Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR) implementeaza in perioada 4 mai 2019 – 19 octombrie 2019 proiectul SME Academy POCU/227/3/8/117398. Obiectivul general al proiectului este reprezentat de promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă din regiunile Nord Est, Centru si Sud Est, prin oferirea unor cursuri integrate de formare profesionala pentru 600 de întreprinzători, manageri și angajați ai departamentelor de resurse umane, în vederea adaptării activității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv, proiect cu o valoare totală de 3,263,629.30 lei (100% finanțare nerambursabilă).

 

Principalele rezultatele obtinute în urma implmentării proiectului sunt:

  1. Aproximativ 550 de persoane selectate în vederea participării la programele de formare SME Academy în domenii precum competențe antreprenoriale, planificare strategică, managementul inovării și managementul resurselor umane.
  2. Minim 400 de certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea competențelor în domeniul antreprenorial a 400 de persoane.
  3. Minim 400 de certificate de absolvire emise de CNIPMMR care atestă îmbunătățirea competențelor pentru fiecare din domeniile: planificare strategică sau managementul inovării.
  4. 104 de certificate de absolvire emise de ANC care atestă îmbunătățirea competențelor în domeniul managementului resurselor umane a 104 de persoane.
  5. Minim 200 de persoane beneficiare a serviciilor personalizate de business coaching.
  6. Cel putin 200 de IMM-uri sprijinite în vederea elaborării unei planificări strategice pe termen lung.
  7. 3 mese rotunde regionale la care au fost invitați reprezentanți ai mediului de afaceri, reprezentanți ai autorităților publice locale din regiune, reprezentanți ai agențiilor județene pentru ocuparea forței de muncă, reprezentanți ai mediului academic.
  8. 23 protocoale de colaborare semnate între CNIPMMR și stakeholderi relevanți în vederea susținerii proiectului pe tot parcursul implementării sale.
  9. 1 program inovativ de învățare experimentală prin sport la care au participat peste 50 de persoane.
  10. 1 aplicție mobilă de training SME Bootcamp pentru formarea, sedimentarea și testarea cunoștințelor.

 

Proiect cofinanțat din Fondul Structural European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020Consiliul National al Intreprinderilor Private Mici si Mijlocii din Romania,            Piața Valter Mărăcineanu, nr. 1-3, București                                   www.cnipmmr.ro; [email protected];                                                             Tel.: 021.312.68.93    Fax: 021.312.66.08

 

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here