13 septembrie 2021

 

David Muniz, Chargé d’ Affaires al SUA a înregistrat un mesaj video cu ocazia aniversării a zece ani de la semnarea Declarației Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România și Statele Unite ale Americii și Acordul între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul României privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice.

 

Puteți găsi videoclipul și textul mesajului pe website-ul Ambasadei SUA la https://go.usa.gov/xMjYS și mai jos:

 

 

Politicianul și juristul roman Marcus Tullius Cicero spunea: „Trăinicia prieteniilor e pusă la încercare când ți se schimbă soarta.” Statele Unite și România sunt aliați, democrații care împărtășesc aceleași valori și, pe deasupra, prieteni. Am trecut prin schimbări de soartă care ne-au pus la încercare. Împreună, am contribuit la asigurarea păcii și a securității în cele mai tulburate zone din lume. Am sprijinit flancul estic al NATO și protejăm Statele Unite și Aliații europeni de atacuri cu rachete. Am făcut față și încă facem față unei pandemii și în același timp ne protejăm popoarele și economiile și am diminuat amenințarea teroristă la nivel internațional – toate acestea în timp ce promovăm constant statul de drept, valorile democratice și respectarea drepturilor și a demnității omului.

 

Provocările pe care le-am depășit și cele pe care continuăm să le înfruntăm sunt existențiale, iar pentru a le face față ne-am bazat mult pe legăturile culturale și pe prietenie. Angajamentul nostru reciproc față de sporirea securității și a unui parteneriat deschis este cuprins în două documente definitorii: Declarația Comună privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România și Statele Unite ale Americii și Acordul între Guvernul Statelor Unite ale Americii și Guvernul României privind amplasarea sistemului de apărare împotriva rachetelor balistice.

 

Ambele acorduri s-au semnat acum zece ani, pe 13 septembrie 2011, însă niciunul dintre ele nu a fost creat în vid, ci au fost documentate și conturate pe baza a 100 de ani de relații diplomatice și de prietenie. Au caracter aspirațional și sunt ancorate în realitate, în același timp. Împreună, au surprins valorile democratice comune, dorința noastră comună pentru pace, faptul că înțelegem importanța pieței libere și a schimburilor culturale și științifice deschise, precum și realitatea dură a amenințării rachetelor balistice dinspre Orientul Mijlociu.

 

Principiile enunțate în Declarația Comună sunt eterne. Ne ghidează acum și vor continua să ne coordoneze eforturile și inițiativele din viitor. Și putem spune cu încredere că ambele națiuni au respectat Declarația Comună. Am îndeplinit angajamentul  legat de garanțiile reciproce de securitate și cooperare. România a luptat cot la cot cu America și celelalte forțe ale Aliaților în unele dintre cele mai dure și letale teatre de operațiuni din lume. Militarii români au onorat acest angajament vitejește și au plătit un preț incredibil de scump. Prin faptele lor, au adus pacea în zonele afectate și i-au protejat pe cei vulnerabili de forțele care i-ar fi tratat ca pe o pradă.

 

Pe lângă afirmarea angajamentelor noastre în materie de securitate, Declarația Comună prevedea ca statele noastre să consolideze capacitatea Statelor Unite și ale Aliaților europeni de a ne apăra de atacuri cu rachete. Acordul privind apărarea antirachetă a oferit mijloacele pentru a realiza acest lucru. Declarația Comună și Acordul au îmbunătățit semnificativ securitatea colectivă și au încurajat stabilitatea regională. La zece ani de la semnare și la cinci ani de la momentul la care Sistemul Aegis Ashore a devenit operațional, în 2016, România rămâne o verigă esențială în lanțul apărării antirachetă al NATO.

 

Pe lângă amplasarea sistemului radar Aegis, țările noastre au depus eforturi pentru a ajuta România să își îmbunătățească interoperabilitatea și capacitatea în cadrul NATO, așa cum se stipulează în Declarația Comună. România a fost neobosită în eforturile sale de a îndeplini această cerință. Împreună, am efectuat multe misiuni de antrenament și exerciții, bilaterale sau multilaterale. Progresele însemnate ale României privind modernizarea și extinderea capacității sale de apărare ajută întreaga Alianță NATO.

 

Când am redactat și am semnat Declarația Comună acum zece ani, ne-am bazat pe înțelegerea că investițiile bilaterale și comerțul deschis reprezintă calea spre prosperitate. Ultimul deceniu este mărturia vie a gândirii noastre inspirate de atunci. Pe măsură ce depășim pandemia, este evident că România este acum pregătită să își asume locul care îi revine de drept la masa liderilor europeni. De curând, am fost la Cluj și am avut ocazia să vizitez Emerson România. Faptul că am putut vedea această companie americană de top prosperând în Transilvania a fost un exemplu palpabil pentru ce poate crea combinația potrivită de viziune, leadership și guvernanță corporativă puternică într-o țară democratică. Acum, Emerson se alătură companiilor Ford, Amazon și UiPath ca poveste de succes răsunător și exemplu de sinergie economică, în ambele direcții.

 

Declarația Comună a oficializat și consolidat și schimburile intense de ordin cultural, științific și academic dintre popoarele noastre. Anul acesta, prin intermediul Comisiei Fulbright Româno-Americane, un număr record de șaptezeci și trei de universitari bursieri Fulbright vor traversa oceanul pentru a preda și a studia la universitățile de top din țara noastră. La întoarcerea în România, cadrele universitare se vor alătura celor aproximativ 8.000 de foști participanți români la programe de schimb, care întruchipează cele mai bune principii de prietenie și integritate academică. De la finanțe la drepturile omului, educație media, susținerea minorităților, dezvoltarea statului de drept și a transparenței, am fructificat beneficiile oferite de aceste schimburi deschise de ordin academic, cultural și științific.

 

În numele prieteniei, colaborării, parteneriatului și al obligației reciproce, am realizat multe lucruri în deceniul scurs de la semnarea Declarației Comune și a Acordului privind apărarea antirachetă. Desigur, mai sunt multe de făcut.  Și totuși, este liniștitor să știm că indiferent de provocările cu care s-ar putea confrunta pe viitor alianța și prietenia noastră, le vom înfrunta împreună. Este posibil ca schimbările de soartă să pună la încercare trăinicia acestei prietenii, însă s-a dovedit că ea rămâne de neclintit.

 

 

Notă pentru presă: Videoclipul poate fi descărcat de pe canalul de YouTube al Ambasadei, la rezoluție înaltă, de la adresa: http://y2u.be/lXOpxx2xfM4

 

 

***

 

U.S. EMBASSY media Advisory on

chargÉ D’AFFAIReS DAVID MUNIZ’s video message

 

 

September 13, 2021

 

U.S. Chargé d’ Affaires David Muniz recorded a video message on the occasion of the 10th anniversary of the signing of the Joint Declaration on Strategic Partnership for the 21st Century Between the United States of America and Romania and of the Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of Romania on the Deployment of the Ballistic Missile Defense System.

 

You can find the video and the transcript of the message on the U.S. Embassy’s Website at https://go.usa.gov/xMjgq and below:

 

 

Roman statesman and lawyer Marcus Tullius Cicero said, “The shifts of fortune test the reliability of friends.” The United States and Romania are allies, like-minded democracies, and indeed we are friends.  We have also seen shifts of fortune which have tested us.  Together we have helped provide peace and security to the most troubled regions of the world. We’ve buttressed NATO’s eastern flank and shielded the United States and European Allies from missile attack. We weathered – and are weathering- a pandemic while protecting our peoples and our economies and decreased the international terrorist threat; all while constantly advancing the rule of law, democratic values, and respect for human rights and dignity.

 

The challenges we have overcome and those we continue to face are existential, and we have called heavily on the bonds of culture and friendship to meet them.  Our mutual pledges to increased security and open partnership are captured in two definitional documents—the Joint Declaration on Strategic Partnership for the 21st Century Between the United States of America and Romania; and the Agreement Between the Government of the United States of America and the Government of Romania on the Deployment of the Ballistic Missile Defense System.

 

These agreements were both signed ten years ago today, September 13th, 2011, but neither was created in a vacuum—they were informed and shaped by more than 100 years of diplomatic relations and friendship. They are aspirational and yet grounded in reality.  Together they captured our shared democratic values, our mutual desire for peace, our understanding of the centrality of open markets and open cultural and scientific exchange, as well as the hard reality of the ballistic missile threat from the Middle East.

 

The principles set forth in the Joint Declaration are timeless. They guide us now and will continue to instruct us in our future efforts and endeavors.  And we can say with confidence that both nations have honored the Joint Declaration.  We have fulfilled its pledge of mutual security guarantees and cooperation. Romania stood shoulder-to-shoulder with America and other Allied forces in the harshest and deadliest of the world’s battlefields.  Romania’s troops honored this commitment bravely and at an incredibly high cost.  In doing so they helped bring peace to afflicted regions and protected the vulnerable from the forces who would prey upon them.

 

In addition to affirming our mutual security pledges, the Joint Declaration called for our nations to further buttress the United States and our European Allies’ ability to defend ourselves against missile attack.  The Ballistic Missile Defense Agreement provided the means to do so.  Together the Declaration and the Agreement greatly increased collective security and fostered regional stability. Ten years since its signing, and five years since the Aegis Ashore Missile Defense System became operational in 2016, Romania remains a critical link in the chain of NATO’s missile defense.

 

Alongside its hosting of the Aegis radar system, our nations have striven to help Romania improve its interoperability and capability within NATO—as called for in the Joint Declaration.  Romania has been tireless in its efforts to meet this requirement.  Together, we have conducted many bilateral and multilateral training missions and exercises. Romania’s significant progress toward force modernization and expansion of its defense capabilities helps the entire NATO alliance.

 

When we drafted and signed the Joint Declaration ten years ago today, we based it on the understanding that open trade and bilateral investment was the way forward to prosperity.  This past decade bears testimony to our sagacity.  As we emerge from the pandemic, it is clear that Romania is now poised to assume its rightful place at the table of European leadership.  I was recently in Cluj and while there I had an opportunity to visit Emerson Romania.  Seeing this leading American company thrive in Transylvania was a tangible example of what the right combination of vision, leadership, and strong corporate governance can create in a democratic nation.  Now Emerson joins Ford, Amazon, and UiPath as yet another smashing success and example of economic synergy that runs in both directions.

 

The Joint Declaration also formalized and strengthened the robust cultural, scientific, and academic exchanges between our peoples.  This year our Fulbright Commission in Romania will see a record seventy-three scholars and academics cross the Atlantic to teach and to learn in our nations’ leading universities.  When the Romanian cadre returns, they will join the nearly 8,000 Romanian exchange alumni who embody the best principles of friendship and academic integrity.  From finance to human rights to media literacy to minority empowerment to furthering the rule of law and transparency, we have reaped the benefits of open academic, cultural, and scientific exchange.

 

In the name of friendship, collaboration, partnership, and mutual obligation we have accomplished much in the decade since we signed the Joint Declaration and the Ballistic Missile Agreement.  There is—of course—much that remains to be done.  It is reassuring, however, that no matter what future challenges our Alliance and friendship face, we will meet them together.  The shifts of fortune may test the reliability of this friendship, but it has proven and will remain unshakeable.

 

 

Media Note: The video can be downloaded from the Embassy’s YouTube Channel in a high resolution format at http://y2u.be/lXOpxx2xfM4.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here