Comunicat de presă

miercuri, 16 octombrie 2019Rezultatele sondajuluipentru ultimele6 luni ale indicelui de percepție privind mediul de afaceri,realizat de două ori pe anîn rândul membrilor Consiliului Investitorilor Străini (FIC),nu aduc modificări semnificative față celedin martie anul acesta. Încrederea membrilor FIC în mediul legislativ rămâne la un nivel scăzutdupă episodul Ordonanței de Urgență nr. 114/2018 și nu s-a deteriorat mai mult de atunci. România continuă să aibă evaluări negativecând vine vorba de infrastructură sau de birocrație, dar acestea sunt lucruri pe care întreg mediul de afaceri le spune deani de zile. Investitorii și oamenii de afaceri au fost nevoițisă se adapteze la ”noul normal”,adică o situație în care lipsa de predictibilitate este un datși în orice moment Guvernul sau Parlamentul pot adopta o lege sau lua o deciziecu impact semnificativ, fără consultări prealabile sau o perioadă rezonabilă în care companiile să își adapteze și ajusteze operațiunile. Evoluția ceamai îngrijorătoareeste cealegatădeindicatorul privinddisponibilitatea forței de muncă,unde de trei aniobservămo continuă deteriorare. Două treimi dintre repondențispuncăastăzi nu găsesc forță de muncă adecvată pentru nevoile companiei lor. Este pentru prima dată când mai mult de jumătate dintre cei care răspund la chestionar fac această afirmație. Alte rezultateimportante din acest ultim sondaj în rândul membrilor FIC:•Comparativ cu rezultatele din martie 2019, nu există schimbări majore privind percepția membrilor FIC referitoarela mediul de afaceri din România; aproximativ jumătate dintre repondenți se așteaptă ca veniturile lor să crească și o treime anticipează că acesteavor rămânela felși în 2020.•Observăm o scădere a numărului de repondenți care se așteaptă la o creștere a piețelor pe care exportă,ceea ce nu este surprinzător având în vedere încetinirea creșteriieconomicedin Germania și zona euro, principalii parteneri comerciali ai României.•Pentru perioada următoare, otreime dintre respondenți anticipează o creștere a nivelului investițiilor și 40% doresc să angajeze mai multe persoane decât în 2019. •Scorurilenegative pe care România le primește la capitolele infrastructură, birocrație și reglementare rămân foarte mici.•În ceea ce privește încrederea în mediul economicși legislativ membrii FIC spun că nu s-a schimbat nimic în ultima jumătate de an, atuncicând s-aînregistrat o deteriorare semnificativă a acestui

2| Consiliul Investitorilor Străini -FICStr. Ion Câmpineanu, nr. 11, Sector 1, 010031, București, România Tel: 021 222 1931 | Email: [email protected]| www.fic.roindicator. Pe de o parteacest lucruse datorează faptului că nu au mai existat decizii similare cu OuG 114/2018, dar și cănu s-au făcut pași pentru restabilirea încrederii. Dacă ne uităm la rezultatelede acum și la evoluția acestuiindice al percepției considerăm că autoritățile și partidele politice trebuie să lucreze în perioada următoare în două direcții esențiale. În primul rând trebuie reconstruităîncrederea în sistemul politicilor publiceși cel legislativ al țării. România este un membru stabil și important al Uniunii Europene ceea ce îi conferă un surplus de încredere comparativ cu alte posibile destinații pentru investiții străine, dar în același timp,lipsa de predictibilitate și stabilitatepot deteriora acest potențial.În al doilea rând sunt necesare măsuri pe termen scurt și lung pentru a rezolva tensiunile din piața muncii. Companiile se vor adapta la condițiile din piață fiindcă nu au de ales, dar factorii de decizietrebuie să aibă grijă ca nivelul general al salariilor să nu depășească productivitatea economiei și astfel să afectezepână la urmă competitivitatea regionalăa României. Deaceea,politicile publice nu trebuie axate pe menținerea unui nivel scăzut al salariilor,ci pe creșterea productivității economiei românești. În acest sens sunt necesare toate acele investiții majore în infrastructură, sănătateși educație pe care mediulde afaceri le cerede multtimp,concomitent cu creșterea calității serviciilor publice și a calității vieții pentru a opri exodul forței de muncă calificate. FIC este profund angajat în creșterea sustenabilă a economiei și bunăstarea angajaților și a cetățenilor români, membrii FIC investind zeci de miliarde de euro în economia românească și angajândaproximativ 185.000 de persoane

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here