nu pot fi procesate din cauza încălcării reglementărilor naționale sau internaționale, Banca nu va fi responsabilă pentru întârzierea încasării acestora.Pct. 6. În cazul plăților interbancare realizate prin transfer credit în valută, valuta debitării Contului Clientului plătitor va fi cea menționată în Instrucțiunea de plată. În situația în care valuta nu corespunde cu valuta Contului debitat, Banca va proceda la convertirea sumei în valuta Contului ce urmează a fi debitat, pe baza Cursului de schimb utilizat de Bancă în ziua tranzacției și comunicat Clientului prin extrasul de cont.C. Funcționarea conturilor și efectuarea operațiunilor de plată, C3. Informații necesare executării ordinului de plată de tip transfer credit: Pct. 1. Pentru executarea corectă de către Bancă a unui Ordin de plată de tip transfer credit, în cazul în care Clientul este Client plătitor, acesta are obligația de a completa Ordinele de plată cu informațiile următoare: 1.2 Plăți externe de tip transfer credit: nume / denumire Client plătitor; cod IBAN Client plătitor; suma de plată; valuta ordonată; nume/ denumire beneficiar și adresa completă a acestuia pentru plățile în afara SEE (Spațiului Economic European); Codul unic de identificare al beneficiarului; denumirea și adresa prestatorului de servicii de plată al beneficiarului sau BIC-ul acesteia, pentru plățile în afara UE (Uniunii Europene) /SEE (Spațiului Economic European); în cazul în care sunt furnizate atât denumirea cât și BIC-ul, Banca va utiliza doar BIC-ul în vederea transmiterii plății către prestatorul de servicii de platăal beneficiarului;C. Funcționarea conturilor și efectuarea operațiunilor de plată, C6. Refuzul operațiunilor de platăde tip transfer credit – la pct. 1 se adaugă un nou subpunct, având următorul conținut:- Operațiunea de plată prezintă suspiciune de activitate fraudulentă sau cu potențial fraudulos, spălare de bani sau finanțare a terorismului;C. Funcționarea conturilor și efectuarea operațiunilor de plată, C7. Revocarea operațiunilor de plată de tip transfer credit: Pct. 5. În cazul în care Clientul revocă plata după acordarea consimțământului, Banca va face demersurile necesare revocării. În cazul în care plata a fost deja transmisă băncii beneficiarului sau suma a fost deja creditatăîn contul beneficiarului, revocarea se va face doar cu acordul acestuia. Banca nu poate fi ținutăresponsabilă pentru situația în care beneficiarul nu este de acord să returneze suma primită. Pentru operațiunile aferente revocării plății ulterior acordării consimțământului, Banca poate aplica un comision specific conform Ghidului de tarife si comisioane pentru Persoane Fizice.C. Funcționarea conturilor și efectuarea operațiunilor de plată, C8. Executareaordinului de plată de tip transfer credit: Pct. 1. Se modifică cu privire la termenul maxim în care Banca va executa o Plată externă (prin creditarea Contului de plăți al prestatorului beneficiarului plății): acesta este maxim T+1 pentru plățile în euro sau în altă monedă, când prestatorul de servicii de plată al beneficiarului se află în UE (Uniunea Europeană) /SEE (Spațiul Economic European); maxim T+3 pentru plățile în orice monedă, când prestatorul de servicii de plată al beneficiarului se află în afara UE/SEE. În calculul acestor termene nu se vor lua în considerare zilele nelucrătoare sau nebancare naționale precum și ale altor state.C. Funcționarea conturilor și efectuarea operațiunilor de plată, C9. Răspundere:Pct. 11. Clientul plătitor suportă, în limita a 30 de euro sau echivalent în lei, pierderile legate de orice Operațiune de plată neautorizată care rezultă din utilizarea unui Instrument de plată pierdut, furat ori folosit fară drept, în cazul în care Clientul plătitor nu a acționat în mod fraudulos și nu și-a incălcat cu intenție obligațiile legate de emiterea și utilizarea Instrumentului de plată, inclusiv notificarea pierderii, furtului sau folosirii fără drept a acestuia.  E. Inchiderea conturilor – La pct. 11 se adaugă o nouă literă,f., având următorul conținut:lit .f. în cazul în care relația de afaceri/Clientul prezintă riscuri considerate de Bancăca fiind inacceptabile pentru BRD sau pentru Grupul BRD sau Grupul Société Générale.•Cap. IV. Cunoașterea clientelei, prevenirea spălării banilor și combaterea finanțării terorismului

5 – pct. 6 se modifică și se adaugă pct. 7, după cum urmează:Pct. 6. În toate cazurile în care Clientul efectuează operaţiuni cu numerar a căror valoare este de cel puțin 15.000 EURO ori echivalent (sau cumulat) în decursul unei zile bancare, Clientul are obligația să prezinte la Bancă documentele privind sursa fondurilor și/sau scopul tranzacției și să completeze declarația privind identitatea beneficiarului real.Pct. 7. La solicitarea Băncii, clientul are obligația să prezinte documente justificative pentru tranzacțiile derulate prin conturile sale.•Cap. VI. Dispoziții finale C. Comunicarea Client – BancăPct. 5. Cu excepția situațiilor în care se prevede altfel prin contracte/documente specifice încheiate cu Banca și/sau prin dispoziții legale imperative, transmiterea corespondenţei/ notificărilor către Client de către Bancă va fi considerată efectuată în oricare dintre următoarele cazuri: Banca posedă o copie a corespondenței semnată de Client; respectiva corespondenţă/notificare este evidenţiată într-un document de expediere semnat de către societăţi cu activitate de curierat sau mandat poştal; a fost recepţionată de către Client la data trimiterii de către Bancă prin canale alternative (site-ul Băncii www.brd.ro, MyBRD Contact/telefon, e-mail, fax, SMS, Serviciul de Mobile banking MyBRD Mobile, Serviciul de Internet banking MyBRD Net etc). F. Legea aplicabilă. LitigiiPct. 1. Relaţiile dintre Bancăşi Client sunt guvernate de legislaţia română. De asemenea, fiind parte a Grupului Société Générale, Banca are obligația de a aplica în relația cu Clientul reglementări specifice ale Grupului, inclusiv în domeniul cunoașterii clientelei, prevenirii spălării banilor și combaterii terorismului sau aplicării embargourilor și sancțiunilor internaționale. La pct. 4. se adaugă posibilitatea clientului de a se adresa Băncii Naționale a României (cu sediul central în str. Lipscani nr 25, sector 3 București, 030031, informații suplimentare fiind disponibile pe site-ul de Internet www.bnr.ro) în situaţia în care se consideră lezat în drepturile sale.•Cap. V. Conturi de economii (Atustart, Atusprint, Atucont, Smart Cont)  C. Caracteristici – al doilea paragraf se modifică după cum urmează:- În funcţie de tip, conturile de economii pot avea stabilită o sumă minimă necesară în vederea deschiderii, caz în care aceasta va fi menționată în cererea/documentația specifică de deschidere a contului. Într-o asemenea situație, (i) această sumă minimă trebuie depusă în cont la data deschiderii contului, în caz contrar, Banca rezervându-și dreptul de a nu deschide contul; (ii) în cazul în care, la data deschiderii contului de economii, Clientul are obligaţii de plată scadente în relaţia cu Banca, aceasta iși rezervă dreptul ca, din suma depusă în contul de economii, să stingămai întâi aceste obligaţii de plată, urmând ca apoi, în măsura în care disponibilul rămas în cont este suficient, să procedeze la deschiderea contului de economii.Secțiunea Produse și servicii bancareCap. VI. Cardul bancar, B. Condiții de utilizare a cardurilor  2. Elemente de securitate. Notificări în cazul folosirii fără drept sau altă utilizare neautorizată.La pct. 2.3. se adaugă un nou alineat, având următorul conținut:Banca nu poate fi ținută răspunzătoare pentru tranzacțiile online nesecurizate pentru care Acceptanții aleg să nu solicite codul unic de validare a operațiunii sau să accepte plata chiar în cazul în care Deținătorul/Utilizatorul cardului renunță la aceasta înainte să introducă codul unic de validare solicitat.La pct. 2.8. se adaugă litera b), având conținutul de mai jos, iar fosta litera b) este renumerotată ca litera c):b) În cazul înregistrării unor tranzacţii incorecte, neautorizate sau frauduloase, în termen de 2 luni de la data înregistrării tranzacţiei în Cont.Pct. 2.9. În plus, pe lângă obligațiile de sesizare a Băncii, în cazul furtului sau pierderii Cardului, în urma cărora se înregistrează tranzacții neautorizate, Deținătorul/Utilizatorul este obligat să sesizeze organele de urmărire penală în termen de cel mult 24 ore de la constatarea evenimentului. În cazul în care Deţinătorul/Utilizatorul nu respectă obligaţiile prevăzute expres în articol,se consideră că acesta a acţionat cu nerespectare din neglijenţă gravă şi suportă integral pierderile financiare.La pct. 2.13. se adaugă un nou alineat, după cum urmează: Cardulrefăcut păstreaza data de valabilitate a celui înlocuit, dacă până la expirare mai sunt cel puțin 3 luni, fără a lua în calcul luna în curs și cea de expirare. 3. Utilizarea Cardului La pct. 3.3. se adaugă două noi tipuri de operaţiuni care pot fi realizate de Deţinătorii/Utilizatorii de carduri, și anume:- operațiuni realizate prin aplicația Apple Pay cu cardurile BRD eligibile: (i) plăți contactless la comercianți, atunci când cardul este asociat unui dispozitiv mobil Apple compatibil NFC (de tip iPhone/Apple Watch/iPad etc.); (ii)

6tranzacții pe Internet, pe site-urile și în aplicațiile comercianților ce acceptă la plată cardurile MasterCard afișând opțiunea Apple Pay; (iii) retrageri de numerar la terminalele compatibile cu însemnele de contactless, care permit utilizarea aplicației Apple Pay. – efectuarea de tranzacţii de tip Quasi-Cash (tranzacţii efectuate cu cardul la un comerciant cu scopul de a obține bunuri convertibile în numerar, cum ar fi dar fără a se limita la jetoane de cazino, bilete de loterie, pariuri etc);4. Autorizarea și efectuarea Operațiunilor de platăLa pct. 4.1. se adaugă următoarele noi precizări referitoare la plățile contactless și, respectiv, operațiunile de plată prin Token:Pentru plățile Contactless ce nu depășesc o valoare stabilită de organizațiile internaționale de carduri, nu este necesară introducerea codului PIN; după fiecare 5 tranzacții contactless consecutive realizate fără introducerea codului PIN, următoarea (cea de-a 6-a tranzacție) se va efectua în mod obligatoriu cu introducerea codului PIN; în momentul în care suma cumulată a tranzacțiilor contactless consecutive realizate fără introducerea codului PIN depășește valoarea de 150 EUR (sau echivalent în LEI), următoarea tranzacție se va efectua în mod obligatoriu cu introducerea codului PIN.Nu sunt incluse în limita de 150 euro tranzacțiile contactless efectuate la un terminal neasistat din Spațiul Economic European cu scopul de a plăti bilet de transport sau taxă de parcare, însa fără a ne limita la acestea, precum și cele efectuate la un terminal contactless din afara Spațiului Economic European.- În cazul operațiunilor de plată prin Token, consimțământul Clientului se exprima prindeblocarea dispozitivului mobil prin Touch ID/Face ID, sau, în cazul Apple Watch, prin apăsarea succesivă și rapidă de douăori a butonului lateral al dispozitivului, urmată de, dupăcaz: (i) pentru plățile contactless la comercianți: apropierea dispozitivului mobil pe care este instalat Token-ul de terminalul de plată al comerciantului acceptator; (ii) pentru plățile pe Internet pe site-urile și în aplicațiile comercianților ce acceptă la plată Cardurile MasterCard afișând opțiunea Apple Pay: acceptul dat pe site/în Aplicație pentru finalizarea plății prin Apple Pay; (iii) pentru retragerile de numerar la terminalele compatibile cu însemnele de contactless, care permit utilizarea Aplicației: apropierea dispozitivului mobil pe care este înregistrat Token-ul de terminal și introducerea codului PIN al Cardului pe terminalul de la care se efectueaza retragerea.La pct. 4.3. se adaugă, la final, următoarea precizare:O sumă blocată în urma aprobării tranzacției nu poate fi sub nicio formă oprită de la decontare pentru că aceasta reprezintă garanția dată băncii acceptatoare că își va încasa banii pentru suma eliberată de către bancomatul său sau pentru serviciile/bunurile vândute de comerciantul său la data efectuării tranzacției. Inițiativa decontării unei sume o are comerciantul/banca acceptatoare a tranzacției care solicită la încasare suma, trimițând tranzacția realizată prin Visa/Mastercard băncii emitente. Pct. 4.4. Data unei operațiuni efectuate cu Cardul este data la care se înregistrează operațiunea la Terminale. Banca nu este răspunzatoare pentru decontarea tranzacțiilor de către alți Acceptanți cu o dată de tranzacție necorespunzătoare (altă dată decât cea la care operațiunea respectivă a fost efectiv realizată) sau cu alte detalii necorespunzătoare ale tranzacției.5. Refuzuri de platăPct. 5.1. se completează în sensul în care se adaugă posibilitatea identificării plăților neautorizate/ executate incorect și prin intermediul serviciilor de interogare sold la terminalele BRD. De asemenea, termenul de 60 de zile în care pot fi sesizate Băncii asemenea situații se modifica într-unul de 2 luni. La pct. 5.6 se adaugă următoarele trei noi precizări:- Faptul căBanca are dreptul de a bloca Cardul la primirea unui aviz de refuz la platăpe motivul neefectuării sau neaprobării tranzacției de către deținător/utilizator;- Faptul că Deținătorul/Utilizatorul Carduluieste direct răspunzător pentru tranzacțiile ce decurg din încheierea unui contract (prin acceptarea termenilor și condițiilor specifice) cu un comerciant. Banca nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru prejudiciile directe sau indirecte suferite de Deținătorul/Utilizatorul cardului decurgând din contractul încheiat cu comerciantul respectiv, care pot include, fără însă a se limita la: pierderi financiare caurmare a prestării de servicii de consiliere financiara,pierderi de câștiguri anticipate, prejudicii produse asupra reputației sau imaginii Clientului;- Faptul că, în cazul furtului/pierderii Cardului în urma cărora se înregistreaza tranzacții neautorizate și/sau în cazul în care Banca solicită inițierea demersurilor către Poliție, Refuzul de plată va fi însoțit de o declarație din partea Deţinătorului/Utilizatorului cu privire la acţiunile întreprinse de către acesta și dovada inițierii demersurilor către Poliție. 6. Blocarea Cardului La pct. 6.2., se adaugă o nouă literă – k) – având următorul conținut: k) în condițiile prevăzute în contracte specifice privind utilizarea cardurilor (spre exemplu în cazul cardurilor înrolate în aplicația Apple Pay).

77. RăspunderePct. 7.1.2. Răspunderea Deţinătorului/Utilizatorului este integrală în cazul în care acesta a acţionat cu neglijenţă, cu rea-credinţă sau cu intenţie de fraudă în cazul în care acesta nu a utilizat cardul în conformitate cu prezentul Contract, nu a notificat Băncii, fără întârziere nejustificată, pierderea, furtul, folosirea fărădrept a cardului sau orice utilizare neautorizată a acestuia.Deţi nătorul/ Utilizatorul nu suportă nicio pierdere care rezultădin utilizarea cardului pierdut, furat sau utilizat fărădrept în următoarele situații: a. Pierderea, furtul sau folosirea fără drept nu a putut fi detectată de către client înaintea efectuării plății; b. Pierderea instrumentului de plată a fost cauzată de o acțiune sau de o inacțiune a Băncii; c. După notificarea Băncii cu privire la acest eveniment, realizată în conformitate cu prevederile prezentului Contract, cu excepția cazului în care a acționat fraudulos; d. Banca nu a solicitat Autentificare strictă în situațiile în care era obligată să aplice această procedură.Deţinătorul/Utilizatorul are obligația de a despăgubi Banca pentru orice debite, daune, pierderi sau cheltuieli în cazul în care se constată că acestea aurezultat din încălcarea prezentului Contract sau în urma stabilirii răspunderii Deținătorului/Utilizatorului pentru tranzacțiile contestate în mod nejustificat.•Cap. X “Banca la distanță”, A. Principii generale 1. Interpretarea termenilor specifici serviciilor de bancă la distanţă: se adaugă următoarele definiții noi:b. AISP: prestator de servicii de platăcare desfășoară servicii de informare cu privire la conturi.c. Amprentă digitală (Touch ID): dată dactiloscopică care permite identificarea unică a persoanei fizice căreia îi aparține (Abonatul), astfelcum a fost aceasta înregistratăîn dispozitivul mobil utilizat (smartphone/ tabletă), și care este utilizată de Abonat pentru logarea în Aplicația serviciului de mobile banking MyBRD Mobile și autorizarea următoarelor tranzacții: transferuri între conturile al căror titular este, schimburi valutare, transferuri către beneficiari naționali predefiniți, plăți de facturi, plăți prin cod QR, constituire și lichidare de depozite, deschidere de conturi curente și de economii.d. Codurile de securitate: mijloacele de siguranţă confidenţiale, proprii Abonatului, prin care acesta se identifică şi accesează Serviciile de bancă la distanţă. Pentru fiecare serviciu, aceste coduri pot avea caracteristici şi denumiri diferite (ex. Cod Utilizator, Parola, amprentă digitală, PIN Bancar etc.).g.PISP: prestator de servicii de plată care desfășoară servicii de inițiere a plății.3. Drepturi şi obligaţii specifice Serviciilor de bancă la distanţăPct. 3.2. Obligaţiile Băncii: litera a.se modifică după cum urmează:a. De a aplica Autentificarea strictă a clientului atunci când acesta fie iși acceseaza online contul de plăți, fie inițiază o operațiune de plată electronică, fie întreprinde orice acțiune la distanță care poate implica un risc de fraudare a plății sau alte abuzuri.Se introduce următorul punct 4, iar restul articolelor se renumerotează în mod corespunzător:4.Prestarea de către terți a serviciilor de informare cu privire la conturi sau de inițiere a plățiiPrestarea acestor servicii de către terți nu este condiționată de existența unei relații contractuale între aceștia și Bancă. Astfel, Banca le poate acorda acestor terți acces la Contul Clientului accesibil online, nefiind responsabilă pentru îndeplinirea obligațiilor aflate în sarcina acestor terți. Banca poate refuza unui PISP sau AISP accesul la un cont de plăți, în cazul în care există motive justificate în mod obiectiv și dovezi legate de accesarea neautorizată a contului de plați de către PISP sau AISP. În aceste cazuri, Banca va comunica Clientului, prin mijloacele agreate în prezentul Contract, refuzul accesului la contul de plăți și motivele acestui refuz. 4.1. Servicii de inițiere a plățiiProcedura de exprimare a consimțământului privind executarea unei operațiuni de plată este cea convenită între Client și PISP. Banca are obligația de a comunica în condiții de securitate cu PISP și, imediat după primirea ordinului de plată din partea acestuia, îi va furniza toate informațiile necesare pentru executarea operațiunii de plată. Banca nu va percepe comisioane diferite în legatură cu operațiunile astfel inițiate.4.2. Servicii de informare cu privire la conturiProcedura de exprimare a consimțământului privind furnizarea de informații privind conturile clientului deschise la BRD este cea convenită între Client și AISP. Banca are obligația de a comunica în condiții de securitate cu AISP, furnizând acestuia informațiile privind Conturile accesibile online ale Clientului.Banca nu va percepe Clientului comisioane în legatură cu acest serviciu. •Cap. X “Banca la distanță”, D. Serviciul de internet banking MyBRD Net1. Se adaugăo nouă FuncționalitateConsultativă:Exprimare consimțământ pentru prestare servicii de informare cu privire la conturi prin AISP.2.Se elimină, dintre Funcționalitățile Tranzacționale, transferul de bani către un număr de telefon, fără ca beneficiarul sumei să fie client BRD și se adaugă onouăFuncționalitateTranzacțională: Exprimare consimțământ pentru prestare servicii de inițiere a plății prin PISP.•Cap. X “Banca la distanță”, E. Serviciul de mobile banking MyBRD Mobile

81. FuncționalitateaConsultativă de la litera j. se reformulează, astfel: j. Exprimare consimțământ pentru prestare servicii de informare cu privire la conturi prin AISP; 2. Se elimină, dintre Funcționalitățile Tranzacționale, transferul de bani către un număr de telefon, fără ca beneficiarul sumei să fie client BRD și se adaugăumătoarele noiFuncționalitățiTranzacționale:j. Exprimare consimțământpentru prestare servicii de inițiere a plății prin PISP.k. Autorizarea plăților efectuate online cu cardul.Secț iunea PACHETE DE PRODUSE ŞI SERVICII CONDIŢII SPECIFICEI. Principii generale – pct. 3 se completează, după cum urmează:3. Pentru fiecare tip de pachet există un număr de produse obligatorii la deschidere sau/şi pe durată de viaţă a pachetului respectiv. Neîndeplinirea condițiilor pentru deschiderea/activarea oricărui produs obligatoriu (spre exemplu neridicarea cardului de la Bancă în termenul agreat, etc.) atrage în mod automat neactivarea pachetului contractat, iar renunțarea/închiderea ulterioară a oricăruia din produsele obligatorii determină închiderea automată a pachetului, conform punctului VIII de mai jos. II. Aderarea la pachetele de produse şi serviciiAderarea la pachetul de produse şi servicii se face la cererea Clientului, prin completarea câmpurilor corespunzătoare pachetelor și a opțiunilor aferente produselor din pachet, din contractul/cererea pusă la dispoziţie de către Bancă în acest sens. Acest contract/cerere, împreună cu: – Condiţiile Generale Bancare pentru persoanele fizice; – Ghidul de tarife şi comisioane pentru persoane fizice; – Lista de dobânzi practicate de BRD și – Contractele specifice produselor şi serviciilor incluse în pachet; constituie contractul specific pachetului.III. Comisionarea – litera d. se reformulează, astfel:d. În cazul în care clientul solicită renunţarea la anumite produse si servicii opţionale din pachet, pentru produsele si serviciile menținute Banca va continua să perceapă comisionul de administrare aferent pachetului respectiv.Toate modificările aduse Condițiilor Generale Bancare, inclusiv Ghidului de tarife și comisioane pentru persoane fizice, comunicate prin aceastănotificare, vor fi considerate acceptate de către tine, cu excepția cazului în care ne vei notifica în scris cuprivire la neacceptarea acestora și încetarea unillaterală a contractului, prin scrisoare recomandatăcu confirmare de primire sau prin înregistrarea acesteia la una dintre unitățile BRD, până la data de 28.12.2020. Poți consulta textul integral al Condițiilor Generale Bancare, inclusiv al Ghidului de tarife si comisioane pentru persoane fizice, incluzând modificările menționate, accesând websiteul nostru www.brd.ro, în secțiunea Tarife si comisioane, https://www.brd.ro/tarife-si-comisioane și în orice unitate BRD.Actualizăm politica de prelucrare a datelor cliențilorPentru căne dorim să fii corect informat cu privire la prelucrarea datelor tale cu caracter personal în contextul derulării relației noastre, te anunțăm că am modificat politica de prelucrare a datelor clienților noștri. Principalele modificărivizează detalierea scopurilor în care prelucrăm datele tale (“A. Intrarea in relație cu Banca”, C. ”Gestiune economico-financiară și administrativă. Analize și investigații pentru uz intern”, F. „Sondaje și cercetări de piață”, G. „Personalizarea ofertelor / produselor”, H. „Analize și alte studii interne”, I. „Conformarea cu cerințele legale și normele interne”). De asemenea, am detaliat următoarele: datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, sursele din care putem obține date cu caracter personal, categoriile de destinatari ai datelor. Cea mai recentă versiune a politicii de prelucrare a datelor clienților noștri este disponibilă pe websiteul nostru www.brd.ro, în secțiunea Utile => “Prelucrarea datelor cu caracter personal”, https://www.brd.ro/prelucrarea-datelor-cu-caracter-personalși în orice unitate BRD.Îți multumim și apreciem că ai parcurs documentul până la sfârșit. Echipa BRD

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here