• Compania Brother va premia din nou lucrările de disertație ale absolvenților programelor de master din domeniul Ingineriei Mediului ale Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului, din cadrul USAMV București.

 

Brother, unul dintre cei mai mari furnizori de soluții pentru mediul de afaceri, va continua activitățile de protecție a mediului și conservare a biodiversității prin parteneriatul pe care l-a inițiat anul trecut cu Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV), prin programele de master din domeniul Ingineriei mediului derulate în cadrul Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului (FIFIM). În cadrul acestui parteneriat, Brother va acorda o bursă de susținere pentru cea mai aplicată lucrare de disertație din cadrul programului de master de Ingineria și Protecția Mediului în Spațiul Rural sau celui de Geomatică pentru Ingineria Mediului.

Înscrierea lucrărilor se va face în aceeași perioadă cu depunerea lucrărilor de disertație, respectiv în perioada 15-17 iunie 2020, pe baza formularului dedicat, care se va depune online la FIFIM, însoțit de CV-ul candidatului și de lucrarea de disertație, termenul limită fiind același cu termenul de înscriere la susținerea lucrării de disertație. Criteriile de evaluare au în vedere o serie de punctaje care se bazează pe evaluarea câtorva aspecte concrete. Astfel, conținutul și calitatea lucrării de disertație, precum și aplicabilitatea ei în domeniul protecției mediului se vor puncta cu până la 4 puncte, în timp ce elementele de originalitate și inovație vor primi până la 2 puncte. Alte 2 puncte sunt rezervate calității prezentării lucrării, iar pentru implicarea în activități axate pe protecția mediului dovedite prin CV, candidatul poate primi încă 2 puncte.

Premiul are o valoare de 500 de euro, acordat în echivalentul în lei, alături de diploma de recunoaștere a implicării absolventului în activitățile de protecție a mediului.

Evaluarea se va face de către membrii comisiilor de examinare în cadrul sesiunii de susținere a lucrărilor de disertație pentru cele două programe de studiu, participând și un reprezentant al companiei.

Întotdeauna Brother a fost și rămâne un producător preocupat de calitatea mediului înconjurător și de protejarea acestuia, participând activ și încurajând cu fiecare ocazie utilizatorii sa se implice în protejarea mediului. Începând de la idee și design, până la etapele de colectare și reciclare, în fiecare stadiu din ciclul de viață al unui produs avem în vedere impactul asupra mediului. Ne dorim ca și viitorii specialiști în protecția mediului să urmărească aspectele practice ale protejării mediului, prin lucrări cu un grad de aplicabilitate avansat – acesta este motivul pentru care am ales aceste criterii în a oferi premiul celui mai potrivit absolvent de master al USAMV”, a declarat Monica Otlăcan, Country Manager Brother România.

Misiunea Brother este de a dezvolta soluții, echipamente și tehnologii eficiente care să permită organizațiilor să își îmbunătățească performanțele și operabilitatea, simultan cu reducerea costurilor. Reducerea impactului asupra mediului reprezintă una din temele cheie ale implicării sociale a companiei Brother, inclusiv în România.

Angajamentul Brother de a susține specialiștii și activitățile de cercetare în domeniul protecției mediului derulate în cadrul universității se vor concretiza și prin alte acțiuni corelate din cadrul parteneriatului.

La nivel internațional, Brother colaborează cu diverse organizații și se implică în multiple acțiuni menite să reducă nivelul de poluare a mediului înconjurător. Iar România nu face excepție, astfel colaborarea companiei cu USAMVB, începută în 2019, are ca scop un mod practic de conștientizare asupra riscurilor pe care le prezintă lipsa de atenție a oamenilor față de mediu, susținând rolul practic al viitorilor specialiști în protecția mediului înconjurător.

 

Despre Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti (USAMVB), „o universitate pentru viaţă şi agricultură prin educaţie şi cercetare de înaltă calitate”, este o instituţie de învăţământ superior şi cercetare acreditată, cu personalitate juridică, ce face parte din reţeaua instituţiilor de învăţământ superior de interes public, având caracter nonprofit şi apolitic. USAMVB este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Constituţiei României, ale legislaţiei şi reglementărilor naţionale din domeniul învăţământului, cu Carta universitară şi regulamentele proprii pentru a-şi îndeplini misiunea asumată.

Absolvenții Facultății de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului – unica în ţară ce pregăteşte ingineri prin programul de studii de licenţă Îmbunătăţiri Funciare şi Dezvoltare Rurală – dobândesc calificări pentru a răspunde cerințelor pieței muncii, fiind pregătiți pentru a lucra în următoarele sectoare de activitate / instituții: construcții – proiectare și execuție, agenții de mediu, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, servicii / cadastru, administrația centrală și locală, cercetare și consultanță, Real Estate & Business.

 

Despre Brother

Fondată în Japonia cu mai bine de un secol în urmă de către cei doi frați Masayoshi și Jitsuichi, Brother este în prezent o marcă recunoscută la nivel mondial pentru inovație tehnologică. Compania desfășoară operațiuni în peste 40 de țări și regiuni.

Printre produsele Brother, se numără imprimante, echipamente multifuncționale, scanere și soluții de etichetare. Oferta pentru o eră bazată tot mai mult pe tehnologie digitală și inteligentă include soluții mobile de tipărire și servicii de management al printurilor (Managed Print Services – MPS).

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here