25.06.2021 – Compania EVERGENT Investments a fost autorizată ca Fond de investiții alternative, destinat investitorilor de retail, cu o politică de investiții diversificată, închis și autoadministrat, conform deciziilor ședinței ASF din 23 iunie 2021, publicate pe website-ul ASF.

Astfel, s-a finalizat tranziția de la AOPC (vechea formă de reglementare), EVERGENT Investments devenind fond de investiții alternative (FIA), cadrul unitar de reglementare în UE.

„Suntem investitori pe termen lung, de aceea a genera performanță în investiții este un obiectiv esențial în activitatea noastră. Autorizarea ca fond de investiții alternativ deschide un nou capitol în existenta companiei și ne permite să acceleram directia strategică de a investi în proiecte de tip private equity. Filozofia noastră de investiții este concentrată pe creștere și avem acum un univers lărgit al oportunităților prin posibilitatea de a investi în portofolii de active imobiliare, în obligațiuni corporative neadmise la tranzacționare, părţi sociale ale societăţilor cu răspundere limitată ale căror situaţii financiare anuale sunt auditate conform legii și alte instrumente.

Suntem încrezători că o administrare activă susținută a portofoliului EVERGENT va multiplica capitalul acționarilor noștri. Portofoliul nostru listat este construit printr-o alocare dinamică, diferită de structura indicilor BVB, prin urmare, avem capacitatea de a genera alfa și a arăta randamente cu două cifre ale activelor noastre, pentru acționari. Autorizarea ca FIA, cu noile limite și instrumente investiționale, poate adăuga valoare activelor noastre prin expunerea pe diverse  instrumente financiare derivate cu încadrare în profilul de risc mediu, atât în scop de acoperire a riscurilor, cât și în scop investițional. Noi, comunitatea de investiții, împreună cu BVB vom crea într-o perioadă optimă cadrul necesar funcționării CCP, dar și listării de instrumente financiare derivate specifice unor astfel de operațiuni.

În contextul Green Deal, am putea fructifica oportunități oferite de tranzacționarea de certificate verzi, certificate de emisii de gaze cu efect de seră sau alte instrumente care pot aduce un plus de randament acționarilor noștri.

Prin majorarea limitei valorii numerarului sau echivalente de la 10 la 20% din activele EVERGENT ne putem asigura în permanență lichiditatea necesară fructificării unor oportunități investiționale într-un timp foarte scurt.

Proiectele private equity ne diferențiază față de ceilalti actori ai pieței și aduc un raport excepțional risc/randament, cu profit semnificativ pe termen lung pentru acționarii noștri. Sprijinim companiile în care investim pentru a-și atinge potențialul maxim. Prin urmare, noul cadru FIA ne permite alocarea pana la 40% din active în acest tip de proiecte. Ca perspectivă de investiții în următorii ani, vom continua expunerea în agribusiness și real estate, dar ne putem dezvolta activitatea și in domenii care interferează cu cele două mari teme de actualitate: evoluția tehnologică și transformarea mediului înconjurător. De exemplu, ne îndreptăm atenția în a găsi și dezvolta companii cu tehnologie pentru resurse curate (apa, sol, aer) și energie verde (fotovoltaic).

Ne-am propus ca activitatea companiei noastre să sprijine întreaga comunitate. La scară mai mare, investițiile noastre joacă un rol economic și social, prin alocarea de capital către companiile cu perspective de prosperitate pe termen lung, care se aliniază cu principiile ESG. Îndeplinirea acestei responsabilități necesită un efort comun al întregului mediu antreprenorial și instituțional.

De aceea, vom exploata în mod transparent noile oportunități în acord cu Codul de guvernanță corporativă al EVERGENT Investments, cu informarea continuă a investitorilor și a autorităților de reglementare. Noi am înțeles că transparenţa, dar si libera circulaţie a capitalului sunt lucruri esenţiale pentru Uniunea Europeană, pentru România și pentru dezvoltarea accelerată a pieţei noastre de capital.”, a declarat domnul Claudiu Doroș, Președinte Director general al EVERGENT Investments.

EVERGENT Investments, compania de investiții financiare cu o experiență de peste 30 de ani în piața românească de capital, este un deschizător de drumuri, contribuind la dezvoltarea comunității din care face parte. Prin aplicarea unei strategii bine articulate și responsabile, EVERGENT Investments valorifică eficient oportunități investiționale, atât în piața de capital, cât și prin proiecte de private equity.

Elementele cheie ale strategiei EVERGENT Investments, compania listată cu cea mai mare capitalizare din România, se bazează pe o alocare a resurselor care să asigure dezvoltarea sustenabilă a activității EVERGENT Investments și satisfacerea intereselor acționarilor, atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

EVERGENT Investments  are expunere pe piața de capital din România, în principal în acțiuni listate ale companiilor din sectoarele bancar și energetic, în paralel cu implementarea unor proiecte de tip private-equity care să asigure un plus de randament pe termen lung. De asemenea, poate investi şi în fonduri de investitii, instrumente monetare și titluri de stat. Aceste investiţii gestionează optim lichidităţile temporare ale societății, mai ales în momente în care pieţele traversează momente de volatilitate ridicata. Societatea poate investi și în instrumente financiare derivate în scopul de a-și îndeplini obiectivele sale de investiții, cu încadrarea în profilul de risc mediu atât în scop de acoperire a riscurilor cât şi in scop investiţional. Principiile selectării instrumentelor financiare din portofoliul EVERGENT Investments au intotdeauna la bază obținerea de randamente superioare și gestionarea  riscului asociat.

 

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here