Sursa:https://www.freepik.com/free-vector/fuel-prices-economy-design_4875384.htm#page=1&query=oil%20barrel&position=3&from_view=search

 

Uleiurile uzate sunt privite ca deșeuri periculoase, ele având un impact devastator asupra mediului înconjurător, dar și asupra sănătății umane.

Fiind substanțe nocive, ele trebuie eliminate într-o manieră cât mai responsabilă, reducând astfel din consecințele directe generate mediului.

Având în vedere acest aspect, firmele generatoare de astfel de deșeuri au ca responsabilitate majoră garantarea transabilității de la locație până la destinația finală.

Această responsabilitate impune măsuri clare de gestionare rațională a acestui tip de deșeu, acestea fiind implementate în baza unei politici de mediu eficiente, aliniate legislației de mediu actuală.

Importanța gestionării corecte a uleiurilor uzate

La nivel european gestionarea uleiurilor uzate este constant o temă de actualitate prin prisma pericolului pe care îl generează acest deșeu mediului înconjurător. Din acest motiv sunt create politici de mediu care urmăresc direcții de îmbunătățire a calității mediului, cu focus pe responsabilizarea companiilor în privința angajamentului față de mediu.

La nivel național se constată anumite inițiative desfășurate de societățile economice, însă ele nu sunt suficiente pentru a asigura un nivel ridicat de protecție a mediului. Însă, legislația de mediu prevede noi măsuri de îmbunătățire a modului de gestionare a uleiului uzat pe care societățile economice trebuie să le respecte.

Reciclarea uleiului uzat – Avantaje

Reciclarea uleiului uzat implică numeroase avantaje pentru companii atât prin prisma optimizării unor costuri, cât și prin reducerea efectelor negative generate asupra mediului.

Mai precis, acest proces de reciclare contribuie la:

  • Creșterea nivelului de sustenabilitate – prin reciclarea uleiului uzat se obțin noi produse destinate utilizării în procesele operaționale efectuate în diferite industrii;
  • Îmbunătățirea imaginii companiei (eco-friendly) – luarea angajamentului privind buna gestionare a uleiului uzat și a altor tipuri de deșeuri generate din activitățile desfășurate are un rol în îmbunătățirea imaginii în fața partenerilor, a clienților și a întregii comunități.

Gestionarea uleiurilor uzate – Noi obligații în legislația de mediu

Conform noilor reglementări legislative, obligațiile de raportare privind uleiurile uzate au devenit anuale, raportarea fiind efectuată până la data de 30 aprilie a anului curent, în baza datelor înregistrate anului anterior.

Activitatea de raportare APM privind modalitatea de gestionare a uleiurilor uzate este una dintre prioritățile majore pentru companiile generatoare prin prisma oportunității de a:

  • Controla eficient cantitatea de ulei uzat generat;
  • Readapta continuu acțiunile de diminuare a cantității de deșeu generat.

Este primordială implementarea unor măsuri care să vizeze o gestionare corectă a uleiului uzat în maniera în care:

  • Să nu afecteze sănătatea populației;
  • Să minimizeze cât mai eficient impactul asupra mediului;
  • Să creeze contextul optim pentru procesul de refolosire sau eliminare definitivă.

În noua Ordonanță de Urgență 92/2021 sunt prevăzute noi obligații pentru firmele generatoare și deținătoare de uleiuri uzate. Una dintre acestea constă în predarea cantității totale de ulei uzat doar companiilor autorizate de salubritate, colectare, valorificare și/sau eliminare.

Totodată, o altă obligație prevăzută în ordonanță este legată de importanța conștientizării nevoii de a colecta, valorifica și/sau elimina responsabil și corect uleiurile uzate. În acest sens, agenții economici trebuie să afișeze în unitățile sale de comercializare textul “Acest ulei trebuie predat unui colector autorizat după folosire”. Dacă aceste obligații nu sunt respectate în mod cert vor exista sancțiuni.

În concluzie, pentru a asigura un nivel optim de protecție a mediului și a construi un viitor sustenabil, societățile economice au obligația de a monitoriza și a reduce orice efect negativ generat din activitate asupra mediului, indiferent de tipul de deșeu rezu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here