SSUCv3H4sIAAAAAAACA01Ry2rDQAz8FaGzaVp6y7EQCoVCaAs9hB7kteJsvd410tpJCf73avMiN41GnpkdH7Em9Q6XR/QhjJqFsk8Rl08VcuNzEk8Bl49zhZopj8pqt4YcZW6NPeGryOZY9rjENachMNpHY23wnSPO1ZV8Ide1ksbY6OKLD3kUE7me3pE4/1RILUf3VzzNVDgwnSJsjOr2maW/5Jl8w+k80tj4MuKUHAXjn0tee1vqy7YVGnbeiZ9YCm5YnQ34naQDZRK3YwWvqecs3kF9SwR7n3fQU2AYWDRFcCmqGYuPLfymGiZyFJ2VAupzLls72oaUBCZ21ibct/wAK6uYatNbrT+BzOGDo8mBj/C2foVtkt4qqzAfSnFYXRo8a+nC7B0PeaSwqEf1kfW2K42mzv7jPM//CC3H/OUBAAA=


S.C. BPI MANAGEMENT CONSULTING ROMANIA S.R.L. în parteneriat cu ASOCIAȚIA
PENTRU TINE anunță organizarea a două conferințe de informare cu tema „Șanse
egale în antreprenoriat”, în cadrul proiectului „ANTREPRENORI DE VIITOR.

Prin intermediul conferințelor, vom prezenta informații despre principalele activi-
tăți ale proiectului și vom discuta despre aplicarea principiilor egalității de șanse și
nediscriminării în dezvoltarea viitoarelor afaceri, în special în cadrul proiectelor
finanțate prin programul Innotech Student.

Evenimentele vor fi organizate online, pe 17 martie 2022, ora 17.00 și pe 21 martie
2022, ora 17.00, prin platforma ZOOM și vor fi anunțate pe pagina de Facebook a
proiectului. Pentru informații suplimentare, precum și pentru alte noutăți legate
de implementarea proiectului „ANTREPRENORI DE VIITOR”, vă rugăm să accesați
websiteul
www.antreprenorideviitor.ro și pagina de Facebook Antreprenori de
viitor.

Proiectul „ANTREPRENORI DE VIITOR”, Cod MYSMIS 2014+ 141767, este cofinanțat
prin Programul Operațional Capital Uman 20142020, Axa prioritară 6 Educație și
competențe, Operațiunea OS13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ
terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de muncă urmare a acce-
sului la activități de învățare/cercetare/inovare la un potențial loc de muncă, cu
accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC

și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Valoarea totală a proiectu-
lui este de 9.686.120,77 lei, din care 8.140.191,47 lei reprezintă cofinanțarea Uni-
unii Europene, 1.436.504,18 lei reprezintă cofinanțare de la bugetul național șiși domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. Valoarea totală a proiectu-
lui este de 9.686.120,77 lei, din care 8.140.191,47 lei reprezintă cofinanțarea Uni-
unii Europene, 1.436.504,18 lei reprezintă cofinanțare de la bugetul național și
109.425,12 lei reprezintă cofinanțare proprie a solicitantului.
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital
Uman 2014-2020.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here