București, 3.08.2021În 2020, asigurătorii Membri UNSARau plătit despăgubiri de peste 11 milioane lei pentru cele mai mari 50 de daune aferente asigurărilor de locuințe- în creștere față de anul 2019 cu 16%.Riscul care a generat cele mai mari despăgubiri a fostincendiul (peste 9,1 mil. lei, în creștere cu 11% față de 2019), urmat de alunecările de teren (peste 700.000 lei, în creștere cu 54%) și de inundații (peste 580.000 lei, în creștere cu 13%) – conform unei analize realizate la nivelul asociației.

Incendiile rămân o amenințareimportantă pentru locuințele noastre. Cu toate acestea, sunt și alte riscuri care generează daune importanteși de care ar trebui să fim conștienți, cum ar fi inundațiile, furtul sau furtuna etc. Prin urmare, accesarea unei soluții pentru asigurarea locuinței și a bunurilor va face mereu diferența în cazul unei situații neprevăzute”, a declarat Adrian MARIN, Președinte, UNSAR.

Incendiulcontinuă să fieriscul cu o ratăridicată de incidență, atâtîncazuldaunelorproduselocuințelor, câtșiîncazulproprietăților/bunurilordeținute de companii.Prinurmare, UNSAR și ARTS – Asociația Română pentru Tehnică de Securitate vin însprijinulcelor care arputea fi amenințați de incendiu cu informațiiutile care îi pot ajuta. Mai multedetaliisuntdisponibileînGhidulinformativdedicatacestuirisc.

România este o țară expusă multor riscuri. Din păcate, de multe ori ne amintim de acest lucru doar atunci când au loc catastrofe naturale și când constatămcă multe locuințe nu sunt asigurate.Prin lipsa unei asigurări de locuință, românii continuăsă fie vulnerabili în calea acestor fenomene catastrofale”, a completatPreședintele UNSAR.

„Lumea trebuie să știe că siguranța și securitateanu țin de noroc. Ele reprezintă efortul comun de cunoaștere, analiză, pregătire, supraveghere și vigilență. Acest efort comun necesită conlucrarea puternică și fiabilă a tuturor componentelor sistemelor de securitate la incendiu, de siguranță a vieții și a bunurilor. Tehnologia contribuie lareducerea riscurilor, dar vulnerabilitatea uneia sau a mai multor componente creează condiții care pot mări riscurile.Asociația Română pentru Tehnică de Securitate(ARTS), asociație de utilitate publică, recomandă consultarea specialiștilor în alegerea celor mai potrivite soluții privind securitatea la incendiu în scopul protejării vieții și a bunurilor”,a declaratLiviu MATEESCU, Președinte ARTS.

În România, riscurile catastrofale (cutremur, inundații și alunecări de teren) pot fi acoperite prin polița obligatorie de asigurare (PAD) până la limita de 20.000 EUR / 10.000 EUR, în funcție de tipul construcției.Valorile ce depășesc aceste praguri pot fi preluateprintr-o asigurare facultativă. Aceastaacoperă, în plus, riscuri cum ar fi incendiul, explozia, furtuna, vijelia, furtul sau vandalismul, la sume asigurate care corespund valorii reale a locuinței.

Mai mult:o protecție suplimentară poate fi obținută prin atașarea unor clauze speciale lapolițele facultative.Astfel de clauze pot fi asigurarea instalațiilor interioare ale clădirii, aparatelor electrice / electronice, bunurilor casabile, dar și răspunderea civilă față de terțe persoane (spre exemplu, pentru pagubele pe care puteți să le provocați vecinilor).

 

***

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here