AMCOR (Asociația Consultanților în Management din România) va participa prin intermediul președintelui său, dl. Petre Luigi Luican, precum și a altor consultanți în management, membri în cadrul Asociației, la dezbaterile organizate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene în perioada 8-18 februarie 2021care au ca scop actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență. Prin participarea lor, reprezentanții AMCOR, vor propune măsuri concrete pentru îmbunătățireacadrului general al PlanuluiNațional de Redresare și Reziliență, dar și măsuri pentru îmbunătățirea stabilității și predictibilității aplicării în cadrul PNRR. AMCOR și membrii săi, își doresc să fie un partener de dialog în relația cu reprezentanții Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene și își doresc o consultare reală între autorități și reprezentanții mediului de business direct vizați de măsurile care vor fi luate în cadrul PlanuluiNațional de Redresare și Reziliență Din punctul de vedere al AMCOR și al reprezentanților săi, toate măsurile propuse prin PNRR ar trebui săvizeze proiecte publice și private realizatepe baza unor scenarii de business, cu bugete de investiții, testări ale ideilor, solicitări și analize comparative de oferte, consultări cu specialiști, previziuni de venituri și costuri etc. pentru ca rezultatele obținute ca urmare a implementării proiectelorsă aibă un impact pozitiv asuprabeneficiarilor publici și privați, asupramediului de business din România, darși o performanță economică viitoare. AMCOR susține și își exprimă intenția de a contribui proactiv la reformele necesare și solicitate ca bază a utilizării alocărilor primite de către România prin acest mecanism. Printre principalele întâlniri la care AMCOR și-a confirmat deja participarea se numără: ”Cum dezvoltăm inteligent și durabil marile orașe –Dezbatere cu Asociația Municipiilor”, „Cum stimulăm dezvoltarea la firul ierbii? –Dezbatere dezvoltare rurală”, ”Cum valorificăm resursele mediului de afaceri–Dezbatere pe competitivitate economică și digitalizare”, ”Resurse pentru modernizare în regiuni și județe–Dezbatere cu Uniunea Națională a Consiliilor Județene”, ”Implicarea societății civile –Cum folosim experiența ONG-urilor în elaborarea PNRR?”, ”La Țară ca Afară”. Cum reducem decalajul rural-urban?–Dezbatere cu Asociația Comunelor din România”, ”Tranziția verde –Dezbatere pe mediu și schimbări climatice”, ”Tranziția către servicii și infrastructură de sănătate moderne –Dezbatere pe reformele necesare în sănătate” etc. ”Îi invităm pe toți partenerii noștri, care doresc să ne transmită întrebări, puncte de vedere, dar și propuneri pentru actualizarea Planului Național de Redresare și Reziliență, să ne scrie pe adresa [email protected], iar AMCOR va centraliza și le va comunica autorităților propunerile dvs.”, declară dl. Petre Luigi Luican, președintele AMCO

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here