Cotele procentuale de contributie pentru sanatate prevazute in noul proiect al Legii sanatatii sunt de 5,5 pentru asigurat, 5,2 pentru angajator si 5,5 pentru asiguratii a caror contributie este platita din alte surse.

Fondul national de asigurari obligatorii de sanatate este un fond special care se constituie si se utilizeaza potrivit legii, fiind gestionat in mod autonom si transparent de catre Autoritatea Nationala de Reglementare a Asigurarilor Obligatorii de Sanatate (ANRAOS), arata proiectul Legii sanatatii, supus marti in dezbatere publica pe site-ul Ministerului Sanatatii.

Potrivit proiectului, cotele procentuale de contributie sunt 5,5 la suta pentru asigurat; 5,2 pentru angajator (valoarea acestei contributii nu poate fi mai mica decat 5,2 la suta aplicata la un salariu de mediu brut pe tara, lunar, pentru fiecare angajat). De asemenea, pentru asiguratii cu plata contributiei din alte surse valoarea contributiei va fi de 5,5 la suta, proiectul precizeaza faptul ca valoarea acestei contributii nu poate fi mai mica decat 5,5 la suta aplicata la un salariu de baza minim brut pe tara, lunar.

 

In plus, contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote procentuale, care se aplica la veniturile din salarii sau asimilate salariilor, precum si orice alte venituri realizate din desfasurarea unei activitati dependente.

Totodata, contributiile se aplica asupra veniturilor persoanelor care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit; veniturilor din agricultura supuse impozitului pe venit si veniturilor din silvicultura, indemnizatiilor de somaj; pensiilor care depasesc suma de 740 de lei, pentru cuantumul ce depaseste aceasta suma, cat si veniturilor din cedarea folosintei bunurilor, veniturilor din dividende si dobanzi, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala realizate in mod individual sau intr-o forma de asociere si altor venituri care se supun impozitului pe venit, numai in cazul in care nu realizeaza venituri.

Proiectul legii stabileste cum va fi platita contributia lunara a categoriilor de persoane asigurate, pentru care plata se face din alte surse si de catre cine.

Astfel, pentru co-asigurati, respectiv sotul, sotia sau parintii fara venituri proprii, aflati in intretinerea unei persoane asigurate, asa cum sunt definiti in Legea 571/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sunt mai multe situatii. in situatia in care venitul impozabil lunar al persoanei asigurate depaseste dublul salariului minim brut pe tara, persoana asigurata va plati contributia de asigurari obligatorii de sanatate in cota corespunzatoare pentru asigurat, aplicata la salariul minim brut pe tara, lunar, pentru fiecare persoana coasigurata.

In situatia in care venitul impozabil al persoanei asigurate este sub cel mentionat, contributia de asigurari obligatorii de sanatate in cota corespunzatoare pentru asigurat, aplicata la salariul minim brut pe tara, lunar, se plateste din bugetul de stat.

Tot in obligatia bugetului de stat va fi plata contributiei de asigurari obligatorii de sanatate pentru persoanele cu handicap care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse, cu exceptia celor obtinute in baza Legii 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare; pentru persoanele ale caror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurata cu incepere de la 6 martie 1945, precum si celor deportate in strainatate ori constituite in prizonieri, republicat, prin Legea 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistratilor care au fost inlaturati din justitie pentru considerente politice in perioada anilor 1945 – 1989, cu modificarile ulterioare, prin Ordonanta Guvernului 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de catre regimurile instaurate in Romania cu incepere de la 6 septembrie 1940 pana la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobata cu modificari si completari prin Legea 189/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Legea 309/2002 privind recunoasterea si acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar in cadrul Directiei Generale a Serviciului Muncii in perioada 1950 – 1961, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cele prevazute in Legea recunostintei fata de eroii-martiri si luptatorii care au contribuit la victoria Revolutiei romane din decembrie 1989, precum si fata de persoanele care si-au jertfit viata sau au avut de suferit in urma revoltei muncitoresti anticomuniste de la Brasov din noiembrie 1987 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi.

Tot bugetul de stat va suporta plata contributiei la asigurarile obligatorii de sanatate pentru persoanele care se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca, acordat in urma unui accident de munca sau a unei boli profesionale; pentru persoanele care se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de doi ani si in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea de catre copil a varstei de trei ani sau se afla in concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului cu handicap cu varsta cuprinsa intre trei si sapte ani.

Totodata, bugetul va suporta si pentru persoanele care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest preventiv, precum si cele care se afla in executarea masurilor prevazute la articolele 105, 113 si 114 din Codul penal, respectiv cele care se afla in perioada de amanare sau intrerupere a executarii pedepsei privative de libertate, daca nu au alte venituri; pentru strainii aflati in centrele de cazare in vederea returnarii ori expulzarii, precum si cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se afla in timpul procedurilor necesare stabilirii identitatii si sunt cazati in centrele special amenajate potrivit legii; pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, bugetul de stat are obligatia platii contributiei de asigurari obligatorii de sanatate in cota corespunzatoare pentru asigurat, aplicata la salariul minim brut pe tara, lunar.

In plus, pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mici de 740 lei, bugetul de stat are obligatia platii contributiei de asigurari obligatorii de sanatate, in cota corespunzatoare pentru asigurat.

De asemenea, din bugetul de stat va fi platita contributia pentru pensionarii cu venituri din pensii mai mari de 740 lei, in cota corespunzatoare pentru asigurat, aferenta sumei de 740 lei. Alte categorii pentru care asigurarea obligatorie de sanatate va fi platita de la bugetul de stat este reprezentata de cetatenii romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioada de cel mult 12 luni, daca nu au venituri.

Pentru persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj, obligatia platii contributiei de asigurari obligatorii de sanatate revine bugetului asigurarilor de somaj.

Totodata, pentru persoanele care nu realizeaza venituri impozabile, cele care beneficiaza de venitul minim garantat si pentru persoanele care sunt asistate social, plata contributiei de asigurari obligatorii de sanatate va fi suportata din bugetul administratiei publice locale.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here