“Social Vouchers: Innovative Tools for Social Inclusion and Local Development”

 

CONCLUZIILE LUCRĂRII

 

În data de 29.11.2021 Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OECD), organizație interguvernamentală multidisciplinară din 38 de țări membre ce are drept scop sprijinirea guvernelor în vederea dezvoltării unei economii globale mai puternice, mai curate și mai echitabile, a prezentat în cadrul unui eveniment la care au participat reprezentanţi ai guvernelor, reprezentanţi ai angajaţilor şi reprezentanţi ai angajatorilor lucrarea intitulată “Social Vouchers: Innovative Tools for Social Inclusion and Local Development” (Vouchere sociale: instrumente inovatoare pentru Incluziune Socială și Dezvoltare Locală).

Lucrarea reprezintă o analiză a rolului tichetelor sociale ca instrument de incluziune socială şi dezvoltare locală şi a fost structurată pe 3 secţiuni, respectiv:

 1. Prezentarea tipologiei bonurilor, a obiectivelor acestora şi a modului de utilizarea de către guvernele naționale și locale;
 2. Analiza provocărilor și oportunităților de dezvoltare a tichetelor în lumina crizei COVID-19 și recomandări pentru eficiența de valorificare a tichetele sociale;
 3. Analiza a 7 state (Belgia, Brazilia, Republica Cehă, Franța, Mexic, Maroc și România) care excelează în acest domeniu prin varietatea de tipuri de tichete existente şi prin serviciile innovative oferite.

Concluziile studiului au fost:

 1. România, selectată drept exemplu de OCDE pentru rezultatele obținute prin politicile publice implementate cu ajutorul biletelor de valoare
 2. Voucherele sociale au câștigat teren în multe țări OCDE și non-OCDE ca instrumente de oferit soluții inovatoare pentru atingerea obiectivelor sociale, economice și chiar de mediu.
 3. Motivul economic din spatele programelor de voucher reflectă în mare măsură capacitatea lor de a conduce consumul către anumite bunuri sau servicii, sau anumite piețe și producători (oferta) și făcând acest lucru, crește indirect puterea de cumpărare a utilizatorilor de voucher (cerere).
 4. Cele mai multe evaluări ale programelor de vouchere semnalează impactul lor pozitiv și capacitatea de a îndeplini o serie de obiective sociale și economice.
 5. Autoritățile naționale și locale au apelat din ce în ce mai mult la tichetele sociale de la declanşarea pandemiei generate de virusul COVID-19, pentru a canaliza sprijinul esențial către grupurile dezavantajate (de exemplu, persoanele fără adăpost și persoanele în vârstă, printre altele) și firme/sectoare deosebit de puternic afectate de criză.
 6. Tichetele sociale au ca și rol:
 • îndeplinirea obiectivelor mai largi de politică publică, cum ar fi cele sociale incluziunea, tranziția verde și formalizarea muncii;
 • creşterea digitalizării IMM-urilor și reducerea costurilor de administrare;
 1. Au fost identificate ca si direcțiile de urmat în viitor pentru dezvoltarea acestui sistem de vouchere:
 • Clarificarea cadrului legislativ pentru implementarea bonurilor sociale și a modului în care acestea sunt utilizate in vederea atingerii obiectivelor politicii publice, inclusiv satisfacția angajaților, în special în perioade de criză;
 • Evaluarea cu recurenta a impactului tichetelor sociale;
 • Creșterea gradului de conștientizare cu privire la modul în care tichetele sociale contribuie la dezvoltarea economică locală, bunăstarea și impactul social;

 

POZIŢIA CNIPMMR

 

Consiliul Naţional al IMM-urilor din România, în calitate de organizație reprezentativă a IMM-urilor, a participat la evenimentul OECD ca partener instituțional și speaker unde a punctat că este necesar şi important ca toate statele să susţină şi să dezvolte acest sistem de acordare a voucherelor deoarece acestea aduc următoarele beneficii:

 • Au reprezentat pe perioada pandemiei COVID-19 un real sprijin pentru diverse sectoare ale economiei și în special al HORECA, susţinând totodată antreprenorii locali;
 • Voucherele sociale digitale au accelerat incluziunea digitală a comercianților din România;
 • Voucherele sociale în format digital asigură o mai bună urmărire a sumelor care circulă în piaţă;
 • Voucherele de vacanţă au ca și efecte în domeniul turistic: reducerea sezonalității, creșterea duratei medii de ședere și a gradului de loialitate al turiștilor;
 • Varietatea mare de tipuri de vouchere pe care angajatorii le au la dispoziție dau posibilitatea acestora să-şi fidelizeze angajaţii şi să-i sprijine în această perioadă grea provocată de criza sanitara COVID-19.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here