CÂŞTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT*) PE ECONOMIE A FOST ÎN LUNA SEPTEMBRIE 2019 DE 5041 LEI ŞI CEL NET DE 3082 LEI

 • În luna septembrie 2019, câştigul salarial mediu nominal brut a fost 5041 lei, cu 60 lei (1,2%) mai mare decât în luna august 2019.
 • Câştigul salarial mediu nominal net a fost 3082 lei, în creştere faţă de luna precedentă cu 38 lei (1,2%).
 • Valorile cele mai mari ale câştigului salarial mediu nominal net s-au înregistrat în activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice) (7108 lei), iar cele mai mici în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte (1762 lei).

Septembrie 2019 comparativ cu Septembrie 2018

 • Comparativ cu luna septembrie a anului precedent, câştigul salarial mediu nominal net a crescut cu 14,7%**).

Câştigul salarial în raport cu evoluţia preţurilor de consum     

 • Indicele câştigului salarial real[1] a fost 110,8% pentru luna septembrie 2019 faţă de aceeaşi perioadă a anului precedent.
 • Indicele câştigului salarial real a fost 101,1% pentru luna septembrie 2019 faţă de luna precedentă.
 • Faţă de luna octombrie 1990, indicele câştigului salarial real a fost 212,8%, cu 2,4 puncte procentuale mai mare faţă de cel înregistrat în luna august 2019.

Evoluţia indicilor preţurilor de consum şi a indicilor câştigurilor salariale medii nete,

în perioada septembrie 2017 – septembrie 2019

Datele graficului (xls) 

În cursul anului se înregistrează fluctuaţii ale câştigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale şi a primelor de sărbători (decembrie, martie/aprilie). Acestea influenţează creşterile sau scăderile în funcţie de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuaţiilor câştigului salarial lunar la nivelul întregului an.


Septembrie 2019 comparativ cu August 2019

În luna septembrie 2019, în majoritatea activităţilor din sectorul economic[2], nivelul câştigului salarial mediu net a fost mai mare decât în luna august 2019 ca urmare a acordării de premii ocazionale (prime trimestriale, anuale, pentru performanţe deosebite sau pentru „Ziua petrolistului”), drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, creşterile câştigului salarial mediu net s-au datorat realizărilor de producţie ori încasărilor mai mari (funcţie de contracte/proiecte), cât şi a disponibilizărilor de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie, din unele activităţi economice.

Cele mai semnificative creşteri ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 21,8% în extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale, respectiv 17,6% în fabricarea produselor din tutun;
 • între 5,0% şi 10,0% în fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului, activităţi de editare, fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice, activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune, înregistrǎri audio şi activităţi de editare muzicalǎ (inclusiv activităţi de difuzare şi transmitere de programe), activităţi de servicii în tehnologia informaţiei (inclusiv activităţi de servicii informatice), activităţi de servicii anexe extracţiei, repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor;
 • între 2,5% şi 4,5% în fabricarea produselor textile, fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice, tăbăcirea şi finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor), depozitare şi activităţi auxiliare pentru transport, alte activităţi industriale n.c.a., transporturi terestre şi transporturi prin conducte.

Scăderile câştigului salarial mediu net faţă de luna precedentă au fost determinate de acordarea în luna august 2019 de prime ocazionale, drepturi în natură şi ajutoare băneşti, sume din profitul net şi alte fonduri (inclusiv bilete de valoare). De asemenea, scăderile câştigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producţie ori încasările mai mici (funcţie de contracte/proiecte), precum şi de angajările în unele activităţi economice, de personal cu câştiguri salariale mai mici faţă de medie.

Cele mai semnificative scăderi ale câştigului salarial mediu net s-au înregistrat după cum urmează:

 • cu 5,2% în extracţia minereurilor metalifere;
 • între 3,0% şi 4,0% în silvicultură şi exploatare forestieră (inclusiv pescuit şi acvacultură), intermedieri financiare (cu excepţia activităţilor de asigurări şi ale fondurilor de pensii), fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor, extracţia cărbunelui superior şi inferior, industria metalurgică, transporturi pe apă.

În sectorul bugetar[3] s-au înregistrat creşteri ale câştigului salarial mediu net comparativ cu luna precedentă ca urmare a reluării plăţii unor drepturi salariale ce nu se acordă pe perioada concediilor de odihnă, astfel: învăţământ (8,5%, inclusiv acordarea sumelor reprezentând plata cu ora a cadrelor didactice) şi administraţie publică (1,2%). Câştigul salarial mediu net a înregistrat o uşoară scădere faţă de luna precedentă în sănătate şi asistenţă socială (-0,9%).

Informaţii suplimentare:

*) Câştigul salarial mediu brut lunar se determină prin raportarea sumelor brute plătite din fondul de salarii, din profitul net şi alte fonduri (exclusiv sumele compensatorii, sumele plătite retroactiv ca urmare a câştigării în instanţă a drepturilor băneşti aferente anilor anteriori) la numărul mediu al salariaţilor.

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage. Câştigurile salariale medii lunare brute şi nete sunt prezentate în Anexă. Informaţii suplimentare se pot obţine:                 · accesând baza de date on-line TEMPO (începând cu data de 8 noiembrie 2019):

http://statistici.insse.ro/shop/index.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=15

 • din Buletinul Statistic Lunar nr. 9/2019.

Următorul comunicat de presă referitor la câştigul salarial mediu lunar va apărea la data de 9 decembrie 2019.

Arhiva comunicatelor de presă http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

Direcţia de Comunicare: e-mail: biroupresa@insse.ro           Tel: +4021 3181869

*) Vezi Precizările metodologice de la punctul 4. Concepte şi definiţii

**) Evoluţia câştigul salarial mediu nominal net pentru perioada septembrie 2018- septembrie 2019 este prezentată în Anexă

[1] Calculat ca raport între indicele câştigului salarial nominal net şi indicele preţurilor de consum

[2] Exclusiv activităţile de administraţie publică, învăţământ, sănătate şi asistenţă socială

[3]  Vezi Precizările metodologice de la punctul 3 referitoare la „sectorul bugetar”

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here