Stimularea inovatiei in IMM-urile din Romania este un element deosebit de important in contextul asigurarii unui proces de convergenta sustenabil. De asemenea, trebuie mentionat faptul ca inovarea se refera, pe langa produsele si serviciile, inclusiv la noile tehnologii, sistemele ITC si abordarile manageriale si de marketing noi.

Astfel, eforturile de inovare ale IMM-urilor din Romania1,2(Figura 1) s-au concentrat cu precadere spre noile produse (40,22%), noile tehnologii (22,94%), abordarile manageriale si de marketing noi (22,37%), modernizarea sistemului informatic (4,97%) si pregatirea resurselor umane (4,97%). Cu toate ca se inregistreaza o evolutie pozitiva fata de anul precedent – diminuarea cu 11,26 p.p. a ponderii IMM-urilor care indica absenta preocuparilor privind inovarea (o reducere cu cca. 43% fata de 2012), in 2013, una din patru firme vizeaza abordari inovatoare in activitatea sa (26,39%). Din perspectiva structurala, constatam urmatoarele modificari semnificative: (1) cresterea ponderii optiunilor reprezentate de noile tehnologii (+6,49 p.p.), noile produse (+2,99 p.p.) si abordarile manageriale si de marketing noi (+2,86 p.p.), precum si (2) reducerea propensiunii de a investi in modernizarea sistemului informatic (-2,62 p.p.).

Din perspectiva principalelor modalitati de realizare a inovarii in cadrul IMM-urilor sunt reprezentate de: adaptarea si modificarea elementelor de noutate dezvoltate initial de alte organizatii (43,86%), derularea individuala a activitatilor de cercetare-dezvoltare (26,90%), preluarea integrala a elementelor de noutate dezvoltate initial de alte organizatii (24,78%) si cooperarea cu alte organizatii privind derularea activitatilor de cercetare-dezvoltare (4,46%). in comparatie cu anul trecut, constatam urmatoarele modificari semnificative:

cresterea ponderii optiunilor reprezentate de adaptarea si modificarea elementelor de noutate dezvoltate initial de alte organizatii (+13,81 p.p.);
cresterea procentului IMM-urilor care preiau integral elementele de noutate dezvoltate initial de alte organizatii (+2,83 p.p.);
reducerea disponibilitatii de a derula individual activitatile de C-D (-13,62 p.p.) si de a coopera cu alte entitati in domeniul cercetarii-dezvoltarii (-3,02 p.p.).

Astfel, aceste evolutii mai degraba un caracter negativ, subliniind scaderea inclinatiei IMM-urilor de a se angaja intens in activitati de cercetare-dezvoltare, individual sau alaturi de de alti parteneri, acestea limitandu-se la preluarea unor elemente de noutate produse de alte organizatii. Putem concluziona faptul ca in 2013, IMM-urile din Romania au adoptat un comportament care sa le asigure conservarea afacerii, diminuandu-si expunerea in materie de investitii in cercetare-dezvoltare. Unul dintre potentialii factori care au declansat o astfel de reactie rezida inclusiv in lipsa unor solutii viabile de finantare a cercetarii-dezvoltarii si activitatilor inovative, in special pentru IMM-uri.

Aspectele evidentiate mai sus, sunt sustinute si de evolutia principalelor surse de finantare a investitiilor in cercetare-dezvoltare si inovare din cadrul IMM-urilor, care sunt intr-o proportie covarsitoare provenite din surse proprii (88,72%), fiind urmate de imprumuturile si creditele bancare (12,43%), fondurile de la Uniunea Europeana (1,53%) si fondurile de la autoritatile publice centrale (0,32%) si locale (0,13%) (Figura 3). Analiza evolutiei acestor elemente fata de anul trecut surprinde o inrautatire consistenta a situatiei – diminuarea numarului mediu de surse de finantare a investitiilor in cercetare-dezvoltare de la 1,17 la 1,05 – care se transmite la nivelul structurii prin diminuarea frecvenei incidentei tutror categoriilor cercetate. in continuare prezentam modalitatile de finantare in ordine descrescatoare a abaterilor procentuale fata de anul precedent: imprumuturile/creditele bancare (-6,54 p.p.), fondurile de la Uniunea Europeana (-4,30 p.p., respectiv o reducere de 3,81 ori), fondurile de la autoritatile publice centrale (-1,17 p.p.), resursele proprii (-0,52 p.p.) si cele puse la dispozitie de autoritatile publice locale (-0,23 p.p.).

In ceea ce priveste principalele bariere in derularea activitatilor de cercetare-dezvoltare si inovare, IMM-urile au indica urmatoarele elemente: costul ridicat al activitatilor de cercetare-dezvoltare (48,63%), insuficienta fondurilor proprii (40,09%), incertitudinea privind cererea pentru produse inovative (35,37%), lipsa unor scheme publice de finantare/co-finantare a activitatilor de cercetare-dezvoltare si/sau rigiditatea criteriilor de eligibilitate (28,11%), accesul dificil la informatii relevante privind pietele (cercetari de marketing, statistici etc.) (28,04%), accesul dificil la informatii relevante privind noile tehnologii (19,69%), dificultatea de a gasi parteneri in vederea cooperarii privind activitatile de cercetare-dezvoltare (14,53%), lipsa unor previziuni pe termen mediu si lung privind evolutia sectorelor de activitate (11,47%) si lipsa unor resurse umane adecvate (11,03%).

In comparatie cu anul trecut, distingem o evolutie negativa, dat fiind faptul numarul mediu al dificultatilor indicate a crescut de la 2,08 la 2,37. Aceasta deteriorare se transpune la nivel structural astfel:

diminuarea importantei dificultatilor privind C-D, reprezentate de costul ridicat al activitatilor de C-D (-7,69 p.p.), incertitudinea privind cererea potentiala (-3,78 p.p.), lipsa unor previziuni pe termen mediu si lung (-1,72 p.p.) si insuficienta fondurilor proprii (-0,68 p.p.);
cresterea incidentei urmatoarelor bariere asociate derularii activitatilor de cercetare-dezvoltare: lipsa unor scheme publice de finantare/co-finantare sau rigiditatea criteriilor de eligibilitate (+14,91 p.p.), accesul dificil la informatii relevante privind pietele (+14,10 p.p.), accesul dificil la informatii relevante privind noile tehnologii (+8,42 p.p.), dificultatea de a gasi parteneri in vederea cooperarii privind activitatile de C-D (+2,64 p.p.) si lipsa unor resurse umane adecvate (+2,54 p.p.).

 

PROPUNERILE CNIPMMR PRIVIND AMPLIFICAREA INOVARII
IN SECTORUL IMM DIN ROMaNIA
1.CRESTEREA COOPERARII IMM-URILOR IN VEDEREA CERCETARII-DEZVOLTARII SI INOVARII

1.1.Proiectarea si implementarea unei baze nationale de informatii si cunostinte in care sa se inregistreze toate contractele de cercetare stiintifica finantate din surse publice (bugetul de stat si/sau din fonduri europene) si rezultatele cercetarilor stiintifice efectuate, si valorificarea acestora prin punerea la dispozitia IMM-urilor.
1.2.Evaluarea patrimoniului de proprietate intelectuala detinut de autoritatile publice si stabilirea unei strategii de valorificare a acestuia.
1.3.Sustinerea crearii si dezvoltarii retelelor de cooperare dintre IMM-uri, centre de cercetare si universitati, organizatii de formare profesionala si formare profesionala continua, institutii financiare si consultanti.
1.4.Elaborarea si implementarea unui program pentru organizarea, in fiecare regiune a tarii, a unor clustere inovative, focalizate pe produse pentru export, finantate din fonduri europene, care sa valorifice potentialul si conditiile specific fiecarei zone3, apelandu-se total sau partial la fonduri europene alocate Romaniei.

2.CRESTEREA CALITATII PREGATIRII INTREPRENORIALE SI MANAGERIALE

2.1.Elaborarea si implementarea unor programe speciale de formare intreprenoriala, mentoring, tutoring si coaching pentru intreprinzatori in vederea cresterii competitivitatii intreprenoriale si manageriale a acestora, apelandu-se total sau partial la fonduri europene.
2.2.Dezvoltarea retelelelor si centrelor de consultanta si informare pentru IMM-uri, a serviciilor de sprijin in afaceri si a portalurilor de solutii pentru IMM-uri.
2.3.Sprijinirea pietei serviciilor de consultanta in afaceri in domeniile transferului tehnologic, previziunii si inovatiei orientate catre client.
2.4.Elaborarea si implementarea unor programe pentru facilitarea adoptarii standardelor europene si internationale la nivelul IMM-urilor (tehnologice, de produs, organizationale s.a.), finantate total sau partial la fonduri europene.
2.5.Elaborarea si implementarea unor programe de cercetare, dezvoltare si consultanta privind managementul, marketingul, networkingul, investitiile in intreprinderi mici si mijlocii, in vederea furnizarii de solutii pragmatice pentru cresterea functionalitatii si performantelor firmelor pe piata interna si internationala, apelandu-se total sau partial la fonduri europene alocate Romaniei.

3.STIMULAREA FINANTARII AFACERILOR INOVATIVE PRIN PRIN INSTRUMENTE ALTERNATIVE

3.1.Furnizarea de seed-capital pentru infiintarea de noi intreprinderi prin intermediul unui fond special alimentat total sau parttial din fonduri europene3,4.
3.2.Furnizarea de capital de risc pentru finantarea IMM-urilor inovative si a proiectelor din industriile de varf prin intermediul unui fond special alimentat total sau partial din fonduri europene3.
3.3.Furnizarea de finantari pe termen mediu si lung pentru cofinantarea realizarii de produse ecologice prin intermediul unui fond special alimentat total sau partial din fonduri europene3.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here